HOME Ter info:
het kan zijn dat er bij een huwelijk staat: uit dit huwelijk geen kinderen, dan heb ik deze nog niet gevonden of waren zij nog niet openbaar. Mijn genealogieprogramma geeft dit alleen zo aan. Ik heb na 1955 aangehouden als niet openbaar.

afkortingen:
PB: staat voor persoonskaart zoals omschreven in mijn genealogiepreogramma
RB: staat voor relatieblad zoals omschreven in mijn genealogieprogramma

STAMBOOM WELMAN

STAMBOOM STENEKES

STAMBOOM STROOP

STAMBOOM BIESHAAR

 

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE  STENEKES

 

GENERATIE I

 

 

I.               Hotse Sytses, geb. te Wijnjeterp circa 1680, ged. te Wijnjeterp op 2 jun 1715 Gedoopt op belijdenis (info tresoar) Woont op dat moment in Bakkeveen, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Wijnjeterp circa 1755, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Wijnjeterp in mrt 1712 bevestiging huwelijk (info tresoar) met Trijntje (Trijntie) Feyes (Feies), geb. te Wijnjeterp.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.               Froukje, ged. te Wijnjeterp in dec 1713.

2.              Sytse Hotses Stenekes, geb. te Ureterp op 23 mei 1715, volgt II.

3.              Feijije, ged. te Wijnjeterp op 12 nov 1719, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1 dec 1720.

4.              Feijije, ged. te Wijnjeterp op 1 dec 1720.

                

 

GENERATIE II

 

 

II.              Sytse Hotses Stenekes (Steenekes), zn. van Hotse Sytses (I) en Trijntje Feyes, geb. te Ureterp op 23 mei 1715, ged. te Ureterp op 23 mei 1715, tr. (30 jaar oud) te Siegerswoude op 23 mei 1745 met Engelina Berends (Beerends), dr. van Berend Evers en Aukje Egbers, geb. te Nuis.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Berend Sytses, geb. te Wilp op 19 jul 1748, ovl. (71 jaar oud) te Siegerswoude op 7 aug 1819, volgt III.

 

GENERATIE III

 

 

III.             Berend Sytses (Beerend) Stenekes (Steenekes) van Siegerswoude, zn. van Sytse Hotses Stenekes (II) en Engelina Berends, geb. te Wilp op 19 jul 1748, ged. Hervormd te Ureterp op 19 jul 1748 info NGV, Boer, ovl. (71 jaar oud) te Siegerswoude op 7 aug 1819, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Zevenhuizen Te Leek op 10 okt 1773 1e aantekening op 26 september, 2de aantekening op 3 oktober met Jeltje Willems van Zevenhuizen onder de leek, dr. van Willem Jansz en Geeske Jans, geb. te Zevenhuizen gemeente Leek op 5 feb 1741, ged. te Marum Midwolde op 2 okt 1749 zie foto's pb 529, Boerin, ovl. (91 jaar oud) te Siegerswoude op 18 jan 1833 (gevonden NGV).

                 Berend is degene die de naam Steenekes heeft aangenomen op 24 februari 1812 (zie tresoar familienamen 1811).

                 Berend Sytses Stenekes en Jeltje Willems

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.               Engeltje Stenekes (Steenekes), geb. te Siegerswoude op 17 sep 1775, ged. te Siegerswoude op 12 nov 1775, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1779.

                 info naamsaanneming en tresoar.

2.              Geeske Stenekes (Steenekes), geb. te Siegerswoude circa okt 1776, ged. te Siegerswoude op 6 jun 1779.

                 info tresoar: Geeske is op dezelfde dag gedoopt als haar zusje Engeltje.

3.              Engeltje Stenekes (Steenekes), geb. te Siegerswoude op 18 mei 1779, ged. te Siegerswoude op 6 jun 1779.

                 info tresoar: Engeltje is op dezelfde dag gedoopt als haar zusje Geeske.

4.              Willem Berends, geb. te Ureterp op 1 dec 1782, ovl. (68 jaar oud) te Opsterland op 25 dec 1850, volgt IVa.

5.              Geeske Stenekes (Steenekes), geb. circa 1784, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Opsterland op 15 aug 1832.

                 info naamsaanneming en tresoar.

6.              Bernardus Berends, geb. te Siegerswoude op 2 sep 1786, ovl. (62 jaar oud) te De Wilp op 12 jan 1849, volgt IVb.

 

GENERATIE IV

 

 

IVa.            Willem Berends Stenekes (Steenekes), zn. van Berend Sytses Stenekes (III) (Boer) en Jeltje Willems (Boerin), geb. te Ureterp op 1 dec 1782 info family search, arbeider, koemelker, ovl. (68 jaar oud) te Opsterland op 25 dec 1850 info tresoar, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Ureterp op 7 jan 1810 met Joukjen Libbes (Liebbes) Leisma (Stuur, Lijkles), dr. van Liebbe Liekeles en Jetske Egberts, geb. te Ureterp op 30 nov 1787, ged. te Ureterp op 30 dec 1787, arbeidster, koemelkster, ovl. (67 jaar oud) te Opsterland op 19 jan 1855.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.               Jeltje Willems (Jeltje), geb. te Siegerswoude op 31 okt 1810 gecontroleerd in het rijksarchief in Groningen, ged. te Ureterp op 16 dec 1810, arbeidster, ovl. (67 jaar oud) te De Wilp op 17 jan 1878 foto overlijdensakte, tr. (beiden 26 jaar oud) te Marum op 25 mei 1837 met Anne Heines Rosema, zn. van Heine Eeuwes Rosema en Maike Roelfs, geb. te Siegerswoude op 5 aug 1810 gegevens gecontroleerd in Rijksarchief Groningen, Timmerman, arbeider, ovl. (67 jaar oud) te De Wilp Gemeente Marum op 13 jan 1878 akte nr 8.

                 Anne Heines Rosema en Jeltje Willems (Jeltje) Stenekes

                 Uit dit huwelijk 2 dochters.

2.              Bernardus, geb. te Opsterland op 4 dec 1811.

3.              Jitske Willems, geb. te Opsterland op 22 nov 1813, arbeidster, ovl. (48 jaar oud) te Marum op 15 sep 1862 info genlias, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Marum op 25 mei 1837 met Jan Heines van der Heide, zn. van Heine Hindriks van der Heide en Auktje Jans Harms (arbeidster), geb. te Niebert circa 1814, boerenknecht.

                 Moeder van Jan Heines hertrouwt met Bernardus Stenekes de broer van Jitske haar vader Willem Berends Stenekes.

                 Jan Heines van der Heide en Jitske Willems Stenekes

                 Uit dit huwelijk een zoon.

4.              Berend Wilhelmus, geb. te Siegerswoude op 20 dec 1815, volgt Va.

5.              Geertje Willems (Gettje), geb. te Ureterp (Siegerswoude) op 17 dec 1817 (info tresoar) geboorteakte B 137, arbeidster; schipperse (1864); dagloner, ovl. (68 jaar oud) te Terwispel op 24 sep 1886, tr. (resp. 18 en 64 jaar oud) (1) te Opsterland op 17 dec 1835 met Eelke Klazes Jongsma, zn. van Klaas Jacobs en Grietje Sieberens, geb. te Ureterp op 31 dec 1770, ged. te Ureterp op 10 feb 1771, Koemelker, ovl. (84 jaar oud) te Ureterp op 1 mrt 1855. Eelke is degene die de naam Jongsma heeft aangenomen op 21 februari 1812 (zie tresoar familienamen 1811). info stamboom Martinus Jongsma.

                 Eelke Klazes Jongsma en Geertje Willems (Gettje) Stenekes

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen, tr. (38 jaar oud) (2) te Opsterland Gemeente op 4 apr 1856 met Willem Ates van der Vliet.

                 Uit dit huwelijk een dochter.

6.              Geeske, geb. te Opsterland op 10 jan 1821 info tresoar, geboorteakte nr B 6, ovl. (27 jaar oud) te Opsterland op 14 jan 1848 toegangsnr 30-28, inv nr 3014, overlijdensakte B 5. Zij is vlak na de geboorte van haar zoon Willem overleden. Zij was net een maand getrouwd, tr. met Jan Jans Linstra, zn. van Jan Jans Linstra en Bregtje Roelfs Randel, geb. te Marum op 22 okt 1819 geboorteakte 35. info tresoar huwelijksakte (RB 1930). Uit dit huwelijk een zoon.

7.              Harmen Willems, geb. te Opsterland op 16 jul 1823, ovl. (81 jaar oud) te Ooststellingwerf op 28 nov 1904, volgt Vb.

8.              Engeltje, geb. te Opsterland op 10 jan 1826, ovl. (3 jaar oud) te Siegerswoude op 10 mei 1829 Bron tresoar:

                 Memories van successie 1818-1842,Toegangsnr. : 42, Inventarisnr. : 5013, Dagregisternr.: 402, Op microfilm nr. 93.

9.              Aaltje, geb. te Opsterland op 30 jan 1829.

10.             Ate Willems, geb. te Opsterland op 9 okt 1831, ovl. (45 jaar oud) te Opsterland op 26 mrt 1877, volgt Vc.

 

IVb.            Bernardus Berends Stenekes, zn. van Berend Sytses Stenekes (III) (Boer) en Jeltje Willems (Boerin), geb. te Siegerswoude op 2 sep 1786, binnenvaart turfschipper, ovl. (62 jaar oud) te De Wilp op 12 jan 1849, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) te Ureterp op 22 jul 1810, (ontb. door overlijden) met Geertje Johannes Bijlsma, dr. van Johannes Siedzes Bijlsma en Tietje Tijsses, geb. te Wartena op 6 mei 1790, ged. te Wartena op 24 mei 1790 info tresoar idaarderadeel inventarisnr 421/431, ovl. (39 jaar oud) te Wartena op 29 jun 1829.

                 Bron: parenteel van Hotse Sytses (onderdeel van stamboom Nauta).
Op 1 november 1849 is er een waarschuwing uitgegaan door de algemeene armvoogden, vernoemd K.A. Bleeker, adm, van den dorpe Wartena om geen onderstand te verleenen aan de kinderen en verder nakomelingen van wijlen Bernardus Berend Stenekes
.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.               Berend, geb. te Wartena op 2 mei 1811, ovl. (61 jaar oud) te Idaarderadeel op 11 mei 1872, volgt Vd.

2.              Tietje, geb. te Wartena op 4 feb 1813.

3.              Jeltje, geb. te Wartena op 27 dec 1814.

4.              Johannes Bernardus, geb. te Idaarderadeel op 13 mrt 1817, ovl. (70 jaar oud) te Wymbritseradeel op 10 mei 1887, volgt Ve.

5.              Engeltje Bernardus, geb. te Berlikum in 1819, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Bolsward op 11 mrt 1885 info overlijdensakte (info Allefriezen.nl), tr. (resp. ongeveer 33 en 32 jaar oud) te Bolsward op 19 dec 1852 met Klaas Harmens Klom, zn. van Harmen Klazes Klom en Grietje Gerrits Groen, geb. te Bolsward op 31 jan 1820, ovl. (69 jaar oud) te Bolsward op 18 sep 1889 Overlijdensregister 1889, Bolsward, Aktenummer A84.

                 Klaas Harmens Klom en Engeltje Bernardus Stenekes

                 info RB 1855 huwelijksakte  Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Jesina, geb. te Menaldum op 30 apr 1821, ovl. (78 jaar oud) te Marum op 28 jul 1899 gezien overlijdenboek Marum Groningerarchief, tr. (resp. 44 en ongeveer 51 jaar oud) te Appingedam (te Leeuwarden [fr]) op 5 okt 1865 huwelijksakte 37, zondag 27 dec 1857 Toegangnr: 30-22,Inventarisnr: 2045,Soort akte: Huwelijksakte,Aktenummer: 189,Datum: 27-12-1857, (gesch. te Groningen op 27 nov 1885) met Nicolaas Siccama, zn. van Nn Siccama en Hillegijn Wibbes Vos, geb. te Farmsum circa 1814, timmerman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Appingedam op 16 mei 1890 info groninger archief, overlijdensakte nr 29.

                 Nicolaas Siccama en Jesina Stenekes

                 info scheiding: scheidingsakte nr 51, datum 20-03-1886. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Willem Bernardus, geb. te Menaldumadeel op 31 jan 1823, ovl. (54 jaar oud) te Meppel op 23 jan 1878, volgt Vf.

8.              Doetje, geb. te Grouw op 5 apr 1825.

9.              Sytse Bernardus, geb. te Leek op 6 jul 1827, ovl. (51 jaar oud) te Bergum op 27 apr 1879, volgt Vg.

10.             Geesje, geb. te Idaarderadeel op 17 jun 1829 foto geboorteakte.

11.              Jetze, geb. te Wartena op 29 jun 1829, ovl. (11 maanden oud) te Wartena op 5 jun 1830.

 

                 Bernardus Berends Stenekes, tr. (resp. 46 en 49 jaar oud) (2) te Marum op 25 apr 1833 met Auktje Jans Harms, dr. van Jan Harms en Tieke Harms, geb. te Opende op 15 jun 1783, ged. te Opende op 15 jun 1783 info Alle Groningers: Kerkeboek Opende 1778-1811, Collectie DTB (toegang 124)

                 Inventarisnummer 369, folio 27 v, arbeidster, ovl. (68 jaar oud) te De Wilp op 22 dec 1851.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Auktje Jans Harms, dr. van Jan Harms en Tieke Harms, tr. (1), (ontb. door overlijden) met Heine Hindriks van der Heide, zn. van Hendrik (Heines) van der Heide en Trientje Sytses, geb. te Siegerswoude in 1770, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Niebert op 9 jun 1827 Bron,Overlijdensregister Marum 1827, Aktenummer 17.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.               Tieke, geb. te Marum in 1811, dienstmeid, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Aduard op 16 aug 1838 met Joannes van den Berg, zn. van Gerardus van den Berg (kleermaker) en Joanna Ruiter (kleermaakster), geb. te Bedum in 1809, kleermaker.

                 Joannes van den Berg en Tieke van der Heide

                  Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Jan Heines, tr. (1) met Jitske Willems Stenekes, dr. van Willem Berends Stenekes (IVa) (arbeider, koemelker) en Joukjen Libbes Leisma (arbeidster, koemelkster). Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Wedde op 24 okt 1863 met Lummigje van de Berg, dr. van Hendrik van de Berg en Hilke Klaassens, geb. te Wedde in 1824.

