HOME Ter info:
het kan zijn dat er bij een huwelijk staat: uit dit huwelijk geen kinderen, dan heb ik deze nog niet gevonden of waren zij nog niet openbaar. Mijn genealogieprogramma geeft dit alleen zo aan. Ik heb na 1955 aangehouden als niet openbaar.
afkortingen:
PB: staat voor persoonskaart zoals omschreven in mijn genealogiepreogramma
RB: staat voor relatieblad zoals omschreven in mijn genealogieprogramma

STAMBOOM STENEKES

STAMBOOM STROOP

STAMBOOM WELMAN

STAMBOOM BIERHAAR

                 

Parenteel van Barend Hendrik Welman.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Barend Hendrik Welman, geb. circa 1768, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 28 jul 1818, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Buitenveldert op 10 nov 1793 met Maria Heijte, begr. te Amstelveen Nieuwer-Amstel op 31 jan 1798 zie foto PB 560 begrafenisboek.

                 Maria is een maand na de geboorte van haar zoon Bernardus overleden.

                 Barend Hendrik Welman en Maria Heijte

                 Woonden aan de Karnemelksegat. Zijn pro deo getrouwd.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Bernardus, ged. te Nieuwer Amstel Gedoopt aan Karenmilksgat op 23 sep 1793 zie foto PB 2325 dtb (getuigen: Joan Heijte en Anna Margreta Welman), ovl. (ongeveer 22 dagen oud) te Amsterdam op 15 okt 1793.

                 Info Hanna Welman.

2.              Theodorus Wilhelmus (Dirk), ged. Rooms Katholiek te Nieuwer Amstel op 20 feb 1796, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam op 28 okt 1842, volgt IIa [blz. ].

3.              Bernardus, ged. te Amstelveen op 16 dec 1797 foto PB 2326 doopinschrijving (getuigen: Willem Heijte en Petronella Heijte).

 

                 Barend Hendrik Welman, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Amstelveen op 4 mei 1800 met Alida (Aaltje) Gussenaar, geb. circa 1761, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Amsterdam op 12 feb 1821 overlijden is aangegeven door zoon Dirk. Zij is thuis overleden aan de Overtoom nr. 7, kanton 5.

                 info GAH.

                 Barend Hendrik Welman en Alida (Aaltje) Gussenaar

                 Zij zijn pro deo getrouwd (zie boek Amstelveen 27c/ gerecht ondertrouw/trouw 1793-1804.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Arie, geb. te Buitenveldert op 19 mrt 1801, (getuigen: Jan Gussenaar en Cornelia Gussenaar), ovl. (9 jaar oud) te Amsterdam op 9 nov 1810 Er staat in het overlijdensboek: in de pestpoort, buitendijksepoort, begr. te Amsterdam op 13 nov 1810.

                 info GAH geboorteboek/ PB 2671 foto doopinschrijving.

2.              Hendricus (Hendrik), ged. Rooms Katholiek te Buitenveldert op 27 okt 1802, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Amsterdam op 9 okt 1856, volgt IIb [blz. ].

3.              Wilhelmus, geb. te Buitenveldert op 5 nov 1803, (getuigen: Willem Heijte, Antje Verkerk, willem Heijte(n) en Antje Verkerk).

                 info GAH.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Theodorus Wilhelmus (Dirk) Welman, zn. van Barend Hendrik Welman (I) [blz. ] en Maria Heijte, ged. Rooms Katholiek te Nieuwer Amstel doopboek van de Roomsch Katholieke kerk aan den Buitenvelde op 20 feb 1796 zie foto rb 519-1 (getuigen: Engelbertus (Engel) van Haasdrecht, doopgetuige en Alida Voorburg, doopgetuige), Glanzersknegt, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam op 28 okt 1842 (GAH 9-36)Theodorus is twee dagen na zijn vrouw overleden. Overlijden is aangegeven door half broer Hendricus Welman, otr. te Amsterdam op 17 jul 1821 zie foto, tr. (resp. ongeveer 25 en 26 jaar oud) te Amsterdam GAA; trouwregister 4.75 op 1 aug 1821 met Geesje Boode, dr. van Willem Lodewijk Boode (Tuinman) en Maria Lemke, geb. te Amsterdam op 16 jun 1795, ged. doopsgezind kerk Lam en Toren, bron 298 P. 333 (oud pag 333) nr 4 te Amsterdam op 9 sep 1795 inschrijving Doopsgezind. kerk de Zon, bron 297 p. 74 (folio 151) nr 8, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam op 26 okt 1842.

                 9 juli 1817 Theodorus is ongeschikt bevonden voor de Nationale militie.

                 Doopregister gemeentearchief Amsterdam (internet).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maria Elisabeth, geb. te Amsterdam op 9 aug 1822, Nederlands Hervormd, dienstbode.

                 info familysearch.

2.              Wilhelmus Bernardus, geb. te Amsterdam op 19 jan 1824, ovl. (91 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1915, volgt IIIa [blz. ].

3.              Hendrik, geb. te Amsterdam op 11 mei 1835 GAH (3-137), ovl. (3 dagen oud) te Amsterdam op 14 mei 1835 info foto overlijdenslakte 4-166.

4.              Alida1, geb. te Amsterdam op 9 mei 1837, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 13 mrt 1916, volgt IIIb [blz. ].

 

IIb.            Hendricus (Hendrik) Welman, zn. van Barend Hendrik Welman (I) [blz. ] en Alida (Aaltje) Gussenaar, ged. Rooms Katholiek te Buitenveldert op 27 okt 1802 (getuigen: Anna Margaretha Welman en Johan Hendrik Freijtman), Turfhever tussenpersoon bij het lossen en overstorten van turf uit schepen, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Amsterdam op 9 okt 1856 (5-128) overlijden is aangegeven door Andries steenhoff, bekende van Hendricus, tr. (resp. ongeveer 33 en 33 jaar oud) te Amsterdam op 4 mei 1836 (2-147v) zie huwelijkse bijlagen (foto's) met Elsje Boode, dr. van Willem Lodewijk Boode (Tuinman) en Maria Lemke, geb. te Amsterdam op 9 jul 1802, doopsgezind kerk Lam en Toren, bron298 p.333 (oud pag 333) nr 1, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 23 mrt 1880 familysearch.

                 info GAH/ Woonde in de Kerkstraat 275, Amsterdam (info GAA bev.reg.).

                 Doopregister gemeentearchief Amsterdam (internet).

                 Hendricus (Hendrik) Welman en Elsje Boode

                 Fam. Welman woonde in de Kerkstraat (waarschijnlijk) kanton 2 nr 275, in 1838 woonden zij op de eindergracht nr 25.

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Hendricus Wilhelmus (Hendrik), geb. te Amsterdam op 8 feb 1837 GAH (2-119), ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 9 feb 1837 zie foto RB 1446 huwelijkse bijlagen, Boekdrukker, boekbinder, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 29 apr 1919 info bidprentje/ foto overlijdensakte, begr. te Amsterdam RK Kerkhof St. Barbara op 1 mei 1919, otr. te Amsterdam op 22 dec 1880, tr. (resp. 43 en 39 jaar oud) te Amsterdam op 6 jan 1881 (getuigen: Josephus Cornelis Welman (broer) en Wilhelmus Theodorus Welman (broer)) met Hendrika Johanna Martina Rahm, dr. van Johann Heinrich Georg Rahm en Alida Barta Wijlbroek, geb. te Amsterdam op 23 mrt 1841, ovl. (73 jaar oud) te Rosmalen op 13 jan 1915 info BHIC, toegangsnr 550, inv.nr 2643, akte 7.

                 wonende in de Kerkstraat en de Reguliersdwarsstraat, Amsterdam (info huwelijkse bijlagen 1446). Hendrik heeft ook nog bij zijn nichtje Hendrika Welman (pb 4262) ingewoond.

                 wonende Oude Schans/ info RAH zie foto huwelijk.

                 Hendricus Wilhelmus (Hendrik) Welman en Hendrika Johanna Martina Rahm

                 zie foto's huwelijksakte. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Wilhelmus Theodorus (Willem), geb. te Amsterdam op 23 aug 1838, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1886, volgt IIIc [blz. ].

3.              Petrus Johannes (Pieter), geb. te Amsterdam op 13 jan 1840 (GAH 6-71v), Rooms Katholiek, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 19 mrt 1842 info foto overlijdensakte PB 2790.

4.              Josephus Carolus (Karel), geb. te Amsterdam op 1 sep 1845 info print bevolkingsreg adreskaart Kerkstraat klein, wijnkoopersknecht, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 9 jul 1889 (6-67), otr. te Amsterdam op 15 apr 1880, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 28 apr 1880 info foto: huwelijkse bijlagen RB 2378 (getuigen: o.a. Hendrikus Wilhelmus Welman (broer Karel) en Hermanus Lodewijk Lokman) met Joanna Margrieta Berdina Moolenschot, dr. van Bernardus Johannes Moolenschot en Harmijntje van Dam, geb. te Amsterdam op 16 apr 1849, dienstbode.

                 info huwelijksbijlage RB 1446, Josephus was getuige bij het huwelijk van zijn broer (rb1446).

                 info foto: huwelijksakte nr 613. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie III

 

 

IIIa.           Wilhelmus Bernardus Welman, zn. van Theodorus Wilhelmus (Dirk) Welman (IIa) [blz. ] (Glanzersknegt) en Geesje Boode, geb. te Amsterdam Singel bij Leidschepoort No 34 Kanton 5 op 19 jan 1824 den morgens ten elf ure Eerste getuige: Hendrik Welman oud eenentwintig jaren. Tweede getuige Christiaan Lodewijk Bering, glanzer, opperman, venter, ovl. (91 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1915, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 21 feb 1849 met Johanna Hendrika (Jaenette Henriette) Bosman, dr. van Lodewijk Hendrik Bosman (kruier, augurkjesverkoper) en Maria Joanna Heitz, geb. te Amsterdam op 25 apr 1830 Aangiftedatum is 29-4-1830 (4/131 RAH)(zie foto) (getuigen: Jan Gerardus Heitz, oud 27 jaar en Johannes Vang van beroep statenmaker (info geboorteakte Johanna (4/131 RAH)), Kruier info hanna Welman, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 9 feb 1907.

                 Wilhelmus Bernardus is vrijgesteld van de nationale militie is 1849 (zie huw.bijlage rb 43) Is met zijn gezin komen wonen in de Tweede Boomdwarsstraat klein nr 32 per 01.02.1852 en is na drie maanden op 13.04.1852 alweer vertrokken.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Lodewijk Hendrik (Louis), geb. te Amsterdam op 13 dec 1849, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1918, volgt IVa [blz. ].

2.              Johannes Theodorus (Jan Theo)3,4,5, geb. te Nieuwer Amstel op 31 okt 18512, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 27 aug 1939, volgt IVb [blz. ].

3.              Alida Johanna, geb. te Amsterdam op 9 aug 1854, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 31 jan 1856 info GAA overlijden 1-130v (foto overlijdensakte GAA).

                 info RAH (5-60) zie foto geboorteakte.

4.              Johannes Bernardus, geb. te Amsterdam op 2 sep 1856 op de Anjeliersgracht nr 422, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 28 dec 1857 (8-17).

                 info RAH zie foto geboorteakte.

5.              Johannes Bernardus, geb. te Amsterdam op 18 feb 1859 info RAH (1-40) zie foto geboorteakte, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 9 jan 1861 info GAA- overlijdensakte (1-40).

6.              Johanna Hendrika, geb. te Amsterdam op 26 sep 1861, ovl. (4 jaar oud) te Amsterdam op 25 dec 1865 info Hanna Welman.

                 info GAH.

7.              Wilhelmus Bernardus, geb. te Amsterdam op 18 apr 1864 zijn ouders woonde op dit tijdstip op de Lindengracht, buurt 99, nr. 67, Rooms Katholiek, Werkman, vrachtwagen bij gemeente, huwelijksgetuige van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc [blz. ]) en Ida Maria Louisa Hooman te Amsterdam op 11 jun 1890, broer van de bruidegom, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 9 sep 1945 info persoonskaart RB 1057, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (1) te Amsterdam op 4 jun 1890 foto huwelijksakte, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 22 jan 1942) met Anna Josephina Maria Elisabeth van Kappel, dr. van Gerardus Nicolaas van Kappel en Anna Jacoba de Goede, geb. te Amsterdam op 17 feb 1860, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 22 jan 1942.

                 info GAH.

                 info persoonskaart rb 1057.

                 Wilhelmus Bernardus Welman en Anna Josephina Maria Elisabeth van Kappel

                 info persoonskaart rb 1057. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 80 en 62 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7 jun 1944 met Minke de Boer, dr. van Tjalling de Boer en Akke Nieuwenhuis, geb. te Wymbritseradeel op 24 nov 1881, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 18 mrt 1969, begr. te Amsterdam op 21 mrt 1969 Begraafregister De Nieuwe Ooster, grafnr.: 2-65-F-81.

                 info persoonskaart RB 1057.