                 Jan Heines van der Heide en Lummigje van de Berg

                 internet. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Trientje, geb. te Niebert op 13 apr 1816, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Marum op 23 mei 1843 met Jan Visser, zn. van Gouwe Jans Visser en Antje Jans Venema, geb. circa 1818.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Hiltje, geb. circa 1821, arbeidster, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) te Marum op 3 mrt 1845 met Anna Jans Tienstra, zn. van Jan Annes Tienstra en IJbeltje Roelfs, geb. circa 1814, arbeider.

                 Anna Jans Tienstra en Hiltje van der Heide

                  Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

GENERATIE V

 

 

Va.             Berend Wilhelmus (Berend Willems) Stenekes (Steenekes) (Steneker), zn. van Willem Berends Stenekes (IVa) (arbeider, koemelker) en Joukjen Libbes Leisma (arbeidster, koemelkster), geb. te Siegerswoude op 20 dec 1815 foto geboorteakte, Aangiftedatum is 28.12.1815 te Opsterland (mairie Ureterp) Zijn vader heeft getekend met een kruisje, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) te Marum op 14 sep 1841 met Aaltje Jacobs (Aaltje Jakobs) Gorter, dr. van Jakob Jans Gorter en Geertje Sipkes Veenstra, geb. te Marum op 17 nov 1816, arbeidster, ovl. (31 jaar oud) te Marum op 7 mei 1848.

                 Aaltje overlijd 2 maanden na het overlijden van haar zoon Ate.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.               Willem, geb. te Marum op 18 jan 1842 foto geboorteakte, ovl. (7 jaar oud) te Marum op 9 mrt 1849 overlijdensakte nr 17 (info tresoar).

2.              Jacob (Jacob Berends) (Steneker), geb. te Marum op 2 mei 1844 foto pb 2296, ovl. (16 jaar oud) te De Wilp gem. Marum op 23 apr 1861 Nadere informatie geboortepl: De Wilp gem. Marum; beroep overl.: arbeider; beroep vader: arbeider.

3.              Ate, geb. te Marum op 8 mrt 1848 zie foto pb 2297, ovl. (41 dagen oud) te De Wilp gem. Marum op 18 apr 1848 Nadere informatie geboortepl: De Wilp gem. Marum oud 6 week; beroep vader: arbeider; beroep moeder: arbeidster.

 

                 Berend Wilhelmus (Berend Willems) Stenekes (Steneker), tr. (resp. 41 en 27 jaar oud) (2) te Opsterland op 20 mrt 1857 met Antje Jacoba (Antje) Koudenburg, dr. van Jacob Lammerts Koudenburg (Arbeider) en Aaltje Egberts de Haan, geb. te Marum op 28 apr 1829, ovl. (34 jaar oud) te De Wilp op 10 apr 1864. Antje is de zus van Reinje Koudenburg (pb 808). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Berend Wilhelmus (Berend Willems) Stenekes (Steneker), tr. (resp. 58 en 47 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) te Marum op 3 okt 1874 met Reinje Koudenburg, dr. van Jacob Lammerts Koudenburg (Arbeider) en Aaltje Egberts de Haan, geb. te De Wilp Marum op 16 aug 1827.

                 Reinje is de zus van Antje Jacoba Koudenburg.

                 Berend Wilhelmus Stenekes en Reinje Koudenburg

                 In de huwelijksakte staat dat de verloofden een kind wettigen. Willem geboren op 25.2.1867 te de Wilp.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Willem, geb. te Marum op 25 feb 1867, ovl. (88 jaar oud) te Marum op 13 jul 1955, volgt VIa.

 

Vb.             Harmen Willems Stenekes (Steenekes), zn. van Willem Berends Stenekes (IVa) (arbeider, koemelker) en Joukjen Libbes Leisma (arbeidster, koemelkster), geb. te Opsterland op 16 jul 1823 foto geboorteakte, ovl. (81 jaar oud) te Ooststellingwerf op 28 nov 1904, tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) te Opsterland op 3 apr 1852 met Trijntje Siegers Duursma, dr. van Sieger Wytzes Duursma en Fokje Jans Boelens, geb. te Bakkeveen op 22 okt 1810, ovl. (77 jaar oud) te Ooststellingwerf op 8 apr 1888. (info: stamboom G. Bergsma).

                 Harmen Willems Stenekes en Trijntje Siegers Duursma

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.               Joukjen, geb. te Opsterland op 12 dec 1852 info tresoar, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Ooststellingwerf in 1931, tr. (resp. 20 en 36 jaar oud) te Ooststellingwerf op 10 jul 1873 tresoar huwelijksakte nr 45 met Rommert Roelofs Postma, zn. van Roelof Rommerts Postma (Arbeider) en Lutske Hylkes van der Veer, geb. te Ooststellingwerf op 29 jan 1837 geboorteakte nr 11/ tresoar, ovl. (60 jaar oud) te Ooststellingwerf op 1 apr 1897 overlijdensakte nr 49/ tresoar.

                 info genealogie groen. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

2.              Fokjen Harmens Stenekes (Steenekes), geb. te Siegerswoude op 25 dec 1855 ate nr B 168 (tresoar), ovl. (64 jaar oud) te Opsterland op 4 mei 1920 toeg.nr 30-28, inv.nr 3060, akte A 58 (genlias), begr. te Opsterland, otr. te Beetsterzwaag, tr. (resp. 24 en 37 jaar oud) te Beetsterzwaag op 16 okt 1880 info genealogie groen/ alg toeg.nr 30-28, inv nr 2032, akte 111 (genlias) met Rink Vegelin, geb. te Bakkeveen op 7 jan 1843, Arbeider, ovl. (73 jaar oud) te Bakkeveen op 30 okt 1916.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

Vc.             Ate Willems Stenekes (Steenekes), zn. van Willem Berends Stenekes (IVa) (arbeider, koemelker) en Joukjen Libbes Leisma (arbeidster, koemelkster), geb. te Opsterland op 9 okt 1831, ovl. (45 jaar oud) te Opsterland op 26 mrt 1877, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Opsterland op 14 feb 1854 toegangnr 30-28, inv.nr 2019, akte nr 4 (genlias) met Jeltje Durks van der Lei, dr. van Durk Jelkes van der Lei en Tieke Cornelis Hoekstra, geb. te Wijntjeterp in 1832, Arbeidster.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.               Joukje, geb. te Siegerswoude gem. Opsterland op 4 okt 1854 akte B 123 (tresoar), diensmeid, arbeidster, ovl. (74 jaar oud) te Zuidhorn op 23 dec 1928 tr. (resp. 30 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Zuidhorn op 12 mrt 1885 met Gerrit Bakker, zn. van Hendrik Bakker en Sara de Hoop, geb. te Zuidhorn circa 1857, Boerenknecht, arbeider, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Noordhorn op 19 jan 1901.

                 Joukjen is eerder getrouwd geweest met Gerrit Bakker

                 Gerrit Bakker en Joukje Stenekes

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 54 en ongeveer 55 jaar oud) (2) te Hoogkerk op 12 mei 1909 met Johannes Mertens, zn. van Johannes Petrus Mertens en Lamke Zwart, geb. te Tolbert circa 1854, Stoker.

                 Johannes is eerder getrouwd geweest met 1) Hiltje Rozema, 2) Geeske Arends,

                 Johannes Mertens en Joukje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Tieke (Steneker), geb. te De Wilp circa 1857, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Utingeradeel op 5 jun 1885 toegangsnr 30-38, inv.nr 2018, akte 25 (tresoar) met Jan Blaauw, zn. van Mine Jans Blaauw, geb. te Langezwaag gem. Opsterland circa 1859.

                 Jan Blaauw en Tieke Stenekes

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen.

3.              Willem Ates, geb. te Marum op 12 mei 1859, ovl. (63 jaar oud) te Lucaswolde op 26 jul 1922, volgt VIb.

4.              Metje, geb. te De Wilp (te De Wilp gem. Marum) op 16 apr 1862, Dienstmeid, winkelierster, ovl. (47 jaar oud) te Marum op 21 jun 1909 info genlias akte nr 50, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Marum op 28 mrt 1891 akte nr 6, (ontb. door overlijden voor 1898) met Jan Stobbe, zn. van Hendrik Stobbe (Schipper) en Janke Jansma (Schipperse), geb. te De Wilp in 1865, Arbeider.

                 Jan Stobbe en Metje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 36 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Marum op 17 dec 1898 akte nr 40, (ontb. door overlijden te Marum op 12 jun 1909) met Bonne Pijpker, zn. van Rense Pijpker en Geertje Oost, geb. te De Wilp (te De Wilp gem. Marum) in 1875 (circa 1876), Schipper, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Groningen op 6 jun 1929.

                 Bonne Pijpker en Metje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Geeske, geb. te De Wilp circa 1865, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 52 jaar oud) (1) te Smallingerland op 21 mrt 1890 info genlias akte nr 9 met Gjildert de Jong, zn. van Diemer Sjoerds de Jong en Hiltje Jans de Boer, geb. te Drachten circa 1838, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Smallingerland op 21 feb 1902.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 44 jaar oud) (2) te Smallingerland op 5 nov 1904 toegangsnr 30-33, inv nr 2041, akte nr 85 (tresoar) met Liekele Bijlsma, zn. van Wopke Liekeles Bijlsma en Trijntje Jakobs Bouma, geb. te Drachten circa 1860.

                 Liekele Bijlsma en Geeske Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Derk, geb. te Marum circa 1868, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Groningen op 1 jul 1907, volgt VIc.

7.              Berentje, geb. te Siegerswoude gemeente Opsterland op 12 mei 1872 akte A 152, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 15 jun 1901 met Jannes Harkema, zn. van Jan Harkema en Geeske Zuidema, geb. te Noordhorn circa 1875.

                 Jannes Harkema en Berentje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Antje, geb. te Siegerswoude gemeente Opsterland op 21 sep 1874, Dienstmeid, ovl. (21 jaar oud) te Pieterzijl gemeente Grijpskerk op 15 aug 1896 info genlias akte nr 19.

                 info genealogie Hoekstra.

 

Vd.             Berend Stenekes, zn. van Bernardus Berends Stenekes (IVb) (binnenvaart turfschipper) en Geertje Johannes Bijlsma, geb. te Wartena foto geboorteakte op 2 mei 1811, ovl. (61 jaar oud) te Idaarderadeel op 11 mei 1872 info tresoar, tr. (1) met Adriana Susanna Oorschot, geb. in 1805, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Leeuwarden op 10 mei 1840 Overlijdensakte Leeuwarden, 1840

                 Aangiftedatum 11 mei 1840, akte nr. 228. 35 jaar, gehuwd. zij is overleden vlak na de geboorte van haar dochtertje. aangiftedatum geboorte is pas gedaan op 23 september 1811 door de vader van Geertje Johannes. (info tresoar).

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.               Geertje, geb. te Idaarderadeel op 14 mei 1837 info tresoar, geboorteakte blad nr 25, aangever erkent de vader te zijn.

2.              Tjitske (Tjetske), geb. te Leeuwarden info tresoar, geboorteakte leeuwarden, blad nr 25, nr 272 op 2 mei 1840, ovl. (7 maanden oud) te Groningen op 7 dec 1840 akte gezien in archief groningen, Bron Overlijdensregister Groningen 1840

                 Aktenummer 856.

 

                 Berend Stenekes, tr. (resp. 33 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Wymbritseradeel op 1 mrt 1845 met Geertje Baltus Hazer, geb. in 1812, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Idaarderadeel op 7 aug 1876 overlijdensakte nr 21.

                 Berend Stenekes en Geertje Baltus Hazer

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.               Nn, geb. te Wymbritseradeel op 2 sep 1844 (doodgeb.).

2.              Geertje Berends, geb. te Haskerland op 6 jun 1846, ovl. (68 jaar oud) te Idaarderadeel op 14 sep 1914 akte nr 47, tr. (resp. 43 en 67 jaar oud) te Idaarderadeel op 10 apr 1890 akte nr 4 met Jacob (Liewes) Pel, zn. van Liewe (Jacobs) Pel en Leentje (Jans) Knobbe, geb. te Oldeboorn op 20 mrt 1823, ovl. (83 jaar oud) te Idaarderadeel op 10 sep 1906.

                 trouwt op 67 jarige leeftijd met 43 jarige Geertje Stenekes.

                  Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Antje Berends (Antje Berends), geb. te Sneek op 6 aug 1848, ovl. (75 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 9 mrt 1924 toegangsnr 30-37, inv nr 3061, overlijdensakte A 45, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Idaarderadeel op 24 mei 1877 toegangsnr. 30-20, inv nr 2016, huwelijksakte 27 met Tjitze Tijsen, zn. van Thijs Kornelis Tijsen en Jitske Geeles van der Wal, geb. te Drachten in 1847. info tresoar, RB 879.

                 Tjitze Tijsen en Antje Berends Stenekes

                 info tresoar, RB 879. Uit dit huwelijk 2 zonen.

 

Ve.             Johannes Bernardus Stenekes (Stenekus), zn. van Bernardus Berends Stenekes (IVb) (binnenvaart turfschipper) en Geertje Johannes Bijlsma, geb. te Idaarderadeel op 13 mrt 1817, scheepstimmerknecht, schuitenmakersknegt, ovl. (70 jaar oud) te Wymbritseradeel gemeente Tietjerksteradeel op 10 mei 1887, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) (1) te Idaarderadeel op 15 mei 1841 met Sijke Rientzes van der Meer, dr. van Rients Douwes van der Meer en Tjitske Cornelis, geb. te Grouw op 25 apr 1822, ovl. (22 jaar oud) te Wartena op 20 apr 1845.

                 signalement: aangezicht: ovaal, voorhoofd: smal, ogen: grijs, neus: ordinair, mond: groot, kin: breed, haar: blond. Na overlijden is de scheepstimmerwerkplaats en hok en het woonhuis verkocht (zie not.akten) + de hele inboedel en leningen. O.a. ook de kosten gemaakt voor zijn doodskist á 13 gulden en de mans lijfdracht geschat op drie gulden (zie ook krantenknipsel). Werf en grond zeer gunstig staande en gelegen aan het Wijd op Smidshuizen (info krantenknipstel).

                 Johannes Bernardus Stenekes en Sijke Rientzes van der Meer

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.               Rients, geb. te Idaarderadeel op 27 apr 1842, ovl. (20 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 17 mei 1862 Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1862. Aangiftedatum 17 mei 1862, blad nr. 34. Rients Stenekes, overleden 15 mei 1862, 20 jaar, man, ongehuwd/

2.              Joute, geb. te Idaarderadeel op 24 sep 1844, ovl. (31 jaar oud) te Leeuwarden op 21 okt 1875 Overlijdensakte Leeuwarden, 1875

                 Aangiftedatum 21 oktober 1875, akte nr. 611, Joute Stenekes, overleden 21 oktober 1875, 31 jaar, man. Ongehuwd.

                

 

                 Johannes Bernardus Stenekes, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) (2) op 11 apr 1846 met Jetske Dirks Durks Helfrich, dr. van Dirk Philip Helfrich en Antje Cornelis Veenstra, geb. te Harlingen op 27 sep 1821, dienstmaagd, ovl. (30 jaar oud) te Wartena op 20 apr 1852.

                 Johannes Bernardus Stenekes en Jetske Dirks Helfrich

                 De vader van Jetske was ten tijde van haar huwelijk al twee jaar onvindbaar. zie huwelijkse bijlagen.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.               Geert Johannes, geb. te Idaarderadeel op 2 dec 1847, scheepstimmerman, ovl. (60 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 25 mrt 1908, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 4 mei 1878 met Aaltje Aukes Kalsbeek, dr. van Auke Arends Kalsbeek en Aafke Ages Hempenius, geb. te Wartena circa 1851.

                 Geert Johannes Stenekes en Aaltje Aukes Kalsbeek

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Anne Johannes, geb. te Wartena op 4 mei 1850, ovl. (96 jaar oud) te Grouw op 22 nov 1946, volgt VId.

3.              Antje, geb. en ovl. circa 1852.

                 info genealogie Hoekstra.

 

                 Johannes Bernardus Stenekes, tr. (resp. 40 en 41 jaar oud) (3) te Idaarderadeel op 30 nov 1857 met Dirkje Uiltjes Hoekstra, dr. van Uiltje Hartmans Hoekstra (koemelker) en Betske Willems de Groot, geb. te Terhorne op 29 nov 1816, ovl. (77 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 15 mei 1894 info Trynke Elbertsen Hoekstra.

                 Johannes Bernardus Stenekes en Dirkje Uiltjes Hoekstra

                 De familie bewoonden in 1887 een burgerhuis met berghok, scheepstimmerwerf en een ruim erf van 14 aren groot gelegen aan scheepsvaarwater het Wijd op Smidshuizen bij het dorp Eernewoude. Na overlijden Johannes werd dit huis te koop aangeboden voor 431 gulden, maar is verkocht voor 321 gulden aan Klaas Markus Balsma.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Sieds Johannes, geb. te Tietjerksteradeel op 7 jan 1859 foto geboorteakte, Geboorteregister 1859, Tietjerksteradeel, Aktenummer 3, ovl. (18 dagen oud) te Tietjerksteradeel op 25 jan 1859 info Trynke Elbertsen Hoekstra, info alle friezen, overlijdensakte tresoar, toegangsnr 30-37, inv nr 3015, akte B 6.

 

                 Dirkje Uiltjes Hoekstra, dr. van Uiltje Hartmans Hoekstra (koemelker) en Betske Willems de Groot, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) (1) te Baarderadeel op 15 mei 1843 aktenr.: 20 met Pier Harmens Siesling, zn. van Harmen Jans Siesling en Feikjen Piers Nettinga, geb. te Jorwerd op 5 mei 1808 info Trynke Elbertsen Hoekstra, schipper, ovl. (47 jaar oud) te Baarderadeel op 23 mrt 1856.

                 Pier Harmens Siesling en Dirkje Uiltjes Hoekstra

                 info Trynke Elbertsen Hoekstra.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vf.             Willem Bernardus Stenekes (Steenekes), zn. van Bernardus Berends Stenekes (IVb) (binnenvaart turfschipper) en Geertje Johannes Bijlsma, geb. te Menaldumadeel op 31 jan 1823, 1846: fabrieksknegt, 1850: boerenknegt, 1851: arbeider, 1859/1871: schipper,koopman, ovl. (54 jaar oud) te Meppel op 23 jan 1878, begr. te Meppel op 29 jan 1878 Ligt begraven op het RK kerkhof te Meppel, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Sneek op 2 mrt 1846, (ontb. door overlijden) met Jantje Lubbertus Reyer Blom ( Bloem) (staat in Tresoar als Jantje Bloem), dr. van Lubbertus Sjerps Blom (pottenbakkersknecht) en Geertje Bastiaans Smidt, geb. te Franeker op 1 apr 1820 foto geboorteakte, ovl. (29 jaar oud) te Leeuwarden op 19 okt 1849.

                 In het bidprentje staat dat hij krank was geworden.
Overlijdensdatum 23 januari is juist. Datum overlijden op bidprentje is fout
.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.               Geertje, geb. te Zwartsluis op 31 mei 1846 namiddags te 4 ure (info mailcontact kl. knol), ovl. (één maand oud) te Sneek op 29 jul 1846 info foto overlijdensakte pb42.

2.              Bernardus, geb. te Anna Paulowna Polder op 18 aug 1847, ovl. (45 jaar oud) te Sneek op 7 mei 1893, volgt VIe.

3.              Nn, geb. te Leeuwarden op 18 okt 1849.

                 info Tresoar: moeder is gelijk overleden op 10.10.1849.

 

                 Willem Bernardus Stenekes, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) (2) te Lemsterland op 15 sep 1850 met Agnes Johan(nes) Kruger, dr. van Johan Fredrich Kruger en Janke (Hilles) Hillegonde Jager, geb. te Lemmer op 7 nov 1824 aangifte 9-11-1824 blad nr 152, ovl. (32 jaar oud) te Lemmer op 24 mrt 1857 aangifte 24-03-1857 blad nr 37.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.               Frederik, geb. te Lemmer op 10 aug 1851, ovl. (54 jaar oud) te Lemmer op 10 sep 1905, volgt VIf.

2.              Janke (Johanna) (Johanna) (Stenekel), geb. te Lemsterland op 9 feb 1853, ovl. (80 jaar oud) te Groningen op 11 dec 1933 info genlias, overlijdensakte 1506, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Oude Pekela op 18 mei 1872 groninger archieven, huwelijksakte 17 met Georgius (Georg) Lemoin (Lemoine) (le Moin), zn. van Jurjen Lemoin (Kramer) en Maria Helena Wirtz, geb. te Oude Pekela op 11 sep 1845, Kermisreiziger, marktkramer, wafelbakker, ovl. (64 jaar oud) te Groningen op 6 apr 1910 echtgenoot

                 Nadere informatie elders overleden; geboortepl: Oude Pekela; beroep overl.: oliekoekenbakker;.

                 de officier van justitie te Groningen verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Georgius Lemoine, reizende met een oliekoekenkraam, veelal op kermissen in de provincien Groningen en Drenthe (info politiedossier CBG). Hij moet als getuige worden gedagvaard.

                 info: foto geboorteakte (foto pb 580-1 & 580-2). Uit dit huwelijk 12 kinderen.

3.              Willem, geb. te Lemsterland op 29 jan 1855 foto geboorteakte.

                  Willem is gedeserteerd van de marine (info collectie alg. politieblad 1876 pagina 137, CBG).

4.              Jozephia, geb. te Lemmer op 12 mrt 1857, ovl. (76 jaar oud) te Lemmer op 3 jul 1933, tr. (resp. 32 en ongeveer 46 jaar oud) te Lemsterland op 15 nov 1889 met Bernardus Bos, zn. van Gerrit Bos en Geertjen Schepman, geb. te Kampen, provincie Overijssel (te Kampen) circa 1843.

                 info Tresoar: helft van tweeling.

                 Bernardus Bos en Jozephia Stenekes

                 Uit dit huwelijk een zoon.

5.              Maria, geb. te Lemmer op 12 mrt 1857 Geboorteregister 1857, Lemsterland, Aktenummer B 15, ovl. (3 maanden oud) te Lemsterland op 9 jul 1857 Overlijdensregister 1857, Lemsterland, Aktenummer B 14.

                 info Tresoar: helft van tweeling.

 

                 Agnes Johan(nes) Kruger, dr. van Johan Fredrich Kruger en Janke (Hilles) Hillegonde Jager, tr. (18 jaar oud) (1) te Lemsterland op 3 feb 1843, (ontb. door overlijden) met Marten Bruinenberg, ovl. te Lemmer op 15 jul 1849.

                 Marten Bruinenberg en Agnes Johan(nes) Kruger

                        Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Willem Bernardus Stenekes, tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) (3) te Lemsterland op 10 okt 1858 Huwelijksregister 1858, Lemsterland, Aktenummer 51 met Aukje Cornelis (Boukje) Bekema, dr. van Cornelius Wopkes Bekema en Marijke Jans Aukes, geb. te Wymbritseradeel op 27 aug 1828 info geboorteakte (zie foto), Geboorteregister 1828, Wymbritseradeel, Aktenummer 131.

                 Willem Bernardus Stenekes en Aukje Cornelis Bekema

                 info notariële archieven 1860 te Lemmer, inv nr 97047: Willem en Aukje nemen een hypotheek van 1000 gulden voor een winkelhuis staande vooraan in de Schans binnen de Lemmer kadastraal bekend onder sectie A nummer 545, met een inhoudsgrootte van 40 ellen. Zij moesten 50 gulden per jaar aflossen, waarvan de eerste termijn inging in 1861.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.               Cornelis, geb. te Lemsterland op 9 okt 1859, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 26 dec 1947, volgt VIg.

2.              Maria, geb. te Lemmer op 23 feb 1861

                 geboorte / aangifte 23-02-1861 / 25-02-1861, bron: Geboorteregister 1861, Lemsterland, Aktenummer 20.

3.              Geertruida, geb. te Lemmer gem Lemsterland op 9 jun 1862 info geboorteakte (zie foto), ovl. (91 jaar oud) te Amsterdam op 6 jan 1954 info persoonskaart, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) te Sneek op 23 jun 1889 inv.nr. 2030/ akte 50/ info tresoar met Julius Brouwer, zn. van Feye Nikolaas Brouwer en Fronica (Veronica) van der Vat, geb. te Sneek op 17 apr 1856, Wegwerker, ovl. (51 jaar oud) te Het Loo op 10 apr 1908 inv.nr 7971/ akte 217.             info tresoar, julius heeft 3 maanden vastgezeten vanwege een burenruzie waarbij hij een vinger van zijn buurvrouw heeft afgebeten (zie proces-verbaal). Uit dit huwelijk 7 kinderen.

4.              Johannes, geb. te Lemsterland op 14 dec 1863, ovl. (77 jaar oud) te Smallingerland op 21 aug 1941, volgt VIh.

5.              Ruderikus, geb. te Lemmer foto geboorteakte op 24 sep 1865, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1945 info persoonskaart GAA.

6.              Agnes, geb. te Meppel op 20 jun 1869, ovl. (1 jaar oud) te Meppel op 1 mrt 1871.

7.              Nn, geb. te Hoogezand op 23 jul 1872 foto geboorteakte (doodgeb.), ovl. op 23 jul 1872.

 

Vg.             Sytse Bernardus (Sietse) (Sietse Bernardus) Stenekes, zn. van Bernardus Berends Stenekes (IVb) (binnenvaart turfschipper) en Geertje Johannes Bijlsma, geb. te Leek op 6 jul 1827, gereformeerd, ovl. (51 jaar oud) te Bergum op 27 apr 1879, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Marum op 30 nov 1850 met Taetske Jacobs (Teetske Jacobs) Haak, dr. van Jakob Harms Haak (vleeshouwer) en Sapke Hendriks Wijkstra, geb. te Marum op 22 mrt 1829, gereformeerd, ovl. (65 jaar oud) te Bergum op 2 nov 1894.

                 Op het moment van zijn huwelijk woonde Sytze in Leek. Op 22.12.1894 wordt tijdens een openbare verkoop de overdekte praam en nog vele andere artikelen verkocht behoorende tot de nalatenschap van wijlen Sijtze. De praam is gebouwd in Ureterp en had een lengte 7,98 mtr, 2,49 mtr ter holte. alszoo geijkt op 18 ton met zeil, fok en verdere inventaris zoals een korf met rommel voor 25 cent, een doofpot voor 5 cent, zilveren oorijzer voor 3 gulden. De praam met inventaris werd gekocht Jacob Stenekes voor 103,50 gulden.

                 Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.               Bernardus Sietse, geb. te Dantumadeel op 7 jan 1851, volgt VIi.

2.              Jacob, geb. te Dantumadeel op 22 mrt 1852, ovl. (7 jaar oud) te Dantumadeel op 25 aug 1859.

3.              Berend, geb. te Leeuwarden op 19 apr 1853, tr. (resp. 40 en ongeveer 53 jaar oud) te Het Bildt op 7 okt 1893 akte 68 met Tjitske Dijkstra, dr. van Bauke Dooitzes Dijkstra en Houkjen Jacobs de Groot, geb. te Raerd circa 1840.

                 Berend Stenekes en Tjitske Dijkstra

                  Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Saapke, geb. te Rinsumageest op 7 aug 1854 huwelijksakte 25 (RB 813), Huishoudster, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (1) te Ternaard op 27 jun 1874 huwelijksakte 25 met Roelof Linstra, zn. van Jan Jans Linstra en Sjoukje Roelofs Baimar, geb. te Ternaard gemeente Westdongeradeel op 1 jan 1849 info tresoar geboorteakte B 2, ovl. (43 jaar oud) te De Wilp op 16 aug 1892 overlijdensakte 81.

                 roelof wordt erkend bij het huwelijk van zijn ouders in 1849.

                 Roelof Linstra en Saapke Stenekes

                 Roelof woonde te Marum, Saapke te Rinsumageest in 1874. Uit dit huwelijk 8 kinderen, tr. (resp. 42 en ongeveer 55 jaar oud) (2) op 19 mrt 1897 met Derk Hofste, geb. circa 1842.

                 Derk Hofste en Saapke Stenekes

                 Derk woonde te Marum, Saapke te Rinsumageest in 1897. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Johannes, geb. te Idaarderadeel op 26 dec 1855.

6.              Jeltje, geb. te Kooten aangifte in Achtkarspelen op 8 feb 1858 geboren op/bij het schip, ovl. (9 maanden oud) te Tietjerksteradeel op 13 nov 1858 Overlijdensakte Tietjerksteradeel, 1858. Aangiftedatum 13 november 1858, blad nr. 43, overleden 13 november 1858, 10 maanden.