                 Wilhelmus Bernardus Welman en Minke de Boer

                 info persoonskaart RB 1057. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Johannes Franciscus, geb. te Amsterdam op 10 sep 1866 zijn ouders woonde op dit tijdstip op de Lindengracht, buurt 99, nr. 67, ovl. (8 maanden oud) te Amsterdam op 21 mei 1867.

                 info GAH.

9.              Henricus Franciscus Bernardus8,9,10, geb. te Amsterdam op 1 jun 1868, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 5 feb 1949, volgt IVc [blz. ].

10.            Dirk Wilhelm, geb. te Amsterdam op 9 feb 1871, ovl. (64 jaar oud) te Volendam op 23 mrt 1935, volgt IVd [blz. ].

11.            Johanna Adriana, geb. te Amsterdam op 22 apr 1874 haar ouders woonde op dit tijdstip op de Lindengracht, buurt 99, nr. 67, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 18 aug 1875 info Hanna Welman, aangiftedatum was 20-08-1875 ( foto overlijdensakte GAA).

                 info GAH.

 

IIIb.           Alida Welman1, dr. van Theodorus Wilhelmus (Dirk) Welman (IIa) [blz. ] (Glanzersknegt) en Geesje Boode, geb. te Amsterdam op 9 mei 1837 GAH (3-157), Rooms Katholiek info bevolkingsreg GAA, woonde in de Spuistraat 19 en de boomstraat, Amsterdam, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 13 mrt 1916 info bidprentje, begr. te Amsterdam RK kerkhof St. Barbara, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1867 info RAH met Hendrikus Petrus Johannes (Hendrik) Maureau1, zn. van Joannes Maureau (winkelier) en Maria Elisabeth Roekes, geb. te Amsterdam op 27 mei 1842 akte 6-13v, Rooms Katholiek, bediende, stucadoor, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 28 sep 1911 info bidprentje/ info GAA zie foto overlijdensakte.

                 info GAH/ info van gemeentearchief bevolkingsreg 1851, Reguliersbreestraat klein nr 7.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Simon Petrus, geb. te Amsterdam op 12 jul 1869, ovl. (5 jaar oud) te Amsterdam op 22 nov 1874 info familysearch.

                 info GAA foto geboorteakte PB 5923.

2.              Alida Maria, geb. te Amsterdam op 26 okt 1870 info GAA foto geboorteakte, Rooms Katholiek.

3.              Elisabeth Catharina, geb. te Amsterdam op 24 mrt 1873, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 7 dec 1874.

                 info familysearch.

4.              Henricus Petrus, geb. te Amsterdam op 22 feb 1875.

                 info familysearch.

5.              Joannes Henricus, geb. te Amsterdam op 27 nov 1876, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 15 jul 1964, volgt IVe [blz. ].

 

IIIc.           Wilhelmus Theodorus (Willem) Welman, zn. van Hendricus (Hendrik) Welman (IIb) [blz. ] (Turfhever) en Elsje Boode, geb. te Amsterdam op 23 aug 1838 RAH (8-51v), likeurstokersknecht, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1886 foto overlijdensakte (GAA), tr. (resp. 39 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Amsterdam op 29 nov 1877 foto huwelijksakte GAA akte 24-33v (getuige: PB 869 Hendricus Welman (broer Wilhelmus), PB 4024 Karel Welman (broer Wilhelmus), Reinier Franciscus Ferdinand de Vroom (oom bruid)) met Hendrina Teewes, dr. van Lodewijk Teewes en Maria Elisabeth de Vroom, geb. te Amsterdam circa 1848, Dienstbode.

                 RB 87:info foto huwelijksakte GAA.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Henricus Wilhelmus Jacobus, geb. te Amsterdam op 8 apr 1879 foto geboorteakte (GAA).

                 info familysearch.

2.              Maria Hendrika Elisabeth11, geb. te Amsterdam op 23 mei 1880, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 30 apr 1957, volgt IVf [blz. ].

 

                 Wilhelmus Theodorus (Willem) Welman, tr. (resp. 43 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Amsterdam op 17 nov 1881 met Wilhelmina Heuvelsland, dr. van Dirk Egbertus Heuvelsland (Zeeman, scheepstimmerman) en Cornelia van Ecke, geb. te Amsterdam in 1846.

                 info foto huwelijksakte 1779 GAA.

                 Wilhelmus Theodorus (Willem) Welman en Wilhelmina Heuvelsland

                 info foto huwelijksakte 1779 GAA.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Lodewijk Hendrik (Louis) Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus Welman (IIIa) [blz. ] (glanzer, opperman, venter) en Johanna Hendrika (Jaenette Henriette) Bosman (Kruier), geb. te Amsterdam op 13 dec 1849 zie foto rb 86-4, ged. Rooms Katholiek Verder heeft hij nog gewoond in de Westerstraat (Anjelierstr) en de Utrechtse dwarsstraat, brandwacht; schillenophaalder, stoker, metselaar, sjouwer, koopman, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1918 info GAH, zie foto, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 2 jun 1875 woensdag huwelijkse bijlagen, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 11 okt 1886) met Catharina Maria Engelen, dr. van Engelbertus Arnoldus Engelen (Sjouwer, Vergulder, koopman in fruit) en Maria Catharina Hessen (Hesse) (Koopvrouw in fruit), geb. te Amsterdam op 16 feb 1850 zie foto rb 86-5, ovl. (36 jaar oud) te Amsterdam op 11 okt 1886 om 14.00 uur (getuigen: overlijden is aangegeven door ene Johannes Geerst en Johannes van Ophem. Deze zijn bekenden van Catharina. Is overleden in het huis staande Amstel Kanton 2 no 48), begr. 12.

                 Lodewijk is geboren in de 2e boomdwarsstraat nr 1. Vanaf 20 april 1867 is Louis (Lodewijk) net als zijn broer Jan Theo (zelfs nog voor zijn broer) bij de zouaven geweest. In 1867 is hij zelfs op veldtocht geweest. Hij werd ontslagen voor herstel op 1 april 1868. Helaas van hem geen foto en geen medaille (die hij overigens wel heeft gekregen), maar wel zijn inschrijving (info zouavenmuseum). Zie ook een krantenknipsel waarin staat dat het hem vergund is het dragen der versierselen van ridder grootkruis, orde van heiligen Mauritius en lazarus.
In 1875 woonde hij met zijn gezin in de Nadorststeeg nr 3 te Amsterdam
.

                 Catharina woonde tot haar huwelijk in de Suikerbakkersteeg nr 11.

                 Lodewijk Hendrik (Louis) Welman en Catharina Maria Engelen

                 De familie heeft in de Vijzelstraat 21 te Amsterdam gewoond. GAH huwelijk 6-7v.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Lodewijk Hendrik13,14, geb. te Amsterdam op 4 nov 187515, ovl. (76 jaar oud) te Heiloo op 16 aug 1952, volgt Va [blz. ].

2.              Engelbertus Arnoldus, geb. te Amsterdam op 17 dec 1877, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 12 jul 1946, volgt Vb [blz. ].

3.              Wilhelmus Bernardus, geb. te Amsterdam op 11 aug 1879, ovl. (4 jaar oud) te Amsterdam op 1 okt 1883 foto overlijdensakte (8/2 RAH) Wilhelmus is overleden in het Binnengasthuis, Amsterdam den namiddag om 5 ure.

4.              Catharina Maria16, geb. te Amsterdam op 22 jul 1881, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 30 dec 1954, volgt Vc [blz. ].

5.              Johanna Catharina, geb. te Amsterdam op 28 sep 1883, Rooms Katholiek, ovl. (12 jaar oud) te Amsterdam op 10 mrt 1896 info foto bidprentje, begr. te Amsterdam op 14 mrt 1896 Op RK kerkhof "de Liefde".

                 Aangiftedatum 1.10.1883 (8/187 RAH).

6.              Wilhelmus Bernardus, geb. te Amsterdam op 7 jan 1885, volgt Vd [blz. ].

 

                 Lodewijk Hendrik (Louis) Welman, tr. (resp. 38 en 23 jaar oud) (2) te Amsterdam op 5 sep 1888, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 23 nov 1918) met Anna Catharina Veenneman, dr. van Johannes Veenneman en Margaretha van den Putten, geb. te Amsterdam op 25 nov 186419, Rooms Katholiek, 17, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 10 nov 1942, begr. te Amsterdam op 13 nov 194218.

                 vrouw van Lodewijk Hendrik Welman pb 501.

                 Lodewijk Hendrik (Louis) Welman en Anna Catharina Veenneman

                 De familie heeft gewoond op de Lauriergracht 64hs en in de Plantage Middenlaan 52, beide te Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IVb.          Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman3,4,5, zn. van Wilhelmus Bernardus Welman (IIIa) [blz. ] (glanzer, opperman, venter) en Johanna Hendrika (Jaenette Henriette) Bosman (Kruier), geb. te Nieuwer Amstel op 31 okt 1851 01.00 uur2, ged. Rooms Katholiek Heeft gewoond in de Boomdwarsstraat, Utrechtsestraat en de Westerstraat (Anjelierstr.) (info bev.reg.GAA), Opperman, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 27 aug 1939 Vanaf 1936 in St. Jacob gewoond tot overlijden, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 7 aug 1872, kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Helena van den Burght (van der Burght)3,5,4 (van der Burght), dr. van Johannes van den Burght en Maria Heggert, geb. te Amsterdam op 24 feb 1851, Rooms Katholiek, ovl. (80 jaar oud) te Ilpendam op 11 dec 1931 info krantenknipsel.

                 info van zouavenmuseum.
Jan Theo is Zouaaf geweest bij de paus van 9.12.1868 tot 20.9.1870. In het archief van het zouavenmuseum bewaren zij van hem een kopie van zijn inschrijfformulier, persoonsgegevens, een foto in lijst, medailles, gegevens uit het register van het ondersteuningsfonds en enkele door hem ingelijste krantenknipsels. Jan Theo is ontslagen na de Val van Rome. Johannes was de laatste der ondersteunende zouaaf door het Comite van Nederlandse katholieke vrouwen.
Joahnnes is bij vonnis van Kantongerecht, dd 7 juli 1884 (zie foto), veroordeeld tot twee boeten ieder van F 1, subsidiair 1 dag gevangenisstraf, ter zake van overtreding der politieverordening (info collectie alg. politieblad, CBG)
.

                 Info GAH dtb huwelijk (8-63).

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Wilhelmus Bernardus20,21,22, geb. te Amsterdam op 6 okt 1873, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1962, volgt Ve [blz. ].

2.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 9 dec 1874, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1963, volgt Vf [blz. ].

3.              Johanna Hendrika, geb. te Amsterdam op 29 okt 1876, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 21 sep 1922, volgt Vg [blz. ].

4.              Marinus Johannes23, geb. te Amsterdam op 8 jun 1878, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 2 mrt 1947, volgt Vh [blz. ].

5.              Henricus Wilhelmus Bernardus24, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1880, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1967, volgt Vi [blz. ].

6.              Maria Magdalena25,26, geb. te Amsterdam op 28 dec 1881, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 1963, volgt Vj [blz. ].

7.              Helena, geb. te Amsterdam op 9 apr 1884, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 26 mei 1972, volgt Vk [blz. ].

8.              Sophia, geb. te Amsterdam op 17 sep 1885, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 26 jan 1970, volgt Vl [blz. ].

9.              Johanna Hendrika, geb. te Amsterdam op 18 apr 1887, volgt Vm [blz. ].

10.            Leendert, geb. te Amsterdam circa 26 aug 1891, Rooms Katholiek, werkman.

11.            Sophia Maria, geb. te Amsterdam op 12 aug 1893, Rooms Katholiek.

 

IVc.          Henricus Franciscus Bernardus Welman8,9,10, zn. van Wilhelmus Bernardus Welman (IIIa) [blz. ] (glanzer, opperman, venter) en Johanna Hendrika (Jaenette Henriette) Bosman (Kruier), geb. te Amsterdam op 1 jun 1868 zijn ouders woonde op dit tijdstip op de Lindengracht, buurt 99, nr. 67, venter in groenten, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 5 feb 1949 foto overlijdensakte, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1890 Archief Amsterdam,huwelijksakte 10-7 (7-8) (getuige: Wilhelmus Bernardus Welman (zie IIIa [blz. ]), broer van de bruidegom) met Ida Maria Louisa Hooman10,8,9 info huwelijkse bijlagen GAH (14-39), dr. van Hendrik Hooman (Kleermaker) en Margaretha Alida Johanna Andreas, geb. te Amsterdam op 15 feb 1872, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 10 jul 1935 GAH (7-8).

                 info foto pers.krt.
Hij was venter in groenten, staanplaats Lindengracht (zie kaart marktwezen.
info GAH)
.

                 info pers.krt pb 2531.

                 Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.              Johanna Hendrica Margaretha, geb. te Amsterdam op 14 apr 1891 foto geboorteakte (GAA), zij is geboren in de Willemstraat te Amsterdam, ovl. (8 jaar oud) te Amsterdam op 27 jun 1899.

                 info pers.krt pb 2531/ RB 959.

2.              Margaretha Alida Johanna, geb. te Amsterdam op 26 mrt 1892, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam op 18 dec 1930, volgt Vn [blz. ].

3.              Henricus Franciscus Bernardus, geb. te Amsterdam op 16 dec 1893, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 17 sep 1954, volgt Vo [blz. ].

4.              Theodorus Wilhelmus, geb. te Amsterdam op 17 okt 1895, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam op 12 apr 1988, volgt Vp [blz. ].

5.              Lodewijk Hendrik, geb. te Amsterdam op 8 jun 1897, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 21 jul 1975, volgt Vq [blz. ].

6.              Johanna Hendrica Margaretha (Johanna Hendrika Margaretha), geb. te Amsterdam op 29 sep 1899, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 19 feb 1985, volgt Vr [blz. ].

7.              Franciscus Bernardus Hermanus, geb. te Amsterdam op 15 sep 1901 foto geboorteakte 9-124, venter bloemen, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 7 jul 1978, tr. (resp. 47 en 39 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1949 met Catharina Elisabeth Hilligers, geb. te Amsterdam op 14 okt 1909.

                 Franciscus vente bloemen, zie zijn kaart marktwezen en info persoonskaart PB 2538, Franciscus is tewerkgesteld in Leipzig op 01-09-1944 (zie foort kaart Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam en paspoort).

                 Op de persoonskaart staan de gegevens van stiefzoon Wilhelmus Carel Flekzer geboren 30-05-1945 te Amsterdam/ info persoonskaart PB 2538.

                 Franciscus Bernardus Hermanus Welman en Catharina Elisabeth Hilligers

                 info persoonskaart PB 2538. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Ida Maria Louisa, geb. te Amsterdam op 8 mei 1903, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 5 jan 1970, volgt Vs [blz. ].

9.              Maria Ida Lucia, geb. te Amsterdam op 16 mei 1905, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 8 jun 1980 D- 1739.

                 info pers.krt 2540.

10.            Bernardus Henricus Franciscus, geb. te Amsterdam op 26 jun 1907, ovl. (91 jaar oud) te Edam op 8 aug 1998, volgt Vt [blz. ].

11.            Louisa Ida Maria, geb. te Amsterdam op 23 apr 1909, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1974, volgt Vu [blz. ].

12.            Hendrika Francisca Johanna, geb. te Amsterdam op 23 jun 1911, volgt Vv [blz. ].

13.            Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 26 feb 1913, tr. (32 jaar oud) te Amsterdam op 29 nov 1945 met A Noordermeer.

                 info pers.krt 2531.

                 info RB 959 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Johannes Theodorus Welman en A Noordermeer

                 info RB 959 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

14.            Gerardus Wilhelmus, geb. te Amsterdam op 16 apr 1915, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1916.

                 info pers.krt 2531/ info RB 959 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

15.            Geertruida Margaretha Johanna, geb. te Amsterdam op 18 nov 1917, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1991, volgt Vw [blz. ].

 

IVd.          Dirk Wilhelm Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus Welman (IIIa) [blz. ] (glanzer, opperman, venter) en Johanna Hendrika (Jaenette Henriette) Bosman (Kruier), geb. te Amsterdam op 9 feb 1871 zijn ouders woonde op dit tijdstip op de Lindengracht, buurt 99, nr. 67, Rooms Katholiek, venter, ovl. (64 jaar oud) te Volendam op 23 mrt 1935 zie ook krantenknipsel, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Amsterdam op 23 apr 1902 GAH (11-37) huwelijken met Maria Rolsma, dr. van Jelle Sjoerds Rolsma en Naminia van Leuzen, geb. te Franeker op 22 mrt 1870, Rooms Katholiek, ovl. (63 jaar oud) te Edam op 3 jun 1933 info krantenknipsel.

                 GAH/ info persoonskaart GAA / RB 1026.

                 info persoonskaart GAA / RB 1026, Maria is er 1 van een tweeling zie ook pb 2766.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maria Wilhelmina Josephina, geb. te Amsterdam op 18 mrt 1905, Rooms Katholiek.

                 info persoonskaart GAA / RB 1026, is in ongeveer 1923 of 1928 naar Grave, de Wijnberg gegaan (ik denk omdat ze blind was, zie bijgevoegde info van internet over de Wijnberg).

2.              Julianus Alphonsus Maria, geb. te Amsterdam op 6 aug 1908, Rooms Katholiek, schillenjongen.

                 info persoonskaart GAA / RB 1026, is in ongeveer 1929 naar Zaandam gegaan. Julianus is ongeschikt verklaart voor de dienstplicht van 1928. zie krantenknipsel.

3.              Jozeph Antonius Bernardus Maria, geb. te Amsterdam circa 23 mrt 1911, Rooms Katholiek.

                 info persoonskaart GAA / RB 1026.

 

IVe.          Joannes Henricus Maureau, zn. van Hendrikus Petrus Johannes (Hendrik) Maureau (bediende, stucadoor) en Alida Welman (IIIb) [blz. ], geb. te Amsterdam op 27 nov 1876 foto geboorteakte GAA 9-9v, Boekdrukker, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 15 jul 1964 info persoonskaart RB 1584 stadsarchief Amsterdam, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 14 nov 1901 info persoonskaart RB 1584 stadsarchief Amsterdam Nadere informatie    beroep Bg.:boekdrukker;beroep vader Bg.:stucadoor;beroep vader Bd.:letterzetter1, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 20 nov 1959) met Hendrika Maria Francisca Nifterick (van Nifterick) (van Nifterick), dr. van Nicolaas Willem van Nifterick en Maria Theresia Johanna Sammels, geb. te Amsterdam op 22 mrt 1874, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 20 nov 1959 info persoonskaart RB 1584 stadsarchief Amsterdam.

                 info persoonskaart RB 1584.

                 Joannes Henricus Maureau en Hendrika Maria Francisca Nifterick

                 info persoonskaart RB 1584.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Hendricus Petrus Johannes, geb. te Amsterdam op 11 aug 1902, Timmerman, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1965.

                 info persoonskaart RB 1584 & PB 4277 (mijn doc).

2.              Johannes Maria Nicolaas, geb. te Amsterdam op 8 okt 1904, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 30 jul 1967, volgt Vx [blz. ].

3.              Alida Maria, geb. te Amsterdam op 14 sep 1906, costuumnaaister, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 9 mei 1992.

                 info persoonskaart RB 1584 & PB 4279 (mijn doc.).

4.              MariaTheresia Johanna, geb. te Amsterdam op 13 jul 1908, hulp in de huishouding, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 12 aug 1985.

                 info persoonskaart RB 1584 & PB 4280 mijn doc.

5.              Nicolaas Willem, geb. te Amsterdam op 5 mrt 1910, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 20 aug 1986, volgt Vy [blz. ].

6.              Hendrika Maria Francisca, geb. te Amsterdam op 31 dec 1912.

                 info persoonskaart RB 1584.

7.              Johannes Hendricus (Melchior), geb. te Amsterdam op 3 mrt 1916, ovl. (48 jaar oud) op 26 mei 1964 ligt begraven in IndonesiŽ/ MAUREAU, J.H. *03-03-1916 +26-05-1964

                 Frater Melchior;Fraters van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart, Adres:Schorteldoeksesteeg 3 3732 HS De Bilt.

                 info persoonskaart RB 1584. Volgens grafsteen (online begraafplaats) was hij frater van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart.

8.              Alida Maria, geb. te Amsterdam op 1 okt 1918, ovl. (23 jaar oud) te Amsterdam op 18 apr 1942.

                 info persoonskaart RB 1584 & PB 4281.

 

IVf.           Maria Hendrika Elisabeth Welman11, dr. van Wilhelmus Theodorus (Willem) Welman (IIIc) [blz. ] (likeurstokersknecht) en Hendrina Teewes (Dienstbode), geb. te Amsterdam op 23 mei 1880 is geboren in de Reguliersdwarsstraat 43 te Amsterdam, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 30 apr 1957, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 30 aug 1906 woonden in de Spiegelstraat 36, 1 hoog en vanaf 27.12.1951 in de Pl. Prinsenlaan 2. Ook heeft het gezin gewoond aan de Prinsengracht en Spiegelgracht (info persoonskaart rb 1578), (ontb. door overlijden te Amsterdam op 8 mrt 1953) met Joannes Henricus Gerardus Ruikers11, zn. van Gerardus Ruikers en Sophia Hendrika Menke, geb. te Amsterdam op 24 sep 1885, Controleur bioscoop, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 8 mrt 1953.

                 info persoonskaart RB 1578.

                 info persoonskaart RB 1578/ volgens haar kleinzoon heeft Maria in het Burgerweeshuis in de Kalverstraat in Amsterdam gezeten.

                 Joannes Henricus Gerardus Ruikers en Maria Hendrika Elisabeth Welman

                 info persoonskaart RB 1578. De oom van Maria, Hendricus Welman geboren 1937, heeft nog een periode bij het gezin gewoond.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Joannes Henricus Jacobus, geb. te Amsterdam op 21 jan 1908, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 29 mei 1983, volgt Vz [blz. ].

 

Generatie V

 

 

Va.           Lodewijk Hendrik Welman13,14, zn. van Lodewijk Hendrik (Louis) Welman (IVa) [blz. ] (brandwacht; schillenophaalder, stoker, metselaar, sjouwer, koopman) en Catharina Maria Engelen, geb. te Amsterdam op 4 nov 1875 in de Nadorststeeg nr 3 info: persoonkaart15, Rooms Katholiek, Stratenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Heiloo op 16 aug 1952 zie foto overlijdensakte, begr. te Heiloo op 19 aug 1952, otr. te Amsterdam op 20 jun 1900, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 11 jul 1900 (22-30 gaa)(huwelijksbijlagen (fotoīs RAH), (ontb. door overlijden te Amsterdam op 20 jul 1943) met Hendrika Jacoba Hulsing14,13, dr. van Martinus Wilhelmus Hulsing (werkman, sjouwer, houtkopersknecht) en Barendina Momber (dienster), geb. te Amsterdam op 20 apr 1877 info geboortedatum: persoonkaart man (pb 415 Lodewijk Hendrik Welman)28, ged. te Amsterdam op 6 mei 1877 Gedoopt in de Westerkerk, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 20 jul 1943, begr. te Amsterdam op 24 jul 194329.

                 Lodewijk woonde in 1894 te Sloten. Heeft gewoond in de Smitstraat 4, Amsterdam. Lodewijk had volkstuintje op landje achter de Christus Koning, Amsterdam. Lodewijk heeft als stratenmaker de vele kleine steentjes op de dam gelegd. Lodewijk was heel goed in rekenen. Ook had hij een soort melkinrichting (info Willy Welman) Lodelijk woonde in bejaardenhuis ST Jacob, Plantage middenlaan, maar omdat hij dement werd is hij overgebracht naar Heiloo waar hij is overleden.

                 is op latere leeftijd dement geworden.

                 Lodewijk Hendrik Welman en Hendrika Jacoba Hulsing

                 Lodewijk woonde op moment van ondertrouw op de Overtoom (492), Ook hebben zij gewoond in de Smitstraat 41, 1hg.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Lodewijk Hendrik (Lood), geb. te Sloten op 7 apr 190130, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1959, volgt VIa [blz. ].

2.              Hendrika Jacoba, geb. te Sloten op 8 mrt 1902, ovl. (6 dagen oud) te Sloten op 14 mrt 1902.

                 info foto trouwboekje (gekregen van Willy Welman).

3.              Hendrikus Jacobus (Henk), geb. te Watergraafsmeer op 21 sep 190333, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 17 nov 1968, volgt VIb [blz. ].

4.              Barendina Gerarda (Dina), geb. te Watergraafsmeer op 31 mei 190534, ovl. (87 jaar oud) te Maarheeze op 20 feb 1993, volgt VIc [blz. ].

5.              Wilhelmus Bernardus (Wim), geb. te Watergraafsmeer op 18 aug 1908, ovl. (76 jaar oud) te Haarlem op 4 dec 1984, volgt VId [blz. ].

6.              Martinus Wilhelmus (Tinus), geb. te Watergraafsmeer op 22 dec 1910, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1970, volgt VIe [blz. ].

7.              Johannes Franciscus (Joop), geb. te Watergraafsmeer op 29 nov 191236, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 1 dec 1983, volgt VIf [blz. ].

8.               Zr. Johanna Catharina (Damiana), geb. te Amsterdam op 3 jun 1915, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 4 jun 1915, ovl. (80 jaar oud) te Heemstede op 27 feb 1996, begr. te Heemstede op 1 mrt 1996.