7.              Jeltje, geb. te Rinsumageest op 20 aug 1859, ovl. (43 jaar oud) te Veenwoudsterwal op 19 mrt 1903, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 16 mei 1885 met Feye van der Wal, geb. te Veenwouden op 5 apr 1858, ovl. (81 jaar oud) te Noordbergum op 8 apr 1939. info geboorte en overlijdensdatum graftombe (foto grafsteen).

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Geertje, geb. te Marum, provincie Groningen circa 1862 (circa 1863), ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Vrouwenparochie op 28 jun 1909 info overlijdensakte (info Allefriezen.nl), tr. (resp. ongeveer 26 en 27 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 19 mei 1888 met Jelle Alderts Robijn, zn. van Aldert Pieters Robijn en Aaltje Jelles van der Meulen, geb. te Tietjerksteradeel (te Bergum) op 25 okt 1860.

                 info tresoar huwelijksakte. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

9.              Jacob Sietses, geb. te Leeuwarden op 15 jan 1866, ovl. (41 jaar oud) te Hardenberg op 26 sep 1907, volgt VIj.

10.             Johannes, geb. te Marum op 11 mrt 1868, ovl. (61 jaar oud) te Bergum op 21 mrt 1929, volgt VIk.

11.              Grietje, geb. te De Wilp op 11 mrt 1868 Grietje is er één van een tweeling. Johannes (pb 884) is haar tweelingbroer, ovl. (79 jaar oud) te Engelum op 27 okt 1947, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 16 mei 1891 met Dirk Klazes Velsma, geb. te Oenkerk op 27 jan 1867, ovl. (63 jaar oud) te Giekerk op 11 sep 1930.

12.             Johannes, geb. te De Wilp in 1869 genealogy.mjjstenekes.com.

13.             Trientje (Trijntje) (Trientje), geb. te De Wilp op 14 mrt 1870, ovl. (89 jaar oud) te Britsum op 13 jan 1960, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 17 mei 1890 met Gerrit Vennema, zn. van Anne Jitzes Vennema en Antje Agnes van Tuinen, geb. te Britsum op 7 sep 1863 info rb 651, boerenknecht, ovl. (80 jaar oud) te Britsum op 23 apr 1944 geboortedatum op grafsteen klopt niet. info geboorte en overlijdensdatum graftombe (foto grafsteen). zie ook geboorteakte pb 1739 trijntje van der Haak.

                 Er is tijdens de geboorteaangifte van dochter Antje iets fout gegaan. Stond genoteerd als Trijntje van der Haak in plaats van Trijntje Stenekes. Vlak voor huwelijk van Antje is dit gecorrigeerd bij het gerecht. zie off. akten info geboorte en overlijden graftombe (foto grafsteen).

                 Gerrit Vennema en Trientje (Trijntje) Stenekes

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen.

14.             Willem, geb. te De Wilp op 4 apr 1872, ovl. (79 jaar oud) te Noordbergum op 9 jun 1951, volgt VIl.

15.             Hendrik, geb. te Marum op 6 mrt 1875, ovl. (66 jaar oud) te Groningen op 6 feb 1942, volgt VIm.

 

GENERATIE VI

 

 

VIa.            Willem Stenekes (Steenekes), zn. van Berend Wilhelmus Stenekes (Va) en Reinje Koudenburg, geb. te Marum op 25 feb 1867 zie geboorteakte pb 2151, ovl. (88 jaar oud) te Marum op 13 jul 1955, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Opsterland op 22 mei 1890, (ontb. door overlijden) met Froukje R. Duursma, dr. van Roel Eeuwes Duursma en Fedje Berends de Haan, geb. te Opsterland op 20 okt 1871, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 26 mei 1943. info Willem wordt erkend tijdens huwelijk Berend en Reinje (ouders).

                 Willem Stenekes en Froukje R. Duursma

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Jeltje Stenekes (Steenekes), geb. te Marum op 31 jul 1914.

                

VIb.            Willem Ates Stenekes, zn. van Ate Willems Stenekes (Vc) en Jeltje Durks van der Lei (Arbeidster), geb. te Marum op 12 mei 1859, Arbeider, ovl. (63 jaar oud) te Lucaswolde op 26 jul 1922, tr. (beiden 24 jaar oud) te Marum op 10 nov 1883 met Antje Terpstra, dr. van Wietze Terpstra en Martje Gjalts Gjaltema (Arbeidster), geb. te Noordwijk op 14 dec 1858, Arbeidster, ovl. (80 jaar oud) te Tolbert op 31 mrt 1939.

                 Willem Ates Stenekes en Antje Terpstra

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.               Jeltje, geb. te Noordwijk circa 1883, tr. (resp. ongeveer 22 en 21 jaar oud) te Marum op 27 mei 1905 akte 23 met Jacob van Hilgen van Hilgen, zn. van Willem van Hilgen van Hilgen en Grietje Molenstra, geb. te Kommerzijl op 28 mei 1883, Arbeider.

                 Jacob van Hilgen van Hilgen en Jeltje Stenekes

                 wettiging 1 kind: Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Wietze, geb. circa 1889, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Lucaswolde op 12 nov 1891.

3.              Marten, geb. te Lucaswolde circa 1891, Arbeider, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Marum op 9 okt 1915 akte 34 met Renskje Cazemier, dr. van Willem Cazemier (Arbeider) en Diena Posthumus, geb. te Tolbert circa 1895.

                 Marten Stenekes en Renskje Cazemier

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Wietske (Wiesje), geb. te Lucaswolde op 4 mrt 1894, ovl. (79 jaar oud) te Smallingerland op 20 mrt 1973,

                 een zoon, tr. (resp. 23 en ongeveer 42 jaar oud) te Opsterland op 7 jun 1917 met Gooitzen van der Heide, zn. van Doeke van der Heide en Neelte van der Wal, geb. te Siegerswoude in 1875.

                 Gooitzen van der Heide en Wietske (Wiesje) Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Anna Berendina, geb. te Marum op 1 okt 1896, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 6 feb 1957 info Stamboom Boxma (internet), tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Marum op 31 aug 1918 akte 36 met Hendrik Boxma, zn. van Albert Boxma (Arbeider, winkelbediende, ploegbaas NS) en Trientje Tuin (Overwegwachteres), geb. te Hoogeveen op 8 apr 1895 toegangsnr 0165.014, inv nr 1895, akte 100, Arbeider telegr. staatsspo, treindienstleider, ovl. (83 jaar oud) te Groningen op 3 jan 1979.

                 Hendrik Boxma en Anna Berendina Stenekes

                 Uit dit huwelijk 2 zonen.

6.              Joukje (Steneker), geb. te Lucaswolde (te Lucaswolde gem. Marum) op 7 jul 1899, ovl. (42 jaar oud) te Tolbert op 5 jul 1942 akte 36, tr. (resp. 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Marum op 26 apr 1919 met Hendrik van der Hoek, zn. van Hendrik van der Hoek en Sjouwkje Zuiderveld, geb. te Niebert circa 1892, Arbeider.

                 Hendrik van der Hoek en Joukje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIc.            Derk Stenekes (Steneker), zn. van Ate Willems Stenekes (Vc) en Jeltje Durks van der Lei (Arbeidster), geb. te Marum circa 1868, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Groningen op 1 jul 1907 akte nr 735 (info genlias) laatst wonende te Noorderhoogebrug gemeente Noorddijk, tr. (resp. ongeveer 22 en 19 jaar oud) te Opsterland op 28 mrt 1890 toegangsnr 30-28, inv nr 2037, akte nr 9 (tresoar), (ontb. door overlijden op 1 jul 1907) met Geeske van der Hoop, dr. van Tjibbe Willems van der Hoop en Sytske Lykeles Lyklema, geb. te Ureterp (te Opsterland, te Ureterp gem. Opsterland) op 17 dec 1870, ovl. (65 jaar oud) te Groningen op 15 dec 1936.

                 Derk Stenekes en Geeske van der Hoop

                 info Gea Stenekes.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Ate (Steneker), geb. te Opsterland op 4 nov 1890, ovl. (26 jaar oud) te Ede op 25 mrt 1917.

 

                 Geeske van der Hoop, dr. van Tjibbe Willems van der Hoop en Sytske Lykeles Lyklema, tr. (2) met Bonne Pijpker, zn. van Rense Pijpker en Geertje Oost (zie Vc).

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VId.            Anne Johannes Stenekes (Stenekus), zn. van Johannes Bernardus Stenekes (Ve) (scheepstimmerknecht, schuitenmakersknegt) en Jetske Dirks Helfrich (dienstmaagd), geb. te Wartena Gemeente Idaarderadeel op 4 mei 1850 foto geboorteakte, werkman, ovl. (96 jaar oud) te Grouw op 22 nov 1946, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 3 jun 1876 met Esther Gerbens Popma, dr. van Gerben Alderts Popma en Sybrigjen Hillebrands van Warners, geb. te Boornbergum op 19 feb 1856 info tresoar, ovl. (65 jaar oud) te Grouw op 12 sep 1921.

                 Anne Johannes Stenekes en Esther Gerbens Popma

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.               Sybrigje Annes, geb. te Earnewald op 12 mei 1877 Vader afwezig, ovl. (39 jaar oud) te Utingeradeel op 27 apr 1917, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (1) te Baarderadeel op 17 mei 1902 met Hette Pieters Jellema, zn. van Pieter Hettes Jellema en Klaaske Douwes Walsweer, geb. te Bozum op 29 feb 1876 info stamboom Stuut, ovl. (27 jaar oud) te Baarderadeel op 10 dec 1903.

                 info tresoar en krantenknipsel overlijden age kalsbeek. Info tresoar: bruid tekent met Stenekes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 29 jaar oud) (2) te Leeuwarderadeel op 11 mei 1907 met Age Kalsbeek, zn. van Lammert Symens Kalsbeek en Gepke Johannes Jager, geb. te Hempens op 9 nov 1877, ovl. (75 jaar oud) te Terhorne op 19 mrt 1953 info overlijdensbericht/ info foto graftombe.

                  Uit dit huwelijk een zoon.

2.              Johannes Annes, geb. te Earnewald op 31 jan 1879, ovl. (28 jaar oud) te Oosterwierum op 26 aug 1907, volgt VIIa.

3.              Jetske Annes, geb. te Earnewald op 13 okt 1880, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Bozum circa nov 1951 datum knipsel 13-11-1951, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Idaarderadeel op 24 mei 1906 met Gerben Douwes Zijlstra, zn. van Douwe Johannes Zijlstra en Aaltje Gerbens Groustra, geb. te Deersum op 31 jul 1879 info stamboom Stuut, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) circa 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Gerben Annes, geb. te Tietjerksteradeel op 12 okt 1882, ovl. (84 jaar oud) te Bolsward op 29 jun 1967, volgt VIIb.

5.              Houkje, geb. te Earnewald Tietjerksteradeel [fr,nld]/ info persoonskaart RB 1214 op 4 dec 1884, tr. (resp. 26 en 43 jaar oud) op 4 jan 1911, (gesch. op 15 jul 1931) met Tjibbe Scheepstra, zn. van Daniel Scheepstra en Jeltje Christiaans de Wilde, geb. op 13 aug 1867. info stamboom Stuut.

                 Tjibbe Scheepstra en Houkje Stenekes

                 info stamboom Stuut. Uit dit huwelijk een dochter.

6.              Geert, geb. te Tietjerksteradeel op 17 dec 1886 geboorteakte A393, ovl. (9 maanden oud) te Tietjerksteradeel op 21 sep 1887 overlijdensakte A 217.

7.              Meintje, geb. te Tietjerksteradeel Eernewoude op 16 nov 1888, ovl. (72 jaar oud) te Oudega op 7 jun 1961 tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Idaarderadeel op 7 mei 1914 met Jacob de Jong, zn. van Harmen Alberts de Jong en Grietje Slotegraaf, geb. te Smallingerland op 8 mei 1882 Oudega (info graftombe), ovl. (82 jaar oud) in aug 1964 begr. te Oudega info foto graftombe.

                 Jacob de Jong en Meintje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Aaltje, geb. te Tietjerksteradeel op 7 apr 1891, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Idaarderadeel op 6 mei 1916 met Zweitze van der Woude, zn. van Hendrik van der Woude en Jiskje Slootegraf, geb. te Opeinde op 17 jun 1891, Landarbeider.

                 info tresoar info stamboom Stuut. Aaltje trouwt op dezelfde dag als haar broer Gerben!.

                 Zweitze van der Woude en Aaltje Stenekes

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen.

9.              Geert, geb. te Tietjerksteradeel op 30 nov 1894, ovl. (6 maanden oud) te Tietjerksteradeel op 26 jun 1895

                 info tresoar (een van een tweeling).

10.             Aldert, geb. te Tietjerksteradeel op 30 nov 1894, ovl. (89 jaar oud) te Grouw op 22 aug 1984, volgt VIIc.

11.              Geertje, geb. te Tietjerksteradeel op 24 jan 1897, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Idaarderadeel op 12 mrt 1921 met Hielke van der Woude, zn. van Hendrik van der Woude en Jiskje Slootegraf, geb. te Terband op 12 aug 1897 info stamboom Stuut.

                 Hielke van der Woude en Geertje Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

12.             Anna Gezina, geb. te Earnewald gemeente Tietjerksteradeel op 13 aug 1899, tr. (resp. 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Idaarderadeel op 28 nov 1919 met Alfons Petrus Louis Marie Borgonjon, zn. van Edmundus Borgonjon en Sabina de Vogelaere, geb. te Malvegem [België] in 1895.

 

VIe.            Bernardus Stenekes, zn. van Willem Bernardus Stenekes (Vf) (1846: fabrieksknegt, 1850: boerenknegt, 1851: arbeider, 1859/1871: schipper,koopman) en Jantje Lubbertus Reyer Blom ( Bloem), geb. te Anna Paulowna Polder (gemeente Zijpe/Schagen) op 18 aug 1847 foto pb 317-1 geboorteakte, tabakskenner, koopmansknegt, pakhuisknegt, ovl. (45 jaar oud) te Sneek op 7 mei 1893 wonende in wijk 4, nr 69 foto overlijdensakte, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Wymbritseradeel op 25 mei 1872 met Tekela (Tekela (Tecla) (Tecla) Buisman (Buysman), dr. van Petrus Jans Buisman en Wobbigjen Auke Aukes, geb. te Heeg op 9 jul 1849 foto pb 582-1& 582-2, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Schagen in 1895. geboren in de Anna Paulowna Polder (foto pb 317-1).