                 - info: brief Bergen dd 28-02-1996 - Zij trad in het klooster op 30-08-1936 en ontving zij op 7-3-1937 haar kloosternaam en deed zij haar professie op 09-03-1941. Zr. Damiana is op oudere leeftijd dement geworden. Het blijkt dat Zr, Daminia verloofd is geweest voor zijn non werd. Zij werd ingeschreven in Bergen op 04-09-1936. Hiervoor woonde zij op de Ringdijk 49hs te Amsterdam. Zij is vertrokken uit Bergen op 07-04-1938 naar de Dorpsstraat 250 te Nieuwveen. info foto BS Alkmaar.

 

Vb.           Engelbertus Arnoldus Welman, zn. van Lodewijk Hendrik (Louis) Welman (IVa) [blz. ] (brandwacht; schillenophaalder, stoker, metselaar, sjouwer, koopman) en Catharina Maria Engelen, geb. te Amsterdam op 17 dec 1877, Rooms Katholiek, steenzetter, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 12 jul 1946 info persoonskaart gem. Amsterdam, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 12 feb 1902 (6-19 gaa) afkondigingen in Sloten met Wilhelmina van Spellen, dr. van Jacobus van Spellen (metselaar) en Helena Maria Roverts, geb. te Utrecht op 29 mei 1877, Rooms Katholiek.

                 foto geboorteakte (9/159 RAH).
heeft tussen 1909 en 1914 in Duitsland gewoond
.

                 Engelbertus Arnoldus Welman en Wilhelmina van Spellen

                 Wonend in Sloten (bij huwelijk) info GAH (zie foto huwelijksakte).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Elisabeth Maria Sophia, geb. te Amsterdam op 18 dec 1904, volgt VIg [blz. ].

2.              Jacobus, geb. te Amsterdam op 17 mei 1906, los werkman, werkzaam bij de luchtbesch GGD, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1983, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) te Amsterdam op 28 mei 1941, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 6 nov 1983) met Cornelia Johanna Frederika Kuijpers, dr. van Pieter Hendrik Kuijpers en Maria Cornelia Johanna Smaling, geb. te Amsterdam op 16 mei 1905, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 14 nov 1992.

                 info persoonskaart PB 2817.

                 info persoonskaart PB 2817.

                 Jacobus Welman en Cornelia Johanna Frederika Kuijpers

                 info persoonskaart PB 2817. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Catharina Maria, geb. te Amsterdam op 11 dec 1907, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 1 jul 1974 info persoonskaart PB 2818.

                 info persoonskaart rb 335.

4.              Wilhelmina Johanna, geb. te Amsterdam op 16 sep 1909, ovl. (91 jaar oud) te Edam op 22 feb 2001, volgt VIh [blz. ].

5.              Helena Maria, geb. te Amsterdam op 25 mrt 1912, ovl. (75 jaar oud) te Tilburg op 11 aug 1987 info bidprentje seniorenweb, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 19 mei 1937 info krantenknipsel met Cornelis Adrianus Dielemans, geb. te Tilburg op 9 dec 1913.

                 info persoonskaart rb 1055.

                 info persoonskaart rb 335.

                 Cornelis Adrianus Dielemans en Helena Maria Welman

                 info persoonskaart rb 335. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Lodewijk Hendrik, geb. te Amsterdam op 31 okt 1914.

                 info persoonskaart rb 335.

7.              Engelbertus Arnoldus, geb. te Amsterdam op 12 okt 1917.

                 info persoonskaart rb 335.

 

Vc.           Catharina Maria Welman16, dr. van Lodewijk Hendrik (Louis) Welman (IVa) [blz. ] (brandwacht; schillenophaalder, stoker, metselaar, sjouwer, koopman) en Catharina Maria Engelen, geb. te Amsterdam op 22 jul 1881 Geboren in de Vijzelstraat nr 21 te Amsterdam, Rooms Katholiek, werkster, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 30 dec 1954 info persoonskaart, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam op 6 jun 1907 5c-49, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 2 okt 1911) met Hendrik Karel Zweerman16, zn. van Hendrik Karel Zweerman (loodgieter, chef loodfabriek) en Hilgonda Stuurman, geb. te Nieuwer Amstel op 5 apr 1878 info persoonskaart PB 469, ovl. (33 jaar oud) te Amsterdam op 2 okt 1911 info persoonskaart PB 469.

                 foto geboorteakte (6/123 RAH). Aangiftedatum 23.7.1881. zie ook persoonskaart RB 342.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Engelbertus Arnoldus, geb. te Amsterdam op 20 aug 1903, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1974, volgt VIi [blz. ].

 

                 Catharina Maria Welman16,

                 2 kinderen:

1.              Lodewijk Hendrik Welman, geb. te Amsterdam circa 22 dec 1912, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1915 op overlijdensakte staat niet wie de vader is.

2.              Anna Catharina Welman, geb. te Amsterdam op 21 jan 1918 (geadopt.), ovl. (33 jaar oud) te Amsterdam op 20 aug 1951, volgt VIj [blz. ].

 

                 Catharina Maria Welman16, tr. (resp. 45 en 43 jaar oud) (2) te Wormerveer op 18 mei 1927, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 30 dec 1954) met Jan Wezel, zn. van Gerrit Wezel en Pietronella Praag, geb. te Jisp op 29 nov 1883, Bloemventer, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 20 nov 1958 akte 14-159.

                 info persoonskaart PB 469.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Jan Wezel, zn. van Gerrit Wezel en Pietronella Praag, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) te Wormerveer op 9 nov 1907 Nadere informatie      beroep Bg.: fabrieksarbeider; beroep vader Bg.: bode; beroep vader Bd.: fabrieksarbeider38, (ontb. door overlijden op 5 okt 1922) met Neeltje Bont, dr. van Pieter Bont en Maartje Plooijer, geb. te Wormerveer op 14 mrt 1887 info stamboom Bont (internet), ovl. (35 jaar oud) te Wormer op 5 okt 1922 Overlijdensakte van Neeltje info genealogie Bont (internet) is door verdrinking in sloot,S" omgekomen. Aangevers zijn

                 Cornelis Nanning, 69 jaar van beroep lijkdienaar wonendete Wormer, en Cornelis Mol, 27 jaar,

                 gemeenteontvanger te Wormer, begr. te Wormer op 9 okt 1922.

                 info persoonskaart PB 3337.

                 Jan Wezel en Neeltje Bont

                 info persoonskaart PB 3337.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Gerrit, geb. te Jisp op 9 aug 1908.

                 info persoonskaart PB 3337.

2.              Pieter, geb. te Wormer op 20 dec 1909.

                 info persoonskaart PB 3337.

3.              Jan, geb. te Wormer op 26 okt 1914.

                 info persoonskaart PB 3337/ Jan heeft op de markt gestaan, zie zijn marktkaart.

4.              Arie, geb. te Wormer op 1 aug 1920.

                 info persoonskaart PB 3337.

5.              Maartje, geb. te Wormer op 30 mei 1922.

                 info persoonskaart PB 3337.

 

Vd.           Wilhelmus Bernardus Welman, zn. van Lodewijk Hendrik (Louis) Welman (IVa) [blz. ] (brandwacht; schillenophaalder, stoker, metselaar, sjouwer, koopman) en Catharina Maria Engelen, geb. te Amsterdam op 7 jan 1885, Rooms Katholiek, koetsier, chauffeur, concierge Wilhelmus is koetsier geweest bij van Gent en Loos, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 21 mei 1913 met Catharina Elisabeth Maria Klijn, dr. van Casper Klijn (Smid) en Margaretha Zimmerman, geb. te Nieuwer Amstel op 12 okt 188939, Rooms Katholiek, begr. 40.

                 Aangiftedatum 9.1.1885 (2/28 RAH) bidprentje Catharina Elisabeth Klijn.

                 Wilhelmus Bernardus Welman en Catharina Elisabeth Maria Klijn

                 GAH 5c-34v.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Anna Catharina (Anny) (Anny), geb. te Amsterdam op 4 jan 1914, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 11 jul 2000 info stadsarchief Amsterdam, begr. te Amsterdam op 17 jul 2000 begraafregister De Nieuwe Ooster: grafnr 55-5-D132, tr. (29 jaar oud) te Amsterdam op 2 jun 1943, kerk.huw. te Amsterdam op 7 jul 1943 met Hendrikus Johannes (Harry) Teunissen.

                 info persoonskaart RB 14/ Heeft gewoond in de Jan Steenstr 16- 1 hoog of in de Bellamystraat 37- 1 hoog.

                 info persoonskaart RB 14.

                 Hendrikus Johannes (Harry) Teunissen en Anna Catharina (Anny) Welman

                 info persoonskaart RB 14. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Margaretha Maria, geb. te Amsterdam op 23 jan 1916, Rooms Katholiek, textielverkoopster, kantoorbediende.

                 info persoonskaart rb 14.

3.              Cornelia Maria, geb. te Amsterdam op 24 jan 1918, Rooms Katholiek, kantoorbediende.

                 info persoonskaart rb 14.

4.              Wilhelmus Bernardus, geb. te Amsterdam op 3 feb 1920, Rooms Katholiek, Meubelmaker, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 6 jan 1978 wonende aan de Amstelveenseweg 755, info krantenknipsel, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 24 mei 1945 met Elisabeth Huijerman.

                 info persoonskaart rb 14.

                 info persoonskaart RB 14.

                 Wilhelmus Bernardus Welman en Elisabeth Huijerman

                 info persoonskaart RB 14. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Catharina Elisabeth Marie, geb. te Amsterdam op 12 jul 1924, Rooms Katholiek, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 14 okt 1948 met Joseph Anthonius Aloijsius Maria Kuijt, zn. van Petrus Jacobus Aloijsius Maria Kuijt (reiziger in kol. waren) en Engelina Agnes Aleida Hoogland, geb. te Amsterdam op 3 apr 1923.

                 info persoonskaart PB 4056.

                 info persoonskaart rb 14.

                 Joseph Anthonius Aloijsius Maria Kuijt en Catharina Elisabeth Marie Welman

                 info persoonskaart RB 14. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Aloyisus Antonius Maria, geb. te Amsterdam op 28 aug 1925, Rooms Katholiek, kantoorbediende, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 19 sep 1946 met Maria Catharina Krom, dr. van Lubbertus Hendrikus Krom (Schoenmaker) en Johanna Maria Overmeer, geb. te Stompwijk op 2 aug 1927.

                 info persoonskaart rb 14.

                 info persoonskaart RB 14.

                 Aloyisus Antonius Maria Welman en Maria Catharina Krom

                 info persoonskaart RB 14. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Ll, geb. en ovl. te Amsterdam op 24 nov 1927 (doodgeb.), ovl. foto overlijdensakte (GAA).

8.              Theresia Maria, geb. te Amsterdam op 10 okt 1929.

                 info persoonskaart rb 14.

9.              Josepha Bernadina Maria (Josje), geb. te Amsterdam op 27 jun 193242, ovl. (10 jaar oud) te Amsterdam op 8 apr 1943 10.15, akte 5-172 Overleden na een kortstondig ziekbed, begr. te Amsterdam op 12 apr 194341.

                 info foto persoonskaart PB 499.

 

Ve.           Wilhelmus Bernardus Welman20,21,22, zn. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 6 okt 1873, Rooms Katholiek, Ketelmaker, scheepstimmerman, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1962 akte 4- 758, begr. te Amsterdam op 31 mrt 1962 grafnummer 3-75-F-319, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 13 apr 1899 foto huwelijksakte RB 894(akte11-3) met Hendrika Elisabeth van Gasteren22,21,20, dr. van Johannes Sofriedus van Gasteren (Werkman) en Johanna Susanna Leibbrand, geb. te Amsterdam op 13 jul 1876 info gezinskaart RB 1128.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 21 jan 1900, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 20 jan 1966, volgt VIk [blz. ].

2.              Johannes Sofriedus Maria, geb. te Amsterdam op 6 okt 1901, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Amsterdam circa 30 mei 1903.

                 info persoonskaart RB 894.

3.              Johannes Sofriedus Maria (Johannes Sofriedus Mari), geb. te Amsterdam op 17 aug 1904, volgt VIl [blz. ].

4.              Johanna Susanna, geb. te Amsterdam op 6 sep 1909, volgt VIm [blz. ].

 

                 Wilhelmus Bernardus Welman20,21,22, tr. (resp. 48 en 35 jaar oud) (2) te Amsterdam op 29 mrt 1922 Nadere informatie    Weduwnaar van Hendrika Elisabeth van Gasteren.;beroep Bg.:smid-bankwerker;beroep vader Bd.:toezichthouder bij de dienst Publieke Werken4 met Fenna Juliana Lakebrink, dr. van Johannes Lakebrink en Hendrika Willemina Fintelman, geb. te Amsterdam op 24 okt 1886 info persoonskaart PB 7734.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vf.            Johannes Theodorus Welman, zn. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 9 dec 1874, Rooms Katholiek, Ketelmaker, metaalslijper, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1963 info persoonskaart RB 978, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 9 nov 1899 met Johanna Theodora Fransisca Dulmers, dr. van Theodorus Wilhelmus Dulmers en Elisabeth Dorothea Kool, geb. te Amsterdam op 3 mrt 1875, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 24 dec 1959 akte 14-444.

                 info GAH huwelijk (37-16)/ info persoonkaart PB 2592 foto.