                 Bernardus Stenekes en Tekela (Tekela (Tecla) Buisman

                 Van de 9 kinderen zijn er zeker 5 op zeer vroege leeftijd overleden.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.               Wobbigje, geb. te Sneek op 23 feb 1873 foto geboorteakte, ovl. (29 jaar oud) te Sneek op 25 nov 1902, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 7 nov 1900 Nadere informatie beroep Bg.:schoenmaker;beroep moeder Bd.:koopvrouw, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 25 nov 1902) met Sijbrandus de Vries, zn. van Gerben de Vries en Catharina Dijkstra, geb. te Sneek op 4 okt 1874, Schoenmaker, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 16 nov 1952 akte 13-155.

                 Sijbrandus de Vries en Wobbigje Stenekes

                 Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Nn (Levenloos) (kind), geb. en ovl. te Sneek op 3 mei 1874 foto overlijdensakte (doodgeb.).

3.              Jantje, geb. te Sneek op 10 mei 1875 foto geboorteakte, ovl. (4 maanden oud) te Sneek op 14 sep 1875 foto overlijdenseakte.

4.              Johanna Jozepha (Johanna), geb. te Sneek op 22 nov 1879 foto geboorteakte, Rooms Katholiek, tr. (resp. 37 en 41 jaar oud) te Amsterdam op 16 mei 1917 info foto huwelijkse bijlagen met Gerrit Eiswilder, zn. van Dirk Eiswilder (Koetsier) en Anna Elisabeth Verharen, geb. te Amsterdam op 25 dec 1875, Werkman, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 20 feb 1945.

                 Gerrit Eiswilder en Johanna Jozepha (Johanna) Stenekes

                 info persoonskaart Johanna Stenekes. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Petrus Wilhelmus, geb. te Sneek op 22 feb 1881 foto geboorteakte.

6.              Alida Geertruida, geb. te Sneek op 15 nov 1882 foto geboorteakte, ovl. (8 maanden oud) te Sneek op 24 jul 1883.

7.              Willem, geb. te Sneek op 14 nov 1885 foto geboorteakte, ovl. (4 maanden oud) te Sneek op 2 apr 1886

8.              Wilhelmus Petrus, geb. te Sneek op 19 jan 1887, Rooms Katholiek, Winkelier in Glas en porcelein, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 29 jan 1961 info RB 718 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 22 sep 1921 (7h-27v) met Paulina Martina van de Koevering, dr. van Henricus van de Koevering (werkman) en Petronella van de Meerendonck, geb. te 's‑Hertogenbosch op 7 okt 1888, Rooms Katholiek, mantelwerkster.

                 info foto huwelijksakte RB 718. Willem had een winkel in glas en porcelein te Amsterdam. Volgens krantenknipsel van 21 october 1931 is er in de week van 12 - 17 october 1931 een faillissement uitgesproken. Zij is op 14 oktober 1958 naar Sanatorium Hoog Laren gegaan.

9.              Catharina, geb. te Sneek op 17 sep 1889, ovl. (1 jaar oud) te Sneek op 6 nov 1890.

 

VIf.            Frederik Stenekes, zn. van Willem Bernardus Stenekes (Vf) (1846: fabrieksknegt, 1850: boerenknegt, 1851: arbeider, 1859/1871: schipper,koopman) en Agnes Johan(nes) Kruger, geb. te Lemmer Vader is afwezig op 10 aug 1851, 1876: Zeeman, 1861: koopman; kramer, ovl. (54 jaar oud) te Lemmer op 10 sep 1905 foto pb 322, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) te Meppel op 13 okt 1875 akte 54 (info genlias), (ontb. door overlijden) met Geertruida Antonia Maria Visser, dr. van Hermanus Visser en Antonia Josephina Wiselaar, geb. te Bolsward op 4 sep 1848 info tresoar blad nr 44, ovl. (45 jaar oud) te Groningen op 7 apr 1894.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.               Nn, geb. te Meppel op 9 jul 1876 (doodgeb.).

2.              Hermanus Johannes Jozeph, geb. te Lemsterland op 7 sep 1877, volgt VIId.

3.              Agnes Johanna Maria, geb. te Sneek op 20 aug 1879, ovl. (40 jaar oud) te Rotterdam op 11 feb 1920 akte 901, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) te Rotterdam op 1 jun 1910 met Hendrik Kop, zn. van Hendrik Kop en Meggelina Hendrika Harrewijn, geb. te Rotterdam op 26 jul 1874.

4.              Willebrordus Bernardus, geb. te Meppel op 17 nov 1881, Koopman, ovl. (20 jaar oud) te Oosterend op 25 jun 1902 info drenlias, akte 747.

5.              Antonia Josephina, geb. te Franeker op 3 aug 1884 Groningerarchief aktenr A 133, ovl. (84 jaar oud) te Rotterdam op 8 aug 1968 info stamboom Goosen, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 26 feb 1908 met Jan Goosen, zn. van Aart Goosen en Adriana de Nies, geb. te Numansdorp circa 1883.

                 Jan is broer van Aartje en trouwt met zus van hermanus stenekes.

6.              Frederika Geertruidis, geb. te Groningen circa 1891, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Groningen op 20 mrt 1898 akte nr 299.

7.              Johannes Antonius, geb. te Rotterdam op 15 sep 1892, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 10 dec 1956, volgt VIIe.

 

                 Frederik Stenekes, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) (2) te Groningen op 10 jan 1895, (ontb. door overlijden te Groningen op 10 sep 1905) met Henriette Göbel, dr. van Johann Göbel en Margaretha Hill, geb. te Salz [Duitsland] Winsdorf op 17 jan 1854, koopvrouw.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

                 Henriette Göbel, dr. van Johann Göbel en Margaretha Hill, tr. (resp. 57 en 59 jaar oud) (2) te Groningen op 20 apr 1911 met Hendericus Jochems Sleijfer (Sleifer, Sleyfer), zn. van Jochem Johannes Sleijfer (scharen en messenslijper, winkelier) en Maria Adams Gooyaarts, geb. te Ooststellingwerf op 15 dec 1851 info tresoar akte A 245, Koopman.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIg.            Cornelis Stenekes, zn. van Willem Bernardus Stenekes (Vf) (1846: fabrieksknegt, 1850: boerenknegt, 1851: arbeider, 1859/1871: schipper,koopman) en Aukje Cornelis Bekema, geb. te Lemsterland op 9 okt 1859 info geboorteakte (zie foto) persoonskaart, apothekersknecht, koopmansknecht, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 26 dec 1947 overlijdensakte, begr. te Amsterdam op 29 dec 1947 Cornelis is begraven in het familiegraf op begraafplaats Buitenveldert, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Sneek op 15 jun 1890 met Anna Maria van Ingen (Ingen), dr. van Levinus Gerardus Antonius van Ingen (kantoorbediende) en Jacoba (Jacobie) Hagedoorn, geb. te Sneek op 7 aug 1866 foto geboorteakte, ovl. (55 jaar oud) te Zeist op 23 mrt 1922 5-76 akte 3291 (gemeente Amsterdam) foto. Zij is als overledene uitgeschreven in Amsterdam op 21 april 1922.

                 aangiftedatum geboorte 10 oktober 1859 met akte nr 109 ( info van Sietze Elsinga; zie mail). Cornelis is nog betrokken geweest bij een burenruzie tussen zijn zwager Julius Brouwer en zijn buren de familie Lemstra, zie proces verbaal en krantenknipsel. Anna Maria is overleden in Zeist. Volgens horen zeggen is zij opgenomen geweest in Den Dolder omdat zij verlamd was en niet meer kon praten.

                 Cornelis Stenekes en Anna Maria van Ingen

                 Cornelis en Anna Maria Stenekes zijn met hun kinderen op 13 juni 1903 vanuit Sneek naar Amsterdam gekomen waar zij op verschillende adressen hebben gewoond.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.               Wilhelmus (Willem), geb. te Sneek op 17 jul 1890, ovl. (84 jaar oud) te Den Helder op 12 dec 1974, volgt VIIf.

2.              Levinus Gerardus Antonius (Levinus), geb. te Sneek op 19 jul 1891, ovl. (60 jaar oud) te Arnhem op 8 dec 1951, volgt VIIg.

3.              Bernardus (Ben), geb. te Sneek op 23 feb 1893, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 18 mei 1973, volgt VIIh.

4.              Ruderikus (Rikus), geb. te Sneek op 12 mrt 1895, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 17 jul 1977. info beroep Havenarbeider, Los Werkman, Huisknecht, handlanger op persoonskaart. Heeft tijdens zijn werk een ongeluk gehad. Is in een liftschacht gevallen (op waarschijnlijk zo ongeveer op 30 jarige leeftijd. Is op 8.6.1915 verhuisd naar Nijmegen, is daar huisknecht geweest. Adressen overgenomen van zijn persoonskaart (CBG) Is ook opgepakt door de politie.

5.              Simon, geb. te Sneek op 26 dec 1896, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 10 sep 1958, volgt VIIi.

6.              Johannes Adrianus (Hannes), geb. te Sneek op 23 dec 1900, ovl. (52 jaar oud) te Sneek op 16 jan 1953, volgt VIIj.

7.              Jacoba (Coba), geb. te Sneek op 5 mrt 1903, ged. te Sneek door Deken en pastoor J. van Galkom, Sneek op 5 mrt 1903, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 18 jun 1966, begr. te Amsterdam rk kerkhof "Buitenveldert" op 22 jun 1966 Volgens Leo Timman (zoon van Coba Timman- Stenekes ligt er een zusje van Coba in hetzelfde graf begraven, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 13 aug 1930 Nadere informatie beroep Bg.:grossier met Antonus Maria (Antoon) (Antonius Maria) Timman, zn. van Jacobus Herman Henri Timman en Martina Reinira Brink, geb. te Amsterdam op 9 mei 1898, reiziger in vleeschwaren, magazijnbeh vliegt.fabr, zeepzieder, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 19 aug 1964 akte 6-1030.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen.

8.              Alida Allegonda, geb. te Amsterdam op 31 dec 1904 aangegeven op 3.1.1905 persoonskaart Cornelis Stenekes, ovl. (17 jaar oud) te Amsterdam kopie overlijdensakte, Alida ligt in het graf bij tante Coba (info Leo en Mary, zij betalen ook nog steeds de grafrechten) op 26 okt 1922 00.30 uur is den namiddag ten half een uur overleden.

9.              Anna Maria (Annie), geb. te Amsterdam op 17 jan 1908 reg no 2 f 54, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis "d Posthoorn" op 17 jan 1908, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1980 om 19.30 uur Op 14.10.1980 is aangifte gedaan door Dhr Reinier Brand, 33 jaar, bediende, wonende te Amsterdam, gecr. te Amsterdam Crematorium "Westgaarde", Ookmeerderweg 275 op 15 okt 1980 om 11.30 uur, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 3 feb 1937, kerk.huw. te Amsterdam St. Anna Parochie op 3 feb 1937, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 10 okt 1980) met Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik Welman (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Watergraafsmeer op 18 aug 1908, Rooms Katholiek, Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel) Kaaswinkel heette "het kaasboertje", ovl. (76 jaar oud) te Haarlem op 4 dec 1984 om 9.45 uur, gecr. te Amsterdam Crematorium "Westgaarde", Ookmeerweg 275 op 7 dec 1984 om 14.00 uur. Wim is van 19.12.1933 tot 17.7.1934 in klooster Mariëndal in Greve (Velp) geweest. Zij hebben gewoond op het vd Helstplein nr 17, Amsterdam. Hij had samen met opa Welman een volkstuintje op landje achter de Chr. Koning. Wim is ingeent tegen koepokken op 06-10-1909 door arts A. Blom gevestigt te Watergraafsmeer (zie kopie doc.) Wim is in « 1979 geopereerd aan staar.
Wim heeft in de oorlog tramrails gestolen als hout voor de kachel. Wim heeft ook op de binnenvaart gezeten. Wim moest in de oorlog op 27-10-1941 als dwangarbeider naar Duitsland. Tijdens het transport is hij uit de trein gesprongen. Wim heeft vele beroepen gehad. o.a. als visser naar Engeland voor haringvangst, ijssalon samen met broer, stratenmaker, schoorsteenveger. De laatste jaren van zijn leven heeft hij een kaartvriendin gehad: Suzanna Engel (geboren 30-10-1914 te Haarlem, overleden 02-10-2008 te amsterdam). Zij heeft hem op het eind ook verzorgd
.

                 Annie haar vader dronk graag een borrel. Haar moeder stierf toen zij 12 jaar oud was. Zij had een jonger zusje. Deze is gestorven toen zij ongeveer 16/17 jaar was, waarschijnlijk aan TBC (vliegende tering) na een verwaarloosde kou. Annie is in betrekking geweest bij mevrouw L. Roosing, Amsterdam (zie kopie getuigschrift Amsterdam 4/9/1927) Heeft van 15.3.1928 tot 1.12.1933 gewerkt in de Boerhaave Kliniek als werkmeisje. In haar getuigschrift staat dat zij eerlijk, ijverig en betrouwbaar is en zij zich ter verbetering op eigen verzoek de inrichting heeft verlaten (zie kopie getuigenverklaring 1.12.1933) Annie is ingeent voor de koepokken 22.5.1911, en er zich daarna 10 koepokken hebben ontwikkeld. (kopie vaccinatie bureel) Haar bloedgroep was A/ negatief; zij heeft vanaf 1958 tot oktober 1960 bloed gegeven (zie kopie donorkaart) Op haar rentekaart staat vermeld dat zij heeft gewoond op het van der Helstplein nr 17hs en daarna in de Preangerstraat 20 hs.

                 Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman en Anna Maria (Annie) Stenekes

                 Annie en Wim zijn op 18-08-1936 verloofd. Zij hebben gewoond op het vd Helstplein 17, Preangerstr 20hs, Smitstr 29hs, R. de Beerenbrouckstr 115hs, P. vd Werfstr 120 alle te Amsterdam, vanaf 1984 geregistreerd op Beveland 44 te Haarlem.

                 Waren in 1959/1960 pleeggezin voor een meisje Janny genaamd.(zie brieven liefdewerk voor kinderbescherming). Uit dit huwelijk 8 kinderen.