                 Johannes Theodorus Welman en Johanna Theodora Fransisca Dulmers

                 info GAH huwelijk (37-16).

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 25 jun 1901.

                 info persoonkaart RB 978.

2.              Leendert, geb. te Amsterdam op 17 jan 1905.

                 info persoonkaart RB 978.

3.              Theodorus Wilhelmus, geb. te Amsterdam op 20 dec 1907.

                 info persoonkaart RB 978.

4.              Joseph Antonius, geb. te Amsterdam circa 1911.

                 info persoonkaart RB 978.

5.              Franciscus Gerardus, geb. te Amsterdam op 3 mei 1915, Acteur.

                 info persoonkaart RB 978.

 

Vg.           Johanna Hendrika Welman, dr. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 29 okt 1876 info huwelijksakte RB 981, Rooms Katholiek, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 21 sep 1922 info persoonskaart RB 981stadsarchief Amsterdam, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1900, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 21 sep 1922) met Nicolaas Wilhelm Briel, zn. van Andries Briel (Schilder) en Cornelia Vonk (Werkster), geb. te Amsterdam op 17 aug 1877 info foto geboorteakte, Smid, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 21 sep 1953 info persoonskaart RB 981stadsarchief Amsterdam.

                 info GAH huwelijk (8-20).

                 Nicolaas Wilhelm Briel en Johanna Hendrika Welman

                 info GAH huwelijk (8-20v).

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Helena, geb. te Amsterdam op 21 jan 1901, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 19 dec 1966, volgt VIn [blz. ].

 

Vh.           Marinus Johannes Welman23, zn. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 8 jun 1878, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 2 mrt 1947 info Hanna Welman, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 3 sep 1903, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 1 nov 1918) met Maria Nielen23, dr. van Cornelis Nielen en Geertruida Oorthuis, geb. te Amsterdam op 5 sep 1874, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 1 nov 1918 info Hanna Welman.

                 info persoonskaart RB 867 stadsarchief Amsterdam.

                 Info persoonkaart Marinus Johannes Welman (pb 597).

                 Marinus Johannes Welman en Maria Nielen

                 info GAH huwelijk (32-13).

                 Uit dit huwelijk 5 zonen:

1.              Cornelis Marinus, geb. te Amsterdam op 24 dec 1904, ovl. (31 jaar oud) te Amsterdam op 30 okt 1936, volgt VIo [blz. ].

2.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 8 nov 1906, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 31 jan 1907.

                 info persoonskaart pb 597/ RB 867.

3.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 4 sep 1908, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 13 jan 1989, volgt VIp [blz. ].

4.              Marinus Johannes, geb. te Amsterdam op 28 mrt 1911, ovl. (89 jaar oud) te Lelystad op 18 jan 2001, volgt VIq [blz. ].

5.              Hendrik Cornelis, geb. te Amsterdam op 9 jul 1913, ovl. (5 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1918 info Hanna Welman.

                 info persoonskaart pb 597 RB 867.

 

                 Marinus Johannes Welman23, tr. (resp. 41 en 34 jaar oud) (2) te Amsterdam op 24 sep 1919 info Hanna Welman, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 11 jan 1944) met Geertruida Ochse, geb. te Amsterdam op 26 jan 1885, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 11 jan 1944 info persoonskaart RB 867 stadsarchief Amsterdam.

                 info Hanna Welman.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Geertruida Maria Magdalena (geertruida Magdalena), geb. te Amsterdam op 11 jul 1920, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 29 okt 1941 met Albertus Gerardus Jacobus Halberstadt, zn. van Theodorus Halberstadt (behanger) en Maria Magdalena Welman (Vj) [blz. ], geb. te Amsterdam op 1 aug 1919.

                 zie kwartierstaat van Alebertus Gerardus Jacobus Halberstadt.

                 zie kwartierstaat van Alebertus Gerardus Jacobus Halberstadt info Hanna Welman. Geertruida en Albertus zijn volle neef en nicht.

                 Albertus Gerardus Jacobus Halberstadt en Geertruida Maria Magdalena Welman

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Albertus, geb. te Amsterdam op 16 nov 1921, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1987 info krantenknipsel, begr. te Amsterdam begraafplaats Vredenhof, Amsterdam op 30 nov 1987 info krantenknipsel, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 8 jun 1945 met Guurtje Helemigh, dr. van Pieter Helemigh (werkman, ijzerwerker, metaalbewerker en transporteur) en Christina Adriana Sophia van Beeren, geb. te Amsterdam op 22 apr 1923 http://www.familie-hemrika.nl/.

                 info Hanna Welman.

                 info RB 867/997 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Albertus Welman en Guurtje Helemigh

                 info RB 867/997 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Geertruida Ochse, tr. (1), (ontb. door overlijden te Heerlen op 24 nov 1918) met Jochem Duizendstra, zn. van Klaas Duizendstra en Roelfke de Vos, geb. te Leeuwarderadeel op 6 jul 1891 info genlias, akte A 183, ovl. (27 jaar oud) te Heerlen op 24 nov 1918 toegang 12.038, inv.nr: 124, akte 649.

                 Jochem is overleden tijdens de oorlog 1914-1918 in Heerlen, Limburg info Hanna Welman.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Albertus Roelof (Roeltje), geb. te Amsterdam op 6 okt 1916, ovl. (3 jaar oud) te Amsterdam op 16 nov 1919.

                 info Hanna Welman/ info persoonskaart RB 867.

 

                 Marinus Johannes Welman23, tr. (beiden 67 jaar oud) (3) te Amsterdam op 12 dec 1945, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 2 mrt 1947) met Maria Jacoba Elisabeth Poelenjee, dr. van Jacobus Poelenjee en Christina Susanna Beijer, geb. te Amsterdam op 10 mrt 1878, ev.luthers.

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Marinus Johannes Welman en Maria Jacoba Elisabeth Poelenjee

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Maria Jacoba Elisabeth Poelenjee, dr. van Jacobus Poelenjee en Christina Susanna Beijer, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26 sep 1900, (gesch. te Amsterdam op 24 jun 1937) met Jacobus Gerardus Caous, geb. te Amsterdam op 29 dec 1878.

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Jacobus Gerardus Caous en Maria Jacoba Elisabeth Poelenjee

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maria Jacoba Elisabeth, geb. te Amsterdam op 13 sep 1905, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 27 mei 1931, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 4 jul 1937) met Willem Dorus Martin Prins, geb. te Amsterdam op 10 nov 1908, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 4 aug 1937.

                 info PB 4512 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info PB 4512 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 40 en 50 jaar oud) (2) te Amsterdam op 12 jun 1946, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 6 apr 1969) met Charles Dammen, geb. te Amsterdam op 25 jul 1895, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 6 apr 1969.

                 info PB 4512 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Charles Dammen en Maria Jacoba Elisabeth Caous

                 info PB 4512 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Daniel, geb. te Amsterdam op 7 dec 1911, tr. (34 jaar oud) te Amsterdam op 16 jan 1946 met E A Sijmons.

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Daniel Caous en E A Sijmons

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Jacobus Gerardus, geb. te Amsterdam op 12 jun 1920, Boekhouder, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 4 mrt 1943 met A E Koijck.

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Jacobus Gerardus Caous en A E Koijck

                 info PB 597 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vi.             Henricus Wilhelmus Bernardus Welman24, zn. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1880 info foto geboorteakte, Rooms Katholiek, werkman kunstmestfabriek, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1967 info foto persoonskaart PB 598, begr. te Amsterdam De nieuwe oosterbegraafplaats; grafnr: 3-82-BB-184 op 5 apr 1967, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) (1) te Amsterdam op 19 sep 1907 Nadere informatie beroep Bg.:suikerbakker;beroep vader Bg.:werkman;beroep vader Bd.:zadelmaker5, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 6 mrt 1928) met Hinke de Jong24, dr. van Sijbren de Jong en Secilia Boersma, geb. te Workum op 10 jan 1876, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 6 mrt 1928.

                 info GAH huwelijk (57-45).

                 Henricus Wilhelmus Bernardus Welman en Hinke de Jong

                 info GAH huwelijk (37-16).

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrik IJde Jozeph (Hendrik Yde Joseph), geb. te Amsterdam op 26 mrt 1909, volgt VIr [blz. ].

2.              Lena Sophia, geb. te Amsterdam op 5 sep 1910.

                 info persoonskaart PB 598.

3.              Sijbrandus, geb. te Amsterdam op 16 nov 1911, ovl. (8 maanden oud) te Amsterdam op 13 aug 1912 akte (7-93)GAA.

                 info persoonskaart PB 598.

4.              Cecillia Johanna, geb. te Amsterdam op 11 jul 1913, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 14 jul 1914.

                 info persoonskaart PB 598.

5.              Sijbrandus, geb. te Amsterdam op 10 jan 1915, volgt VIs [blz. ].

 

                 Henricus Wilhelmus Bernardus Welman24, tr. (resp. 50 en ongeveer 48 jaar oud) (2) te Amsterdam op 11 jun 1930, (gesch. te Amsterdam op 17 aug 1939) met Rensje Schermer, dr. van Jan Schermer en Trijntje Rotgans, geb. te Amsterdam circa 8 mrt 1882.

                 info persoonskaart PB 598.

                 Henricus Wilhelmus Bernardus Welman en Rensje Schermer

                 info persoonskaart PB 598.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Rensje Schermer, dr. van Jan Schermer en Trijntje Rotgans, tr. (resp. ongeveer 28 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam op 2 sep 1910, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 7 dec 1921) met Abraham Eveleens, geb. te Amsterdam op 19 nov 1880, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 7 dec 1921.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 Abraham Eveleens en Rensje Schermer

                 info persoonskaart PB 3985.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jan Wilhelm, geb. te Amsterdam op 21 sep 1912, tr. (33 jaar oud) te Utrecht op 13 dec 1945 met J Koster.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 Jan Wilhelm Eveleens en J Koster

                 info persoonskaart PB 3985. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Geertruida Hendrika, geb. te Amsterdam op 14 jun 1915.

                 info persoonskaart PB 3985.

3.              Albert, geb. te Amsterdam op 5 apr 1917, tr. (31 jaar oud) te Rotterdam op 28 jul 1948 met E D Groenendijk.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 Albert Eveleens en E D Groenendijk

                 info persoonskaart PB 3985. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Herman, geb. te Amsterdam op 17 dec 1918, tr. (20 jaar oud) te Amsterdam op 25 okt 1939 met C Lieman.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 info persoonskaart PB 3985.

                 Herman Eveleens en C Lieman

                 info persoonskaart PB 3985. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vj.             Maria Magdalena Welman25,26, dr. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 28 dec 1881 Is geboren in de Driehoekstraat nr 3, zie foto geboorteakte, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 1963, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 28 mei 1903 info GAH huwelijk (17-10v)info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 13 jul 1963) met Theodorus Halberstadt26,25, zn. van Theodorus Adrianus Philippus Anthonius Halberstadt (Kunstschilder) en Hester van Weerlee, geb. te Leiden op 10 jul 1879 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, behanger, ovl. (98 jaar oud) te Amsterdam op 23 okt 1977.

                 zie kwartierstaat van Albertus Gerardus Jacobus Halberstadt.

                 Theodorus Halberstadt en Maria Magdalena Welman

                 zij hebben 13 kinderen gehad: zie kwartierstaat van Alebertus Gerardus Jacobus Halberstadt.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 16 mrt 1904, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 9 apr 1984, volgt VIt [blz. ].