 

VIh.            Johannes Stenekes, zn. van Willem Bernardus Stenekes (Vf) (1846: fabrieksknegt, 1850: boerenknegt, 1851: arbeider, 1859/1871: schipper,koopman) en Aukje Cornelis Bekema, geb. te Lemsterland op 14 dec 1863 info geboorteakte, schipper, ovl. (77 jaar oud) te Smallingerland op 21 aug 1941, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Sneek op 20 mei 1894 met Alberdina van der Brug, dr. van Eibert van der Brug en Harmke Alts Kromhout van der Meer, geb. te Sneek op 1 jun 1869, ovl. (73 jaar oud) te Termunten op 4 jul 1942 kopie overlijdensakte. Johannes krijgt van Minister van Oorlog toestemming tot verlof voor zijn huwelijk. Hij was op dat moment gelegerd in Best, Noord Brabant. Woonde ten tijde van zijn voorgenomen huwelijk in Meppel.

                 Johannes Stenekes en Alberdina van der Brug

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Hermina, geb. te Sneek akte A 214 op 21 jul 1895, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Smallingerland op 14 dec 1922 akte 103 met Pier van der Zee, zn. van Michiel van der Zee en Alida Clasina van Klaarbergen, geb. te Drachten op 3 jan 1896 akte A 2.

                 Pier van der Zee en Hermina Stenekes

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIi.             Bernardus Sietse Stenekes, zn. van Sytse Bernardus Stenekes (Vg) en Taetske Jacobs Haak, geb. te Dantumadeel op 7 jan 1851, Schipper, tr. (resp. 32 en 26 jaar oud) te Dantumadeel op 13 jan 1883 akte 1 met Eeke (Eke) Elderhuis, dr. van Egbert Gelfs Elderhuis en Martha Gerrits Luhof, geb. te Dantumadeel op 12 jan 1857 akte B 4.

                 Bernardus Sietse Stenekes en Eeke Elderhuis

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.               Tetske, geb. te Kloosterveen Gem. Assen op 9 okt 1883, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) te Tietjerksteradeel op 26 mrt 1908 toeg nr 30-37, inv nr 2053, akte 8, (ontb. door overlijden te Tietjerksteradeel op 27 aug 1910) met Ype Sijtsma, zn. van Sytze Ypes Sijtsma (Schipper) en Hebeltje Wiegers Postma, geb. te Menaldumadeel op 15 okt 1878 geb.akte A 305, ovl. (31 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 27 aug 1910 toeg nr 30-37, inv nr 3047, akte A156.

                 Ype Sijtsma en Tetske Stenekes

                 Uit dit huwelijk een zoon, tr. (beiden 28 jaar oud) (2) te Tietjerksteradeel op 23 mei 1912 Na het overlijden van haar eerste man, trouw Tetske met de broer van haar overleden man met Gerrit Sijtsma, zn. van Sytze Ypes Sijtsma (Schipper) en Hebeltje Wiegers Postma, geb. te Eastermar Gem. Tietjerksteradeel op 17 jun 1883 info Genlias geb akte A 196.

                 Gerrit Sijtsma en Tetske Stenekes

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen.

2.              Sietze, geb. te Bergum op 16 nov 1885 akte A 358.

3.              Egbert, geb. te Tietjerksteradeel op 18 dec 1887 akte A 373, ovl. (6 jaar oud) te Dokkum op 30 okt 1894 akte A 80.

4.              Martha, geb. te Bergum op 31 dec 1889 akte A 1, ovl. (80 jaar oud) te Hilversum op 12 dec 1970 info persoonskaar RB 1563, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Harlingen op 21 aug 1916, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 21 mrt 1962) met Douwe Duizendstra, zn. van Anne Duizendstra en Aaltje van der Zee, geb. te Harlingen op 14 mrt 1891 akte nr 81, info tresoar RB 1564, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 21 mrt 1962.

                 Douwe Duizendstra en Martha Stenekes

                 Zij hebben altijd aan boord van een schip. o.a. op vrachtschip Ëmanuel", info persoonskaart RB 1563. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Beerend, geb. te Dokkum op 24 dec 1891, Kanonnier, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) te Batavia [Indonesië] op 17 dec 1924 met Emmi (Emma) Rotinsulu, dr. van Alexander Rotinsulu en Sarah Kalalo, geb. te Menado [Indonesië] te Loempias (Menado) op 5 mei 1894. Beerend moest in 1912 voor de krijgsraad verschijnen wegens diefstal. zie foto´s van vonnis. Berend trouwde op 17 december 1924 de Inl. Christenvrouw Emmi Rotinsulu (info Friesland genealogie). STENEKES, BEHEND-, geb. Dokkum 24 Dec. 1891, was. 1934/35 gep. mil. te Wates (Magelang). info Friesland genealogie.

                 Beerend Stenekes en Emmi Rotinsulu

                 info Friesland genealogie. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Sapke Johanna, geb. te Groningen op 6 jun 1894, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 14 mei 1985 info persoonskaart pb 1973(stadsarchief Amsterdam, begr. te Amsterdam op 17 mei 1985 grafnr alg-82-A-91, tr. (resp. 41 en 39 jaar oud) te Amsterdam op 8 apr 1936, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 20 apr 1969) met Jan de Jong, geb. te Leeuwarden op 21 jul 1896 info persoonskaart pb 1973(stadsarchief Amsterdam, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 20 apr 1969. info printje grafgegevens.

                 Jan de Jong en Sapke Johanna Stenekes

                 info persoonskaart pb 1973(stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Jeltje, geb. te Smilde op 30 nov 1896, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 7 jul 1968 info stamboom Warrink, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Zwartsluis op 18 mrt 1920 met Jan Snippe, zn. van Jan Snippe en Zwaantje Zwiers, geb. te Blokzijl op 7 aug 1895 info stamboom Warrink, Vrachtschipper, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 26 mei 1975.

                 Jan Snippe en Jeltje Stenekes

                 info peroonskaart 1972, zij gebben onder andere gewoond aan boord van 6 gebroeders. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

8.              Egbert, geb. te Groningen op 17 apr 1900, Schipper, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 18 sep 1984, begr. te Amsterdam op 20 sep 1984 grafnummer Alg-82-A-23.

                 info persoonskaart PB 1974 stadsarchief Amsterdam.

9.              Tjitske Geertje, geb. te Leeuwarden op 14 feb 1902 akte 123, ovl. (1 jaar oud) te Leeuwarden op 8 jan 1904 info tresoar, akte 19.

                 info Leeuwarden.

 

VIj.             Jacob Sietses (Jakob) Stenekes, zn. van Sytse Bernardus Stenekes (Vg) en Taetske Jacobs Haak, geb. te Leeuwarden op 15 jan 1866 genealogy.mjjstenekes.com, ovl. (41 jaar oud) te Hardenberg op 26 sep 1907, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 13 feb 1892 toegang 30-37/ inv nr 2037/ akte 10 met Dirkje Jans Stellingwerf, dr. van Jan Krijns Stellingwerf en Gelske Alberts van Akker, geb. te Tietjerksteradeel op 8 jul 1863, ovl. (85 jaar oud) te Noordbergum op 5 feb 1949.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.               Gelske, geb. te Tietjerksteradeel (te Bergum) op 1 mei 1892, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1959, tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 27 apr 1912 met Aldert Robijn, zn. van Herre Alderts Robijn en Grietje Storm, geb. te Bergum circa 1889.

                 (info tresoar). Uit dit huwelijk een dochter.

2.              Sietse, geb. te Tietjerksteradeel op 26 okt 1893, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) in 1911.

3.              Jan, geb. te Tietjerksteradeel (te Bergum) op 5 sep 1895, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 13 mrt 1920 met Ymkje Roosma, dr. van Wieger Jochums Roosma en Teuntje Hoekstra, geb. te Bergum circa 1899.

4.              Bernardus, geb. te Noordbergum op 8 jun 1897, volgt VIIk.

5.              Albert, geb. te Tietjerksteradeel op 15 feb 1899, ovl. (1 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 9 okt 1900.

6.              Albert, geb. te Tietjerksteradeel op 14 feb 1901, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht op 18 sep 1960, volgt VIIl.

7.              Berend Jacobs, geb. te Opeinde op 25 jan 1903, ovl. (71 jaar oud) op 29 mei 1974, volgt VIIm.

8.              Taetske, geb. circa 1905, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 21 mrt 1907.

9.              Jelmer, geb. op 4 aug 1907, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1985, volgt VIIn.

 

VIk.            Johannes Stenekes, zn. van Sytse Bernardus Stenekes (Vg) en Taetske Jacobs Haak, geb. te Marum de Wilp op 11 mrt 1868 Johannes is er één van een tweeling. Grietje (pb 883) is zijn tweelingzus, Christelijk Gereformeerd, Schipper, ovl. (61 jaar oud) te Bergum op 21 mrt 1929, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Bergum op 28 feb 1891 met Antje Klazes van der Wal, dr. van Klaas Melles Postma van der Wal (Arbeider) en Sytske Kornelis Postma, geb. te Twijzel op 9 mrt 1866 info, Christelijk Gereformeerd, ovl. (64 jaar oud) te Bergum op 18 apr 1930.       

                 Johannes Stenekes en Antje Klazes van der Wal

                

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.               Sytze Johannes, geb. te Tietjerksteradeel op 7 nov 1890, ovl. (82 jaar oud) te Noordbergum op 31 mei 1973, volgt VIIo.

2.              Sytske, geb. te Tietjerksteradeel op 10 mei 1893.

3.              Klaas, geb. te Tietjerksteradeel in jun 1894.

4.              Taeske, geb. te Tietjerksteradeel op 9 feb 1896.

5.              Kornelia, geb. te Bergum Tietjerksteradeel [fr,nld] op 29 apr 1897, ovl. (66 jaar oud) te Sneek op 25 jan 1964 overleden 25 of 26 januari, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 16 apr 1921 met Sjouke Zuidema, geb. te Jistrum op 12 sep 1898 info foto graftombe, ovl. (45 jaar oud) te Sneek op 22 apr 1944.

6.              Bernardus, geb. te Tietjerksteradeel op 19 dec 1898 info vragenlijst RB 1111, Agent van politie 1942, tr. (beiden 24 jaar oud) op 9 mei 1923 info vragenlijst RB 1111, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Janke Kloosterman, dr. van Sietse Kloosterman (Arbeider) en Gertje Slapert, geb. te Kooten op 26 feb 1899 info vragenlijst RB, Nederlands Hervormd. Bernardus is gearresteerd (O D proces 1942). Was politiebeambte en woonde in Den Haag, Mijtenstraat 157 (KA-MZ)(vakboek B4 blz 35). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Pieter, geb. te Tietjerksteradeel op 26 apr 1901, ovl. (1 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 8 sep 1902.

8.              Pieter, geb. te Tietjerksteradeel in sep 1903, ovl. (1 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 3 okt 1904.

 

VIl.             Willem Stenekes, zn. van Sytse Bernardus Stenekes (Vg) en Taetske Jacobs Haak, geb. te De Wilp op 4 apr 1872, ovl. (79 jaar oud) te Noordbergum op 9 jun 1951, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Bergum op 18 mei 1895 met Dieuwke Jager, dr. van Jurjen Wytzes Jager en Dieuwke Oedzes de Vries, geb. te Dantumadeel op 31 mrt 1873, ovl. (27 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 21 jun 1900.

                 foto en gegevens van parenteel Nauta. Naam in rouwatvertentie is Djoeke.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.               Sietze, geb. te Tietjerksteradeel op 23 jan 1896, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) De Leon Springs, Volusia. Florida circa 1971 info ancestry.

                 Sietze is op 18 februari 1930 vertrokken naar New York VSA (info tresoar/ landverhuizers).

2.              Jurjen, geb. te Tietjerksteradeel op 17 mei 1898.

 

                 Willem Stenekes, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (2) te Tietjerksteradeel op 16 mrt 1901 met Antje Eelkes Nicolai, dr. van Eelke Sikkes Nicolai en Grietje van de Wal, geb. te Bergum op 14 jun 1878, ovl. (76 jaar oud) te Noordbergum op 27 aug 1954.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.               Teatske, geb. te Tietjerksteradeel op 27 feb 1902.

2.              Auke, geb. te Quatrebras op 11 feb 1910, ovl. (76 jaar oud) te Zwaagwesteinde op 7 mei 1986, volgt VIIp.

3.              Jeltje, geb. in 1911, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 15 nov 1912.

4.              Saapke, geb. te Tietjerksteradeel op 21 dec 1920, ovl. (3 dagen oud) te Tietjerksteradeel op 24 dec 1920.

5.              Wietske W., geb. in 1921, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Noordbergum op 28 jan 1946.

 

VIm.           Hendrik Stenekes, zn. van Sytse Bernardus Stenekes (Vg) en Taetske Jacobs Haak, geb. te Marum op 6 mrt 1875 Schipper, ovl. (66 jaar oud) te Groningen op 6 feb 1942 info krantenknipsel pb 1940/ info graftombe/ Op 7 februari 1942 is in Groningen akte van overlijden opgemaakt, nogmaals op 12 februari 1942 in Zwartsluis, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Leeuwarderadeel op 20 mei 1899 akte nr 38 met Janke van der Zwaag, dr. van Pieter Sybes van der Zwaag en Antje Jurjens van Houten, geb. te Finkum Leeuwarderadeel op 15 apr 1876 ovl. (77 jaar oud) te Groningen op 22 feb 1954 info krantenknipsel pb 1940/ begr. Zuiderbegraafplaats.

                

                 Hendrik Stenekes en Janke van der Zwaag

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.               Antje (Anna), geb. te Bergum Gem. tietjersteradeel op 10 sep 1900, tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 15 mrt 1922 akte d74 met Albert Schut, zn. van Albert Schut en Jacomina Catharina Steketee, geb. te Kruiningen circa 1898.

2.              Sietze, geb. te Tietjerksteradeel op 28 feb 1902, ovl. (8 maanden oud) te Tietjerksteradeel op 3 nov 1902 overleden te Nijenhaske.

3.              Sietse, geb. te Tietjerksteradeel op 13 jun 1903, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 16 dec 1968, volgt VIIq.