2.              Nicolaas Wilhelmus, geb. te Amsterdam op 18 jun 1905, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 3 nov 1926 met H C A Olivier.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Nicolaas Wilhelmus Halberstadt en H C A Olivier

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Leendert, geb. te Amsterdam op 18 mrt 1908, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1930 met M P J van Veen.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Leendert Halberstadt en M P J van Veen

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Maria Magdalena, geb. te Amsterdam op 26 okt 1909, tr. (resp. 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam op 1 mei 1930 Huwelijksakte reg.3B;fol.23v Nadere informatie beroep Bg.:huisschilder;beroep vader Bg.:tramconducteur;beroep vader Bd.:behanger en stoffeerder26 met Arie Jan (Arie) (Arie) Nederlof, zn. van Arie Jan Nederlof en Maaijke Verheij, geb. te Amsterdam circa 190926.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Arie Jan Nederlof en Maria Magdalena Halberstadt

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Theodora, geb. te Amsterdam op 5 sep 1911, tr. (26 jaar oud) te Amsterdam op 8 dec 1937 met F C van Kamperdijk.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 F C van Kamperdijk en Theodora Halberstadt

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Theodorus, geb. te Amsterdam op 11 okt 1917, tr. (23 jaar oud) te Amsterdam op 18 jun 1941 met B H Koetsier.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Theodorus Halberstadt en B H Koetsier

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Albertus Gerardus Jacobus, geb. te Amsterdam op 1 aug 1919, tr. met Geertruida Maria Magdalena Welman, dr. van Marinus Johannes Welman (Vh) [blz. ] en Geertruida Ochse. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Wilhelmus Bernardus, geb. te Amsterdam op 10 jul 1921, tr. (20 jaar oud) te Amsterdam op 13 mei 1942 met A Gietermans.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Wilhelmus Bernardus Halberstadt en A Gietermans

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

9.              Adrianus Theodorus Philippus Antonius, geb. te Amsterdam op 11 okt 1922, tr. (23 jaar oud) te Amsterdam op 10 apr 1946 met J J van Velzen.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Adrianus Theodorus Philippus Antonius Halberstadt en J J van Velzen

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

10.            Hendrik Marinus, geb. te Amsterdam op 27 mrt 1927, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 6 jun 1951 met A E M van Eerden.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Hendrik Marinus Halberstadt en A E M van Eerden

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vk.           Helena Welman, dr. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 9 apr 1884, Rooms Katholiek, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 26 mei 1972, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 27 apr 1911 Zij hebben gewoond aan de Singel 240 2hg, Pl. Prinsenlaan 2, Pl Westermanlaan 2 in Amsterdam, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 23 okt 1967) met Johan Adam Becker, zn. van Adam Eduard Becker en Helena de Meel, geb. te Amsterdam op 18 jan 1880 (foto geboorteakte)(akte 1- 97v), Kleermaker, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 23 okt 1967 akte 10-107.

                 info GAH huwelijk (6b-23).

                 info PB 600 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Johan Adam Becker en Helena Welman

                 info GAH huwelijk (6b-23).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johan Eduard, geb. te Amsterdam op 28 feb 1912, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 16 feb 1938 met C Pooijer.

                 info RB 980 persoonskaart.

                 info RB 980 persoonskaart.

                 Johan Eduard Becker en C Pooijer

                 info RB 980 persoonskaart. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Helena, geb. te Amsterdam op 4 feb 1913, tr. (20 jaar oud) te Amsterdam op 26 okt 1933 met M Polak.

                 info RB 980 persoonskaart.

                 info RB 980 persoonskaart.

                 M Polak en Helena Becker

                 info RB 980 persoonskaart. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vl.             Sophia Welman, dr. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 17 sep 1885 geboorteakte 9- 61, Rooms Katholiek, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam op 26 jan 1970 info persoonskaart RB 1552, akte 4-461, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 15 dec 1912 info persoonskaart RB 1552, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 26 jan 1970) met Daniel Petrus Paulus van Driel, zn. van Daniel Willem van Driel en Maria Frederika Hesterman, geb. te Amsterdam op 28 jun 1889, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 11 jul 1979.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Daniel Willem, geb. te Amsterdam op 22 dec 1912, tr. (34 jaar oud) te Amsterdam op 1 jul 1947 met M J Houweling.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 Daniel Willem van Driel en M J Houweling

                 info persoonskaart RB 1552. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Johannes Theodorus, geb. te Amsterdam op 3 apr 1914.

                 info persoonskaart RB 1552.

3.              Maria Frederika, geb. te Amsterdam op 22 jun 1915, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1939 met M A Hoevens.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 M A Hoevens en Maria Frederika van Driel

                 info persoonskaart RB 1552. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Willem Petrus, geb. te Amsterdam op 7 sep 1917, tr. (30 jaar oud) te Amsterdam op 1 jul 1948 met A J J Reiman.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 Willem Petrus van Driel en A J J Reiman

                 info persoonskaart RB 1552. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Helena Sophia, geb. te Amsterdam op 10 jan 1921, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 4 mei 1922.

                 info persoonskaart RB 1552.

6.              Leonardus Franciscuus, geb. te Amsterdam op 15 feb 1923, tr. (26 jaar oud) te Amsterdam op 20 sep 1949 met M E Haarman.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 Leonardus Franciscuus van Driel en M E Haarman

                 info persoonskaart RB 1552. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Sophia Johanna, geb. te Amsterdam op 14 mei 1924, tr. (30 jaar oud) te Amsterdam op 10 mei 1955 met J J M Brekelmans.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 info persoonskaart RB 1552. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Gerardus Franciscus, geb. te Amsterdam op 22 okt 1927, tr. (20 jaar oud) te Amsterdam op 22 okt 1947 met A M P Beems.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 info persoonskaart RB 1552.

                 Gerardus Franciscus van Driel en A M P Beems

                 info persoonskaart RB 1552. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vm.          Johanna Hendrika Welman, dr. van Johannes Theodorus (Jan Theo) Welman (IVb) [blz. ] (Opperman) en Helena van den Burght, geb. te Amsterdam op 18 apr 1887, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 19 feb 1913 Nadere informatie beroep Bg.:werkman;beroep vader Bd.:werkman3 met Hermanus Jonkhout, zn. van Hermanus Jonkhout en Grietje Kieft, geb. te Amsterdam op 25 mei 1883.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Johanna Hendrika, geb. te Amsterdam circa 7 aug 1913.

2.              Margarita Grietje, geb. te Amsterdam op 9 apr 1915.

3.              Helena, geb. te Amsterdam op 25 feb 1917.

4.              Jane, geb. te Amsterdam op 18 feb 1920, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op 14 jan 1974, begr. op 18 jan 1974 * grafnummer:Alg. 54-B-514

                 Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-851881.

5.              Elisabeth, geb. te Amsterdam op 28 aug 1922, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1997, begr. te Amsterdam op 18 apr 1997 * grafnummer:10-2-0093

                 Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3239680, tr. met H Jeddens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Hermanus, geb. te Amsterdam op 15 feb 1925.

 

Vn.           Margaretha Alida Johanna Welman, dr. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 26 mrt 1892, ovl. (38 jaar oud) te Amsterdam op 18 dec 1930, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 9 aug 1916 Nadere informatie beroep Bg.:werkman;beroep vader Bg.:bootwerker;beroep vader Bd.:werkman8 met Johannes Gerardus Helenus Koot, zn. van Johannes Koot en Hanna Schouten, geb. te Amsterdam op 22 jul 1892, venter bloemen, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1963.

                 info RB 2441 persoonskaart.

                 info pers.krt pb 2531/ RB 959.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Gerardus Johannes Bernardus, geb. te Amsterdam op 3 mei 1915, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 26 sep 1990, volgt VIu [blz. ].

 

Vo.           Henricus Franciscus Bernardus Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 16 dec 1893 foto geboorteakte (GAA), Rooms Katholiek, koopman in bloemen, venter, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 17 sep 1954 akte 10-229, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 22 jan 1919 met Alida Margaretha Scholten, dr. van Willem Frederik Scholten en Gesina Christina Alida Sodenkamp, geb. te Amsterdam op 26 feb 1896, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 1 sep 1954.

                 info pers.krt 2531, volgens info Henk Welman was Henricus een redelijke zuiplap en speelde drums in de plaatselijke cafe's. Op zijn persoonskaart staat ook dat hij musikant geweest is. Henricus vente met een kar door de straten met bloemen en groenten.

                 Henricus Franciscus Bernardus Welman en Alida Margaretha Scholten

                 Zij hebben o.a. gewoond in de:

                 Polanenstraat 40hs,

                 Edelweisstraat,

                 Egelantiersstraat

                 Anjelierstraat 4x

                 Goudsbloemstraat 142 bov.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Geziena Christina Alida, geb. te Amsterdam op 20 sep 1918, Rooms Katholiek, ovl. (18 jaar oud) op 17 jun 1937 overleden te Rt (info persoonskaart RB 204).

                 Bij huwelijk erkend.

2.              Wilhelminus Frederick, geb. te Amsterdam op 30 jun 1920, volgt VIv [blz. ].

3.              Henricus Franciscus Bernardus, geb. te Amsterdam op 3 jul 1921, Rooms Katholiek, ovl. (10 maanden oud) te Amsterdam op 24 mei 1922 (info persoonskaart RB 204).

                 Broer van Frans (545) en Willem (556).

4.              Leonardus Johannes, geb. te Amsterdam op 16 jul 1922, Rooms Katholiek, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 26 dec 1924.

                 (info persoonskaart).

5.              Franciscus (Frans), geb. te Amsterdam op 25 apr 1925, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) circa 2006, volgt VIw [blz. ].

6.              Henricus Franciscus Bernardus (Henk), geb. te Amsterdam op 31 jul 1926, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) circa 14 feb 2012, volgt VIx [blz. ].

7.              Johanna Grada Elisabeth, geb. te Amsterdam op 9 okt 1928, Rooms Katholiek, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 30 nov 1949 met Th F Vriesinga.

                 (info persoonskaart RB 204).

                 (info persoonskaart).

                 Th F Vriesinga en Johanna Grada Elisabeth Welman

                 (info persoonskaart RB 204). Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Bernardus Henricus Franciscus, geb. te Amsterdam op 1 okt 1929, Rooms Katholiek, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1931 (info persoonskaart RB 204)foto overlijdensakte (GAA).

                 (info persoonskaart).

9.              Leonardus Johannes, geb. te Amsterdam op 19 apr 1937, Rooms Katholiek, ovl. (2 dagen oud) te Amsterdam op 21 apr 1937.

                 (info persoonskaart).

10.            Maria Ida Lucia (Rietje), geb. te Amsterdam op 30 jul 1938, Rooms Katholiek, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 3 okt 1966 met Jan Klim, zn. van Jantinus Catharinus Klim en Aaltje Visser, geb. te Emmen op 23 sep 1942.

                 info RB 3333.

                 (info persoonskaart en Henk Welman pb 2832).
marietje welman, voor mij tante rietje is naar ik weet al een hele tijd bij ( ome) jan Klim.
dus getrouwt en met kinderen : monique en Yvonne.
waar tante rietje allemaal gewoont heeft is voor mij niet duidelijk, maar in de Govert flinck straat en in de gerard douw straat in amsterdam - ook in de weegbreestraat en de zilverschoonstraat te amsterdam noord.
weet ik het zeker.
na 1984 zijn ze verhuist naar rotterdam en daar ben ik het spoor kwijt.
nu heb ik ze gevonden via hyves en wacht ik nog op hun retour-mail.
voor zo ver ik het begrepen heb zit tante rietje niet in een rolstoel maar was ze pas geleden slechtziend verklaart. p.ihrig
.

                 Jan Klim en Maria Ida Lucia (Rietje) Welman

                 info RB 3333. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vp.           Theodorus Wilhelmus Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 17 okt 1895, Groentenman (info dienst marktwezen), ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam op 12 apr 1988 info RB 974 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 17 mei 1917 (16 mei 1917) Nadere informatie        beroep Bg.:koopman;beroep vader Bg.:koopman9, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 8 nov 1953) met Adriana Johanna Oerlemans, dr. van Leonardus Oerlemans en Magdalena Versluis, geb. te Amsterdam op 19 nov 1893, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1953 akte 12-111 info RB 974 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info pers.krt pb 2531; Theodorus heeft met groenten op de markt gestaan, net als zijn broer en vader. Zijn standplaats was de Lindengracht. Eerst op nr 222. Hij heeft in 1927 bedankt. Op 22.4.1930 opnieuw legitimatiebewijs uitgereikt voor nr 240, in 1932 verplaatst naar nr 220. En van nr 220 naar 192. op 30.12.1933 is hij gewaarschuwd zijn schuld te betalen.

                 info persoonskaart pb 2535.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Anna Cornelia, geb. te Amsterdam op 5 dec 1919, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 24 feb 1920.

                 info persoonskaart pb 2535/ RB 974.

2.              Magdalena, geb. te Amsterdam circa 16 jul 1921, tr. (ongeveer 17 jaar oud) te Amsterdam op 2 nov 1938 met G W Wijnen.

                 info RB 974 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info persoonskaart pb 2535.

                 G W Wijnen en Magdalena Welman

                 info RB 974 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Hendrik Franciscus, geb. te Amsterdam op 19 jun 1923, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 21 nov 1945 met M Schneider.

                 info persoonskaart pb 2535/ RB 974.

                 info RB 974 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Hendrik Franciscus Welman en M Schneider

                 info RB 974 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Ll, geb. en ovl. te Amsterdam op 9 aug 1925 (doodgeb.), ovl. foto overlijdensakte GAA.

5.              Ll, geb. en ovl. te Amsterdam op 3 jun 1926 (doodgeb.), ovl. akte 5-62.

6.              Ll, geb. en ovl. te Amsterdam op 5 mei 1930 (doodgeb.).

                 info foto overlijdensakte GAA.