4.              Teatske, geb. te Leeuwarden op 5 feb 1905 info RB 754 persoonskaart stadsarchief

                 Amsterdam, ovl. (83 jaar oud) te Sneek op 24 aug 1988, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Baarderadeel op 20 jul 1927, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 17 okt 1964) met Jan Siderius, zn. van Foppe Jans Siderius en Akke Ottes Sipkema, geb. te Baarderadeel op 5 aug 1902 info RB 754 persoonskaart stadsarchief

                 Amsterdam, Binnenvaartschipper, pontwachter, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 17 okt 1964. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

5.              Pietje, geb. circa 1908, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Zwolle op 1 feb 1980 ligt begraven op begraafplaats Bergklooster te Zwolle (info Ebeltje), tr. met Lammert Schouwstra, geb. circa 1907, Schipper, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Zwolle op 24 aug 1992.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen.

6.              Willem, geb. te Leeuwarden op 28 mei 1915, ovl. (4 jaar oud) te Giekerk Gemeente tietjerksteradeel op 12 feb 1920.

                

GENERATIE VII

 

 

VIIa.           Johannes Annes Stenekes, zn. van Anne Johannes Stenekes (VId) (werkman) en Esther Gerbens Popma, geb. te Earnewald op 31 jan 1879, Scheepstimmerknecht, ovl. (28 jaar oud) te Oosterwierum op 26 aug 1907 info overlijdensakte (allefriezen.nl), tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Rauwerderhem op 22 mei 1902 met Janke Offringa, dr. van Klaas Wytzes Offringa en Jitske Teyes de Vos, geb. te Sijbrandaburen op 23 jul 1879, ovl. (57 jaar oud) te Heerenveen op 2 jul 1937 info krantenknipsel.

                 Johannes Annes Stenekes en Janke Offringa

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.               Jitske, geb. te Oosterwierum op 7 okt 1905 info overlijdensakte 50 (alle friezen), ovl. (22 jaar oud) te Leeuwarden (te Utingeradeel) op 20 jan 1928 (29 jan 1928).

                 info stamboom Stuut.

2.              Pieter, geb. te Holwerd op 6 mei 1911 Schipper, brugwachter, ovl. (63 jaar oud) te Assen op 14 dec 1974 begr. te Assen tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Assen op 31 jul 1942 met Trijntje Catharina de Bruin, dr. van Barend de Bruin en Etje de Vries, geb. te Assen op 29 mrt 1915 dienstbode, ovl. (77 jaar oud) te Zuidlaren op 15 feb 1993 begr. te Assen. info krantenknipsel pb 1940/ info: j.de.bruijne/stamboom info stamboom Ebeltje. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

                 Janke Offringa, dr. van Klaas Wytzes Offringa en Jitske Teyes de Vos, tr. (2), (ontb. door overlijden) met J.P. Klompenmaker.

 

VIIb.           Gerben Annes Stenekes, zn. van Anne Johannes Stenekes (VId) (werkman) en Esther Gerbens Popma, geb. te Tietjerksteradeel op 12 okt 1882, ovl. (84 jaar oud) te Bolsward op 29 jun 1967 info krantenknipsel, begr. te Bozum info foto graftombe, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Idaarderadeel op 6 mei 1916 met Romkje Sjollema, dr. van Ate Klazes Sjollema en Tjitske Sikkes Kingsma, geb. te Grouw gemeente Idaarderadeel op 27 mrt 1896, ovl. (60 jaar oud) te Bozum op 12 jul 1956 zie foto graftombe, begr. te Bozum. Gerben trouwt op dezelfde dag als zijn zus Aaltje.

                

                 Gerben Annes Stenekes en Romkje Sjollema

                 info tresoar rb 795.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Anne, geb. op 1 mei 1918, ovl. (82 jaar oud) te Wommels op 19 jan 2001.

 

VIIc.           Aldert Stenekes, zn. van Anne Johannes Stenekes (VId) (werkman) en Esther Gerbens Popma, geb. te Tietjerksteradeel op 30 nov 1894, ovl. (89 jaar oud) te Grouw op 22 aug 1984, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Opsterland op 21 okt 1920 met Ymkjen (Imkjen) de Vries, dr. van Freerk de Vries en Wietske de Vries, geb. te Opsterland op 25 jul 1901, ovl. (78 jaar oud) te Grouw op 8 nov 1979 info krantenknipsel overlijden, gecr. te Goutum op 12 nov 1979.

                 info foto graftombe (een van een tweeling).

                 Aldert Stenekes en Ymkjen de Vries

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Anne Johannes, geb. te Terhorne op 25 dec 1920, ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden op 16 jun 2000, gecr. te Goutum op 21 jun 2000.

                 info genealogie Hoekstra.

 

VIId.           Hermanus Johannes Jozeph Stenekes, zn. van Frederik Stenekes (VIf) (1876: Zeeman, 1861: koopman; kramer) en Geertruida Antonia Maria Visser, geb. te Lemsterland op 7 sep 1877, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) te Rotterdam op 22 mrt 1905 Rotterdam 1905 d31v met Aartje Goosen, dr. van Aart Goosen en Adriana de Nies, geb. te Klaaswaal op 19 nov 1874 info genlias, ovl. (31 jaar oud) te Rotterdam op 12 jan 1906 info digitale stamboom Rotterdam.

                 info krantenknipsel: oproep om voor de arr. rechtbank te verschijnen om te worden gehoord over een request van de voogdijraad. Broer van Aartje trouwt met zus van Hermanus.

                 Hermanus Johannes Jozeph Stenekes en Aartje Goosen

                        Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Adriana Geertruidus Sabina, geb. te Rotterdam op 6 jan 1906 akte nr. 355, Bron Rotterdam 1906 a046.

 

VIIe.           Johannes Antonius Stenekes, zn. van Frederik Stenekes (VIf) (1876: Zeeman, 1861: koopman; kramer) en Geertruida Antonia Maria Visser, geb. te Rotterdam op 15 sep 1892, Bureelambtenaar G.S.B, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 10 dec 1956, begr. te Amsterdam op 13 dec 1956 rk kerkhof buitenveldert (bidprentje), tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1923 met Maria Suzanna Dijkman, dr. van Hermanus Petrus Nicolaas Dijkman en Jacoba Maria Hulsmeijer, geb. te Amsterdam op 8 jan 1897, Rooms Katholiek, ovl. (85 jaar oud) te Pretoria [R.S.A.] op 6 nov 1982.

                 beroep Bg.:sergeant der Infanterie Nederlands Indisch Leger (info genlias).

                 info bidprentje; Zus van Suzanne, Gesina, trouwt met een neef van Johannes Antonius Stenekes.

                 Johannes Antonius Stenekes en Maria Suzanna Dijkman

                 info gezinskaart RB 704/ komende vanuit Castricum.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Henriette Johanna Josephina, geb. te Weltevreden [Indonesië] op 17 mrt 1925, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam in 1946 met Irwin Henri Richard Sanders, geb. in 1924. info persoonskaart RB 704. \henriette is waarschijnlijk 2 keer verloofd geweest. De eerste keer met ene Fons Evers op 26 april 1943. op 25 december 1945 verloof zij zich opnieuw, nu met Irwin Sanders. Daar is zij in 1946 ook mee getrouwd.

                 Irwin Henri Richard Sanders en Henriette Johanna Josephina Stenekes

                 info gezinskaart RB 704, Henriëtte en Irwin zijn op 25 december 1945 verloofd. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIf.           Wilhelmus (Willem) Stenekes, zn. van Cornelis Stenekes (VIg) (apothekersknecht, koopmansknecht) en Anna Maria van Ingen, geb. te Sneek op 17 jul 1890, matroos, ovl. (84 jaar oud) te Den Helder op 12 dec 1974, tr. (beiden 23 jaar oud) te Den Helder op 4 dec 1913 met Catharina Maria Kerstens, dr. van Johannes Kerstens (los werkman, constabelsmaat bij marine) en Everlien van Waardenburg, geb. te Den Helder op 10 okt 1890 info mail pb 1950, ovl. (75 jaar oud) te Haarlem op 8 apr 1966 info mail pb 1950. info RB 118: Wilhelmus is in 1907 vertrokken naar Den Helder. info: foto geboorteakte pb 340-1. info persoonskaart cbg: is in Soerabaja (NI) geweest. Vanaf april 1935 woonde hij in Den Helder, daarna heeft hij in Haarlem gewoond en vanaf 1973 weer in Den Helder. Willem heeft voor trouwe dienst bij de marine een Bronzen, Zilveren en Gouden medaille gekregen.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Anna Maria, geb. te Den Helder op 2 dec 1916 info persoonskaart pb 340 cbg, ovl. (80 jaar oud) te Meppel op 22 jan 1997 info mail pb 1950, gecr. te Meppel Crematorium, zomerdijk 10a op 27 jan 1997 info overlijdensbericht (krantenknipsel), tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Haarlem op 18 mei 1943 met Gerhard Boesjes, zn. van Gerrit Jan Boesjes en Gerritdina Regenspurg, geb. te Maastricht op 10 apr 1914 info mail pb 1950, ovl. (85 jaar oud) te Meppel op 15 jan 2000.

                 Gerhard Boesjes en Anna Maria Stenekes

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

VIIg.           Levinus Gerardus Antonius (Levinus) Stenekes, zn. van Cornelis Stenekes (VIg) (apothekersknecht, koopmansknecht) en Anna Maria van Ingen, geb. te Sneek op 19 jul 1891, Rooms Katholiek, ovl. (60 jaar oud) te Arnhem op 8 dec 1951, begr. te Arnhem RK kerkhof "Moscowa" op 12 dec 1951, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Maastricht op 15 apr 1914 met Gesina Cornelia Josepha Dijkman, dr. van Hermanus Petrus Nicolaas Dijkman en Johanna Geertruida Booij, geb. te Amsterdam op 3 mrt 1890, Rooms Katholiek, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 26 mrt 1973 info overlijdenskaart, begr. te Amsterdam op 29 mrt 1973 om 11.30 uur op RK kerkhof Buitenveldert.

                 info persoonskaart RB 118: Levinus is uitgeschreven per 7-2-1914 en vertrokken naar Maastricht.
Info geboorteakte.
heeft waarschijnlijk een avondwinkel gehad in Amsterdam (info Jacob Stenekes)
.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.               Levinus Gerardus Antonius, geb. te Nijmegen op 10 aug 1914 persoonskaart vader Levinus Gerardus Stenekes, ovl. (90 jaar oud) te Purmerend op 15 sep 2004 info persoonskaart cbg, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26 okt 1938, (gesch. te Amsterdam op 20 mrt 1973) met Anna Petronella Visser, geb. te Amsterdam op 24 dec 1915, ovl. (70 jaar oud) te Purmerend op 1 jun 1986 info krantenknipsel, gecr. te Purmerend Crematorium Velsen te Driehuis op 4 jun 1986.

                 info persoonslijst rb 231. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. 58 en 41 jaar oud) (2) te Gňttingen [Duitsland] op 13 apr 1973 met Hendrika Johanna Kreuzen, geb. te Meppel op 9 sep 1931.

2.              Johanna Anna Hermina, geb. te Nijmegen in jul 1915, ovl. (37 dagen oud) te Nijmegen op 6 aug 1915 Nadere informatie geboortepl: Nijmegen; oud 1 maand; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: kellner; beroep moeder: zonder beroep.

3.              Gesina Cornelia Josepha (Jos), geb. te Nijmegen op 3 aug 1920, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 2000 info Hetty Brander, tr. (resp. 22 en 33 jaar oud) te Amsterdam op 18 nov 1942 met Willem Gerardus (Willem) Brander, zn. van Arie Brander (banketbakker) en Trijntje Jimmink, geb. te Alkmaar op 28 sep 1909 Willem is er een van een tweeling/ info info RB 1719 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, meester banketbakker. Hebben een banketbakkerij gehad in de van Woustraat 240 (info jenneke Boesje Stenekes. Uit dit huwelijk 3 dochters.

 

VIIh.           Bernardus (Ben) Stenekes, zn. van Cornelis Stenekes (VIg) (apothekersknecht, koopmansknecht) en Anna Maria van Ingen, geb. te Sneek op 23 feb 1893 info genlias: geboorteakte A 50, broodbakker, broodbezorger, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 18 mei 1973 overlijdenskaart, gecr. te Amsterdam "Westgaarde" op 22 mei 1973, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 2 okt 1918 info genlias: GAA, reg 5H, fol 26 (RB 300) met Johanna Maria Cordes, dr. van Heinrich Arnold Cordes en Jansje Susanna la Croix, geb. te Amsterdam op 12 jun 1894.

                 persoonskaart vader Cornelis Stenekes. Ben werd ook wel de nachtbakker genoemd omdat hij het brood altijd pas in de avonduren bracht.

                 Bernardus (Ben) Stenekes en Johanna Maria Cordes

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.               Cornelis, geb. te Amsterdam op 5 jan 1919, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1998 info broer Jacob Stenekes, tr. (30 jaar oud) op 2 jun 1949 met Wilhelmina Frederika Koch.

                 Uit dit huwelijk een dochter.

2.              Jacob (Ko), geb. te Amsterdam op 18 jun 1921, tr. (resp. 33 en 28 jaar oud) op 23 okt 1954 met Geertruida Maria (Truus) Carton, dr. van Willem Carton en Hendrika Johanna Maria van der Heul, geb. te Amsterdam op 7 dec 1925, Rooms Katholiek, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 21 nov 2008, gecr. te Amsterdam op 26 nov 2008 crematorium Westgaarde. Jacob heeft op gym gezeten, waar Anna Maria Stenekes (pb 316) ook op zat. info persoonskaart pb 318 cbg en van Jacob Stenekes. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIi.            Simon Stenekes, zn. van Cornelis Stenekes (VIg) (apothekersknecht, koopmansknecht) en Anna Maria van Ingen, geb. te Sneek op 26 dec 1896 foto geboorteakte, Karrijder, wagenpoetser, tuinman info beroep: persoonskaart vader Cornelis Stenekes, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 10 sep 1958 kopie overlijdenskaart, begr. te Amsterdam begraafplaats "Vredenhof" op 15 sep 1958, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 12 jul 1922 info persoonskaart PB 337, (ontb. door overlijden) met Cornelia Petronella van der Poel, dr. van Nicolaas van der Poel en Lena Justina Louise van Reenen, geb. te Amsterdam op 20 dec 1899, Nederlands Hervormd, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 28 nov 1979 info overlijdenskaart, gecr. te Amsterdam crematorium Westgaarde op 3 dec 1979.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.               Lena Justina Louisa (Loekie), geb. te Amsterdam op 21 aug 1924, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 23 jul 1927 kopie overlijdensakte(GAA- 7-42).

                 Loekie is overleden na een stuipaanval.

2.              Louis, geb. te Amsterdam op 11 jan 1929, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 17 jul 1987, tr. (resp. 20 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam op 2 feb 1949, (gesch. te Amsterdam op 4 jul 1958) met Johanna Maria van der Meyden, dr. van Hendrik van der Meyden en Theadora Schreuders, geb. te Amsterdam op 15 dec 1930.

                 Louis schijnt ook nog een onecht kind ene Mark te hebben.

                 Louis Stenekes en Johanna Maria van der Meyden

                 Datum scheiding (zie krantenknipsel). Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 32 en 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Amsterdam op 18 mei 1961 in gemeenschap van goederen, (gesch. te Amsterdam voor 22 mrt 1978) met Margje Boerma, geb. te Riesenbeek [Duitsland] op 13 jul 1922, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 21 apr 2010, begr. te Amsterdam op 28 apr 2010 Ligt begraven op ST. Barbara.

                 Louis Stenekes en Margje Boerma

                 Louis en Margje zijn na de scheiding opnieuw getrouwd, maar nu op huwelijkse voorwaarden. Dit omdat Margje geld had ge-erfd en zij dit in eigen familie wilde houden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 49 en 55 jaar oud) (3) te Amsterdam op 23 mrt 1978 met Margje Boerma.

                 Louis Stenekes en Margje Boerma

                 Louis en Margje zijn in 1978 gescheiden en daarna opnieuw getrouwd maar nu onder huwelijkse voorwaarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Simon, geb. te Amsterdam op 29 apr 1930, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) te Amsterdam voor 2005, tr. (23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 23 feb 1954 met Rosa T. (Roos) Sloterwijk. info overlijdenkaart pb 337. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) (2) te Amsterdam op 14 mei 1970 met Marleen Kummer, geb. op 1 jul 1935 In Duitsland, ovl. (60 jaar oud) te Lelystad op 5 okt 1995.

                 info Diana Stenekes.

                 Simon Stenekes en Marleen Kummer

                 info Diana. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Cornelis, geb. te Amsterdam op 30 okt 1939, tr. (1) met Anja Heinsius, ovl. op 22 jan 1992.

                 info Diana Stenekes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 61 en 57 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 mei 2001 met Tineke (Tiny) Lansman, geb. te Amsterdam op 15 mei 1944.

                 Cornelis Stenekes en Tineke (Tiny) Lansman

                 Cor en Tiny zijn getrouwd in het Koninklijk Instituut van de tropen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Cornelia Petronella van der Poel, dr. van Nicolaas van der Poel en Lena Justina Louise van Reenen, tr. (2) met Theodorus Johannes Schoorl, ovl. op 7 aug 1971.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIj.            Johannes Adrianus (Hannes) Stenekes, zn. van Cornelis Stenekes (VIg) (apothekersknecht, koopmansknecht) en Anna Maria van Ingen, geb. te Sneek op 23 dec 1900 foto pb 522-1 & 522-2, Schoenmaker, ovl. (52 jaar oud) te Sneek info graftombe (foto grafsteen) op 16 jan 1953 Hannes is overleden aan kanker, tr. (resp. 36 en 29 jaar oud) te Sneek op 29 nov 1937 met Sjoeke Hoogland, dr. van Jeen Hoogland en Tjaltje Leeverink, geb. te Wymbritseradeel info persoonskaart cbg op 25 mrt 1908, ovl. (87 jaar oud) te Sneek op 14 aug 1995

                 Hannes was eerst schoenmaker in de Ubbo Emmiusstraat nr 7 (zie algemeen adresboek provincie Friesland 1928. In het adresboek voor Sneek en omgeving uit 1949 staat dat het gezin op dat moment woonde in de Looxmastraat 15 te sneek. Na zijn overlijden heeft zijn vrouw woningruil gedaan met de familie Adema. Deze wilden een eigen schoenmakerij beginnen. Zij hebben toen woningruil gedaan. Achteraf heeft de familie Adema spijt gehad van de verkoop. Zij gingen namelijk van een koopwoning naar een huurhuis (info mevr Kelderhuis vrouw van heer Adema).
Hannes en zijn vrouw zijn toen zij opnieuw in Sneek kwamen wonen overgegaan op een ander geloof. De zevendagsadvertisten
. Sjoeke was een sterke vrouw, maar heeft het overlijden van haar zoon niet kunnen verwerken en is een jaar na hem overleden
.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.               Jeen Cornelis, geb. te Sneek op 12 jan 1946 info persoonskaart vader cbg, ovl. (48 jaar oud) te St. Jacobiparochie op 4 jul 1994 Jeen is overleden aan een hartstilstand. info: mevr Venema, gecr. te Sneek Leeuwarden op 8 jul 1994, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Sneek op 31 okt 1975 met Catharina Limke Ypma, geb. te Assendelft op 13 mrt 1941.

                 Jeen is getrouwd geweest met ene Tini, maar daar ook weer van gescheiden. Hij heeft de laatste jaren bij zijn moeder gewoond. Jeen heeft een hele tijd gevaren. Hij was het op vroege leeftijd al niet eens met het geloof dat zijn ouders aangenomen hadden, omdat hij op zaterdag naar school wilde. Is volgens gegevens Sneek verhuisd naar Het Bildt.

                 info persoonsaart pb 1870.

                 Jeen Cornelis Stenekes en Catharina Limke Ypma

                 Woonden op Kaatsland 70, Sneek (1975). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIk.           Bernardus Stenekes, zn. van Jacob Sietses Stenekes (VIj) en Dirkje Jans Stellingwerf, geb. te Noordbergum op 8 jun 1897, Schipper, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Achtkarspelen op 9 mrt 1918 info huwelijksakte (foto info Allefriezen.nl) met Antje de Bruin, dr. van Gerlof de Bruin en Maaike Singor, geb. te Kollumerland op 25 nov 1895 akte A 181, ovl. (34 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 1 aug 1930 toegang 30-37/ inv nr 3067/ akte A 113.

                 Bernardus Stenekes en Antje de Bruin

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.               Jacob (Jaap), geb. op 9 jul 1918, Kraanmachinist, ovl. (88 jaar oud) op 6 jun 2007, gecr. te Goutum op 11 jun 2007, tr. (25 jaar oud) op 29 dec 1943 met Ruurdtje Keuning.

                 info nieuwsarchief (internet) hierin staat dat Jaap een goede dammer was. Hij damde bij "Gezellig Samenzijn". De.
Stenekesen wonnen vele medailles op toernooien
.

                 info nieuwsarchief (internet).

                 Jacob (Jaap) Stenekes en Ruurdtje Keuning

                 info nieuwsarchief (internet), info huwelijksadvertentie 2003. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Albert. info damvereniging: Albert heeft damvereniging Houdt Stand opgericht.

 

VIIl.            Albert Stenekes, zn. van Jacob Sietses Stenekes (VIj) en Dirkje Jans Stellingwerf, geb. te Tietjerksteradeel op 14 feb 1901, Zuivelarbeider, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht op 18 sep 1960 info krantenknipsel pb 2045. stadsarchief Amsterdam, akte nr 1853, tr. (beiden 22 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 19 mei 1923 met Stijntje van der Laan, dr. van Symen Hendriks van der Laan en Jacoba Rinzes Heidstra, geb. te Hardegarijp op 10 okt 1900, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 15 jan 1965 info krantenknipsel, gecr. te Velsen op 19 jan 1965.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.               Jacoba, geb. te Bergum op 9 sep 1923, tr. (29 jaar oud) te Amsterdam op 15 jul 1953 met A Miranda.

                 info persoonskaart pb 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Jacob, geb. te Hardegarijp op 25 feb 1925, tr. (21 jaar oud) te Zandvoort op 5 sep 1946 met Elisabeth Johanna Weddepohl.

                 info persoonskaart pb 1980.

                 stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Dirkje, geb. te Bergum op 20 okt 1928, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 25 aug 1953 stadsarchief Amsterdam, (ontb. door overlijden te Maarssen op 30 apr 1960) met Johannes Cornelis van Blijderveen, zn. van Willem Johannes van Blijderveen en Alida van Verseveld, geb. te Amsterdam op 1 feb 1927 info persoonskaart RB 2385 stadsarchief Amsterdam, ovl. (33 jaar oud) te Maarssen op 30 mei 1960 akte nr 16. info persoonskaart pb 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIm.          Berend Jacobs Stenekes, zn. van Jacob Sietses Stenekes (VIj) en Dirkje Jans Stellingwerf, geb. te Opeinde op 25 jan 1903, ovl. (71 jaar oud) op 29 mei 1974, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) op 28 jul 1925 met Tietje Blom, dr. van Willem Geerts Blom, geb. op 3 okt 1904, ovl. (74 jaar oud) te Caringbah NSW [Australië] op 1 jul 1979.

                 Berend Jacobs Stenekes en Tietje Blom

                 De familie is geemigreerd in 1951 naar Australië.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.               Jacob Willem (Jaap), geb. te Bergum op 20 jan 1930 info landverhuizers tresoar. Overleden te Shellharbour, New South Wales. genealogy.mjjstenekes.com. Volgens krantenknipsel 30 jarig huwelijk van zijn ouders staat dat hij samen is met ene Marie Bosma. zoon: Berend Jacob, geb. te Noordbergum op 3 okt 1949.  info landverhuizers tresoar.

                               2.              Anna (Annie), geb. te Noordbergum op 24 jun 1934 info krantenknipsel (RB 1964), overleden 18-08-2019 te Cambelltown, New South Wales. genealogy.mjjstenekes.com. Volgens krantenknipsel 30 jarig huwelijk van zijn ouders staat dat zij samen is met ene Karel Schotanus

3.              Willem, geb. te Noordbergum op 4 okt 1936, overleden 13-10-2009 info krantenknipsel, info landverhuizers tresoar.

4.              Dirkje (Dorothy), geb. te Noordbergum op 22 feb 1943 info landverhuizers tresoar, ovl. (27 jaar oud) op 10 jan 1971.

VIIn.           Jelmer Stenekes, zn. van Jacob Sietses Stenekes (VIj) en Dirkje Jans Stellingwerf, geb. op 4 aug 1907, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1985, otr. te Noordbergum op 17 aug 1933, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Noordbergum op 31 aug 1933 met Foekje Grijpstra, geb. op 22 jan 1911, ovl. (70 jaar oud) op 14 jul 1981.

                 Jelmer Stenekes en Foekje Grijpstra

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.               Trijntje (Tineke), geb. te Noordbergum in mei 1937, ovl. (3 maanden oud) te Noordbergum op 21 aug 1937.

2.              Trijntje, geb. te Noordbergum op 24 okt 1938.

3.              Hanneke, geb. te Noordbergum op 25 apr 1945, ovl. (12 jaar oud) te Leeuwarden op 21 feb 1958 Hanneke is na een langdurig lijden overleden in het St. bonifatius Hospitaal te Leeuwarden.

 

VIIo.           Sytze Johannes Stenekes, zn. van Johannes Stenekes (VIk) (Schipper) en Antje Klazes van der Wal, geb. te Tietjerksteradeel op 7 nov 1890, ovl. (82 jaar oud) te Noordbergum op 31 mei 1973 "Nieuw Toutenburg", otr. te Bergum op 23 nov 1924, tr. (34 jaar oud) te Bergum op 29 nov 1924 met Elisabeth Hooghiemstra. info Tresoar: Sytze wordt geecht bij het huwelijk ouders.

                 info overlijdensbericht pb 2249.

                 Sytze Johannes Stenekes en Elisabeth Hooghiemstra

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.               Maaike, geb. te Bergumerheide op 11 mrt 1929, tr. met A T Hoekstra.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIp.           Auke Stenekes, zn. van Willem Stenekes (VIl) en Antje Eelkes Nicolai, geb. te Quatrebras op 11 feb 1910, ovl. (76 jaar oud) te Zwaagwesteinde op 7 mei 1986, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Bergum in mei 1932 met Hiltje Hansma, dr. van Hans Hansma en Trijntje van Dijk, geb. op 27 nov 1913, ovl. (72 jaar oud) te Zwaagwesteinde op 25 sep 1986.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.               Tine, geb. op 29 jun 1934, ovl. (71 jaar oud) te Leeuwarden op 6 okt 2005, tr. met Taeke Venema, geb. in 1927, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 2 dec 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Annie, geb. in 1939, tr. met Sape Sijbe Zijlstra, geb. te Twijzelerheide op 19 apr 1938, ovl. (66 jaar oud) te Zwaagwesteinde op 18 jun 2004 info genealogie in Friesland, begr. te Zwaagwesteinde op 23 jun 2004.

                 info graftombe. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Hans, geb. in 1942, tr. met Renske Zijlstra, dr. van Jan Zijlstra en Trijntje Steringa, geb. te Buitenpost. Uit dit huwelijk een zoon.

4.              Wietske, geb. te Noordbergum in 1945, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) in 1966 met Tjalling Dirk Nauta, zn. van Abe Jan Nauta en Betske Sipma, geb. te Kollumerzwaag in 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIq.           Sietse Stenekes, zn. van Hendrik Stenekes (VIm) (Schipper) en Janke van der Zwaag, geb. te Tietjerksteradeel op 13 jun 1903 info persoonskaart RB 757, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 16 dec 1968 info persoonskaart RB 757, begr. te Amsterdam op 21 dec 1968 Nieuwe Oosterbegraafplaats, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 22 feb 1928 met Willemina Lubecca Suiker, dr. van Hendrik Suiker en Lena van Dijk, geb. te Kampen op 6 mei 1904 info persoonskaart, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 10 feb 1975 info stamboom Suiker, internet.

                 Sietse Stenekes en Willemina Lubecca Suiker

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.               Lena, geb. te Utrecht op 3 dec 1929.

2.              Janke, geb. te Doesburg op 22 aug 1931.

3.              Hendrika, geb. te Rheden op 26 sep 1934.

4.              Hendrik, geb. te Nijmegen op 11 jun 1936.

5.              Sietse, geb. te Renkum op 23 jul 1940, ovl. (56 jaar oud) te Zwolle op 7 jun 1997 info stamboom Suiker.

6.              Willemina Lubecca, geb. te Smilde op 26 sep 1944.

7.              Pieter, geb. te Rotterdam op 14 mei 1946.