 

Vq.           Lodewijk Hendrik Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 8 jun 1897, Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 21 jul 1975 info persoonskaart RB 961, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 19 mei 1920 met Jacoba Wilhelmina IJsendijk, dr. van Dirk IJsendijk en Jacoba Wilhelmina Plomp, geb. te Amsterdam op 16 aug 1901, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1969 akte 5-400.

                 lodewijk heeft net als zijn vader en broer op de markt gestaan met groenten. zijn staanplaats was nr 119 (waarschijnlijk samen met zijn vader, die stond hetzelfde nr.)(zie dienst marktwezen).

                 info pers.krt 2548.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Levensloos Kind, geb. te Amsterdam op 12 jun 1921 zie foto geboorteakte RAH (doodgeb.).

2.              Jacoba Wilhelmina (Coba), geb. te Amsterdam op 9 jul 1922, tr. (23 jaar oud) te Amsterdam op 2 aug 1945 met H F Vriend.

                 info persoonskaart RB 961.

                 info pers.krt pb 2556/ RB 961.

                 H F Vriend en Jacoba Wilhelmina (Coba) Welman

                 info persoonskaart RB 961. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Ida Maria Lucia (Ida), geb. te Amsterdam op 29 nov 1923, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 14 feb 1946 met J de Waal.

                 info persoonskaart RB 961.

                 info pers.krt pb 2556.

                 J de Waal en Ida Maria Lucia (Ida) Welman

                 info persoonskaart RB 961. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Alida Catharina, geb. te Amsterdam op 13 jun 1925, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 6 dec 1927.

                 info pers.krt pb 2556.

5.              Louisa Hendrika (Wies), geb. te Amsterdam op 19 jul 1926, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) op 5 jun 1947, (gesch. in 1989) met Jean DaniŽl Stephanus (J D S) Stubbe, zn. van Jean DaniŽl Stephanus Stubbe (Markthandelaar in kaas) en Janke Licht, geb. te Amsterdam op 3 okt 1927.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam, RB 2003 info persoonskaart RB 961.

                 info pers.krt pb 2556. De zus van Louisa, Alida is gehuwd met de broer van Jean Stubbe. Louisa is eerder verloofd geweest met Hermanus J. Kloos. Hier is zij uiteindelijk niet mee getrouwd.

                 Jean DaniŽl Stephanus Stubbe en Louisa Hendrika (Wies) Welman

                 info persoonskaart RB 961/

                 volgens info windgenealogie zijn zij in 1989 gescheiden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.              Alida Catharina (Alie), geb. te Amsterdam op 29 nov 1929, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 31 aug 1950 met Petrus Johannes Stubbe, zn. van Jean DaniŽl Stephanus Stubbe (Markthandelaar in kaas) en Janke Licht, geb. te Amsterdam op 20 feb 1926, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) in 2010.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam, RB 2003.

                 info pers.krt rb 961. De zus van Alida, Louisa is gehuwd met de broer van Petrus Stubbe.

                 Petrus Johannes Stubbe en Alida Catharina (Alie) Welman

                 info persoonskaart RB 961. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.              Lodewijk Hendrik (Lood), geb. te Amsterdam op 2 jul 1931, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 11 feb 1957 met T L Kok.

                 info pers.krt pb 2556.

                 info persoonskaart RB 961.

                 Lodewijk Hendrik (Lood) Welman en T L Kok

                 info persoonskaart RB 961. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.              Aartje, geb. te Amsterdam op 12 sep 1932, ovl. (69 jaar oud) te Purmerend op 8 mrt 2002, volgt VIy [blz. ].

9.              Jaantje, geb. te Amsterdam op 29 aug 1936, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 20 okt 1958 met W IJsebrands.

                 info persoonskaart RB 961.

                 info pers.krt pb 2556.

                 W IJsebrands en Jaantje Welman

                 info persoonskaart RB 961. Uit dit huwelijk geen kinderen.

10.            Maria Ida Lucia (Rietje), geb. te Amsterdam op 28 mei 1939, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1962 met J Groot.

                 info persoonskaart RB 961.

                 info pers.krt pb 2556.

                 J Groot en Maria Ida Lucia (Rietje) Welman

                 info persoonskaart RB 961, uit deze relatie zijn geen kinderen geboren. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vr.            Johanna Hendrica Margaretha (Johanna Hendrika Margaretha) (Johanna Hendrika Margaretha) Welman, dr. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 29 sep 1899 info foto geboorteakte GAA, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 19 feb 1985, tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 8 aug 191727, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 19 feb 1985) met Gerrit van Groningen, zn. van Franciscus Hendrik van Groningen en Theresia Barbara Gerardu, geb. te Amsterdam op 23 jul 1895 (geadopt.), Loodgieter, Haringventer heeft van ongeveer 1925 tot 1935 met een handkar op diverse plaatsen in Amsterdam gestaan met haring en zuurwaren, zie kaart Dienst Marktwezen Amsterdam/ Gerrit verkocht haring en stond met een handkar op o.a. de Da Costakade (zie kaart marktwezen en info persoonskaart stadsarchief), ovl. (93 jaar oud) te Amsterdam op 1 aug 1988.

                 info RB 1615 persoonskaart stadsarchief.

                 info pers.krt pb 2531/ 2537/ RB 1615.

                 Gerrit van Groningen en Johanna Hendrica Margaretha Welman

                 info PB 490 persoonskaart stadsarchief.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Franciscus Hendrik, geb. te Amsterdam op 25 jan 1920, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 1 sep 1949 met Francisca Goldsmith, dr. van Lea Goldsmith, geb. te Amsterdam op 23 dec 1925 (geadopt.).

                 info RB 1615 persoonskaart stadsarchief.

                 info RB 1615 persoonskaart stadsarchief. Is stiefdochter van Franciscus Goedknegt.

                 Franciscus Hendrik van Groningen en Francisca Goldsmith

                 info RB 1615 persoonskaart stadsarchief. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Gerrit, geb. te Amsterdam op 10 jul 1923, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 18 jun 1959, volgt VIz [blz. ].

 

Vs.            Ida Maria Louisa Welman, dr. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 8 mei 1903, fabrieksmeisje, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 5 jan 1970 info PB 2539 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1921, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 5 jan 1970) met Johannes Bakker, zn. van Arie Bakker en Maria Margaretha Ditz, geb. te Amsterdam op 13 jun 1897 info PB 600 persoonskaart stadsarchief Amsterdam, Los werkman, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 12 mrt 1973 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info pers.krt 2531.

                 Ida verhuisd rond 1919 naar zoeterwoude waar zij trouwt met Johannes Bakkerinfo pers.krt 2531.

                 Johannes Bakker en Ida Maria Louisa Welman

                 info PB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maria Ida Louisa, geb. te Amsterdam op 19 aug 1925, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 23 apr 1947 met F Jagerma.

                 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 F Jagerma en Maria Ida Louisa Bakker

                 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Arie Johannes, geb. te Amsterdam op 8 mei 1932, tr. (18 jaar oud) te Amsterdam op 15 aug 1950 met M C Vonk.

                 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Arie Johannes Bakker en M C Vonk

                 info RB 960 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vt.            Bernardus Henricus Franciscus Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 26 jun 1907, ovl. (91 jaar oud) te Edam op 8 aug 1998 info internet, algemene begraafplaats Edam, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 28 mei 1930 (huwelijk 6c-7) met Wilhelmina Johanna Welman, dr. van Engelbertus Arnoldus Welman (Vb) [blz. ] (steenzetter) en Wilhelmina van Spellen (zie VIh [blz. ]).

                 info pers.krt 2531.

                 info GAA.

                 Bernardus Henricus Franciscus Welman en Wilhelmina Johanna Welman

                 info GAA.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Wilhelmina, geb. te Amsterdam op 18 mrt 1934, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 1 nov 1956 met Siebe Adrianus de Jong, geb. op 28 jul 1931, ovl. (49 jaar oud) te Edam op 23 dec 1980 foto grafsteen.

                 info grafsteen.

                 info persoonskaart RB 1028. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vu.           Louisa Ida Maria Welman, dr. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 23 apr 1909, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1974, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1928, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 10 okt 1974) met Thomas Hermanus Engels, zn. van Thomas Hermanus Engels en Wilhelmina Catharina Hendriks, geb. te Amsterdam op 23 aug 1908, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1984 info RB 2307 persoonskaart GAA.

                 info mail Hr. Jan MŲllenkamp.

                 info pers.krt 2531/ zij trouwt op 22.02.1928 zie RB 959.

                 Thomas Hermanus Engels en Louisa Ida Maria Welman

                 info mail Hr. Jan MŲllenkamp/ info RB 2307 persoonskaart GAA.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Thomas Hermanus, geb. te Amsterdam op 25 jun 1928, ovl. (47 jaar oud) op 26 jul 1975, begr. op 5 aug 1975 info stadsarchief Amsterdam

                 * datum begrafenis:05-08-1975

                 * grafnummer:AA-58-46 A

                 * woonplaats:Malgrat de Mar (Spanje)

                 Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-875463, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 13 feb 1954 met M Schutte.

                 info mail Hr. Jan MŲllenkamp.

                 info RB 2307 persoonskaart GAA.

                 Thomas Hermanus Engels en M Schutte

                 info RB 2307 persoonskaart GAA. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Ida Maria Louisa, geb. te Amsterdam op 6 jul 1932, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 17 mrt 1951 met Hendricus Johannes Jacobus van de Wateringen, zn. van Josephus Johannes van de Wateringen (stucadoor) en Wilhelmina van den Dungen, geb. te Amsterdam op 30 sep 1931.

                 info RB 2307 persoonskaart GAA.

                 info mail Hr. Jan MŲllenkamp.

                 Hendricus Johannes Jacobus van de Wateringen en Ida Maria Louisa Engels

                 info RB 2307 persoonskaart GAA. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Maria Ida Lucia, geb. te Amsterdam op 29 jul 1936, tr. (19 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1955 met W J Westra.

                 info RB 2307 persoonskaart GAA.

                 info mail Hr. Jan MŲllenkamp.

                 W J Westra en Maria Ida Lucia Engels

                 info RB 2307 persoonskaart GAA. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Johanna Hendrika Margaretha (Annie), geb. te Amsterdam op 27 sep 1939.

                 info mail Hr. Jan MŲllenkamp/ Is in de oorlogsjaren naar Denemarken vertrokken.

 

Vv.           Hendrika Francisca Johanna Welman, dr. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 23 jun 1911, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 2 nov 1932 Nadere informatie       beroep Bg.:werkman;beroep vader Bg.:werkman;beroep vader Bd.:groentenhandelaar10, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 10 mrt 1980) met Pieter Pol, zn. van Johannes Pol en Albertje Gort, geb. te Amsterdam op 25 mrt 1910, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 10 mrt 1980.

                 info persoonkaart RB 2460.

                 info pers.krt 2531/ zij trouwt op 2.11.1932 info RB 959.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Ida Maria Lucia, geb. te Amsterdam op 24 okt 1933.

                 info persoonkaart RB 2460.

 

Vw.           Geertruida Margaretha Johanna Welman, dr. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (IVc) [blz. ] (venter in groenten) en Ida Maria Louisa Hooman, geb. te Amsterdam op 18 nov 1917, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1991, begr. te Amsterdam op 29 aug 1991, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 29 sep 1937 met Jan Frederik Dirk Heerholtz info GAA begraven, zn. van Johan Frederik Dirk Heerholtz en Catharina Wilhelmina Hendriks, geb. te Amsterdam op 5 nov 1915, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 13 apr 1988, begr. te Amsterdam op 15 apr 1988 grafnummer:Alg-56-B-102

                 Begraafregister De Nieuwe Ooster: NL-SAA-1414068.

                 info RB 3719 stadsarchief Amsterdam.

                 info pers.krt 2531.

                 Jan Frederik Dirk Heerholtz en Geertruida Margaretha Johanna Welman

                 info RB 959 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Joop, geb. op 4 apr 1938, volgt VIaa [blz. ].

2.              Ida, geb. op 28 apr 1941.

                 info van Jolanda Heerholtz (nicht van Ida).

 

Vx.           Johannes Maria Nicolaas Maureau, zn. van Joannes Henricus Maureau (IVe) [blz. ] (Boekdrukker) en Hendrika Maria Francisca Nifterick, geb. te Amsterdam op 8 okt 1904, Letterzetter, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 30 jul 1967 info GAA persoonskaart RB 1586, tr. (beiden 29 jaar oud) te Amsterdam op 5 jul 1934 met Johanna Geertruida Hendrika Stoots, dr. van Lambertus Stoots (Koetsier) en Anna Maria Cornelia Lassooij, geb. te Amsterdam op 24 jun 1905.

                 info persoonskaart RB 1584.

                 info persoonskaart RB 1586.

                 Johannes Maria Nicolaas Maureau en Johanna Geertruida Hendrika Stoots

                 info persoonskaart RB 1586.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrika Maria Francisca, geb. te Amsterdam op 16 mei 1935, tr. (33 jaar oud) te Amsterdam op 26 mrt 1969 met W Hoffman.

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info persoonskaart RB 1586.

                 W Hoffman en Hendrika Maria Francisca Maureau

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Lambertus Maria Melchior, geb. te Amsterdam op 22 apr 1938, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1962 met E Kerkhoven.

                 info persoonskaart RB 1586.

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Lambertus Maria Melchior Maureau en E Kerkhoven

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Anna Maria Cornelia, geb. te Amsterdam op 16 feb 1943, tr. (23 jaar oud) te Amsterdam op 17 feb 1966 met J P P Kuijkhoven.

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info GAA persoonskaart RB 1586.

                 J P P Kuijkhoven en Anna Maria Cornelia Maureau

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Johanna Hendrika Maria, geb. te Amsterdam op 15 okt 1944, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 8 dec 1965 met B F Simonis.

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info GAA persoonskaart RB 1586.

                 B F Simonis en Johanna Hendrika Maria Maureau

                 info RB 1586 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Geertruida Maria Johanna, geb. te Amsterdam op 15 sep 1947.

                 info GAA persoonskaart RB 1586.

 

Vy.           Nicolaas Willem Maureau, zn. van Joannes Henricus Maureau (IVe) [blz. ] (Boekdrukker) en Hendrika Maria Francisca Nifterick, geb. te Amsterdam op 5 mrt 1910, timmerman, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 20 aug 1986 info persoonskaart, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 6 mei 1938 met Christina Anna Bartholomea Maria Emmink, geb. te Amsterdam op 12 mrt 1916, Rooms Katholiek, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 13 jun 1986.

                 info persoonskaart RB 1584.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

                 Nicolaas Willem Maureau en Christina Anna Bartholomea Maria Emmink

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Helena Anna Maria, geb. te Amsterdam op 16 feb 1940, Rooms Katholiek, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 12 okt 1965 met W H H Poort.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

                 W H H Poort en Helena Anna Maria Maureau

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Joannes Henricus, geb. te Amsterdam op 21 jun 1943, Rooms Katholiek.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

3.              Maria Christina, geb. te Amsterdam op 11 apr 1947, Rooms Katholiek.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

4.              Hubertus Christiaan Maria, geb. te Amsterdam op 3 mrt 1953, Rooms Katholiek.

                 info persoonskaart stadsarchief Amsterdam RB 3539.

 

Vz.            Joannes Henricus Jacobus Ruikers, zn. van Joannes Henricus Gerardus Ruikers (Controleur bioscoop) en Maria Hendrika Elisabeth Welman (IVf) [blz. ], geb. te Amsterdam op 21 jan 1908, chauffeur, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 29 mei 1983 info graftombe, zie foto grafsteen, begr. te Amsterdam Westgaarde, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 12 feb 1931 Nadere informatie        beroep Bg.:chauffeur-monteur;beroep vader Bg.:expeditieknecht;beroep vader Bd.:fabrikant11 met Maria Johanna Donk, dr. van Johannes Gerardus Donk en Maria Anna Verhoef, geb. te Amsterdam op 7 jun 1911, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 9 apr 1999 info graftombe, foto grafsteen, begr. Westgaarde.

                 info persoonskaart RB 1582.

                 info persoonskaart RB 1582.

                 Joannes Henricus Jacobus Ruikers en Maria Johanna Donk

                 info persoonskaart RB 1582.

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Joannes Henricus Gerardus (John), geb. te Amsterdam op 7 mrt 1933, Rooms Katholiek, tr. (28 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1961 met C E M van Rossenberg.

                 info persoonskaart RB 1582/ John was als kind aan huis bij zijn opa en oma. Deze woonden in de Spiegelstraat 36- 1 hoog.

                 info persoonskaart RB 1578.

                 Joannes Henricus Gerardus (John) Ruikers en C E M van Rossenberg

                 info persoonskaart RB 1578. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Henricus Joannes Henricus, geb. te Amsterdam op 14 okt 1937, Rooms Katholiek, tr. (31 jaar oud) te Amsterdam op 28 nov 1968 met A M de Leu.

                 info persoonskaart RB 1582.

                 info persoonskaart RB 1578.

                 Henricus Joannes Henricus Ruikers en A M de Leu

                 info persoonskaart RB 1578. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Charles Joannes Henricus, geb. te Amsterdam op 14 mrt 1945, Rooms Katholiek, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 12 dec 1969 met W V A Koeman.

                 info persoonskaart RB 1582/ Volgens Charles zijn opa is naar Canada geweest om daar te werken en komt de familie Ruikers uit Frankrijk vandaan.

                 info persoonskaart RB 1578.

                 Charles Joannes Henricus Ruikers en W V A Koeman

                 info persoonskaart RB 1578. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Edward Charles Johannes, geb. te Amsterdam op 17 jan 1947, Rooms Katholiek.

                 Edward is in 1977 naar Maarssen vertrokken, info persoonskaart RB 1582.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Lodewijk Hendrik (Lood) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik Welman (Va) [blz. ] (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Sloten op 7 apr 1901 eigen persoonskaart30, Rooms Katholiek, Koopman brandstoffen, hulpmonteur, broodbezorger 31, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1959 Begraven op RK Kerkhof, Diemen, begr. te Amsterdam op 5 aug 195932, tr. (beiden 28 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1930 Nadere informatie   beroep Bg.:koopman;beroep vader Bg.:stratenmaker;beroep vader Bd.:spoorwegarbeider14, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 31 jul 1959) met Martina Maria Gijsbertha (Tina) Kooyman (Kooijman) (Kooijman), dr. van Pieter Kooyman en Adriana Kampers, geb. te Watergraafsmeer op 1 okt 1901 persoonskaart Lodewijk Hendrik Welman (pb 503)43, Rooms Katholiek, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 6 dec 1980, begr. te Amsterdam rk kerkhof St. petrus Banden, Diemen op 11 dec 1980.

                 Ome Lood had een kolenwinkel aan de Ringdijk 33 (voor de brug) in Amsterdam Ome Lood klopte altijd op zijn borstkas en riep dan: "Wie is de oudste".

                 Lodewijk Hendrik (Lood) Welman en Martina Maria Gijsbertha (Tina) Kooyman

                 Woonden aan de Ringdijk 33 hs, Amsterdam, info persoonskaart pb 503 cbg.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Lodewijk Hendrik Pieter, geb. te Amsterdam op 11 nov 1930 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 503 Lodewijk Hendrik Welman)44.

                 persoonskaart vader (pb 503 Lodewijk Hendrik Welman).

2.              Adriana Martina Maria, geb. te Amsterdam op 3 feb 193345, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 16 apr 1933 aangiftedatum 18.4.1933 (4/89 RAH) info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 503 Lodewijk Hendrik Welman).

                 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 503 Lodewijk Hendrik Welman) Dochter is verbrand in haar wieg. Zij had astma en moest gestoomd worden. Haar wiegje is toen in de brand gevlogen.

3.              Petrus Adrianus (Piet), geb. te Amsterdam op 30 aug 193446, volgt VIIa [blz. ].

4.              Adriana Martina Maria, geb. te Amsterdam op 19 jan 1936, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 13 okt 1958 met Franciscus Ignatius Starreveld.

                 info persoonskaart pb 503 cbg.

                 info PB 503 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Franciscus Ignatius Starreveld en Adriana Martina Maria Welman

                 info PB 503 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.              Johanna Damiana Antonia, geb. te Amsterdam op 18 nov 193747, volgt VIIb [blz. ].

6.              Martinus Jozef Gijsbertus, geb. te Amsterdam op 5 mrt 1940, volgt VIIc [blz. ].

7.              Hendrika Jacoba, geb. te Amsterdam op 3 feb 1944.

                 info persoonskaart pb 503 cbg.

 

VIb.          Hendrikus Jacobus (Henk) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik Welman (Va) [blz. ] (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Watergraafsmeer op 21 sep 1903 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 16 Lodewijk Hendrik Welman)33, Rooms Katholiek, Arbeider gordijnfabriek, fabriekschef, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 17 nov 1968, begr. te Amsterdam Nwe oosterbegraafplaats; grafnr: 2-65-H-142 op 21 nov 1968, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) te Amsterdam op 25 aug 1927 info persoonskaart vader Henk Welman Nadere informatie beroep Bg.:fabriekschef;beroep vader Bg.:straatmaker;beroep vader Bd.:afrekenaar bij een tramwegmaatschappij13, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 10 nov 1934) met Trijntje Elisabeth de Vries, dr. van Pieter de Vries (afrekenaar bij een tramwegmaatschappij, Wagenvoerder) en Johanna Ego, geb. te Haarlem op 23 dec 190549, Rooms Katholiek, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 10 nov 1934, begr. te Amsterdam op 14 nov 193448.

                 Henk is overleden aan een maagbloeding. Hendrik moest op 9 juni 1943 naar Duitsland om daar als feinmechaniker te werken (zie zijn paspoort en transportlijst).

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Hendrika Jacoba (Henny), geb. te Amsterdam op 13 jun 1928, volgt VIId [blz. ].

2.              Johanna Martine (Jos), geb. te Amsterdam op 24 apr 1930, Rooms Katholiek, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 5 nov 1954 info gezinskaart RB 41, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Amsterdam op 27 nov 1954 met Johannes Jacobus Franciscus (Joop) Wesker, zn. van Antonius Wesker (Reiziger drukwerk, timmerman) en Helena Cornelia Jacoba Koppen, geb. te Amsterdam op 18 mei 1927.

                 info persoonskaart RB 3210.

                 info gezinskaart RB 41. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Hendrikus Jacobus (Henk) Welman, tr. (resp. 32 en 34 jaar oud) (2) te Amsterdam op 31 okt 1935 info gezinskaart pb 480 met Antonia Sandrina (Tonnie) Rohde, dr. van Bernardus Franciscus Rohde en Suzanna Aleida Donsdurff, geb. te Zwolle op 23 apr 1901 info gezinskaart rb 4150, Rooms Katholiek, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 23 jan 1982 Begraven op Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126, Amsterdam, begr. te Amsterdam op 28 jan 1982 grafnr.: alg-75-K-105.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Susanna Aleida Maria (Suze), geb. te Amsterdam op 26 feb 1937, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam op 21 dec 1992, volgt VIIe [blz. ].

2.              Hendricus Antonius (Henk), geb. te Amsterdam op 5 okt 1938, volgt VIIf [blz. ].

3.              Johanna Hendrika (Joke), geb. te Amsterdam op 17 feb 1946, Rooms Katholiek, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 18 aug 1966 info gezinskaart rb 41 met Johannes Manfred (Hans) BrŲking, geb. in 1944.

                 info gezinskaart RB 41. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIc.          Barendina Gerarda (Dina) Welman, dr. van Lodewijk Hendrik Welman (Va) [blz. ] (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Watergraafsmeer op 31 mei 1905 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 16 Lodewijk Hendrik Welman)34, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) te Maarheeze op 20 feb 1993, gecr. te Maarheeze in 1993, tr. (beiden 34 jaar oud) te Amsterdam op 7 sep 1939 Zij hebben o.a. gewoond in de Ruysstr 64hs, Vrolikstr 461a 3hg, Retiefstr 59 1hg, Vrolikstr 485 1hg, Domselaerstr 15 2hg allen te Amsterdam, infor persoonskaart PB 58 persoonskaart stadsarchief Amsterdam met Willem (wim) Born, zn. van Johannes Dirk Born (Barbier) en Hendrika Jacoba Bosch, geb. te Amsterdam op 5 nov 1904, Kelner, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 19 sep 1988, gecr. te Amsterdam Westgaarde, Amsterdam op 23 sep 1988.

                 info PB 58 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Barendina heeft in Bergen gewoond van 08-02-1933 tot 12-02-1935, daarna ging zij terug naar de Ringdijk 49 hs en heeft ze in de Jan Liukenstraat 24 hs te Amsterdam gewoond. info foto BS Alkmaar.

                 Willem (wim) Born en Barendina Gerarda (Dina) Welman

                 Wim en Dina zijn samen met ome Joop Welman helemaal naar Rome gefietst en zijn ontvangen door de paus.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Bernardus (Ben), geb. te Amsterdam op 3 mrt 1943, volgt VIIg [blz. ].

2.              Johannes (Hans), geb. te Amsterdam op 9 okt 1944, volgt VIIh [blz. ].

3.              Dina Maria (Netty), geb. te Amsterdam op 24 jan 1949 info persoonskaart cbg pb 58, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1970 info persoonskaart cbg pb 58 met W.Ph. Kramer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Willem (wim) Born, zn. van Johannes Dirk Born (Barbier) en Hendrika Jacoba Bosch, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam op 5 jul 1928, (gesch. te Amsterdam op 11 jul 1939) met Petronella Gerardina Neijenhuis, dr. van Hugo Neijenhuis en Hendrika Cornelia Moses, geb. te Amsterdam op 6 apr 1910, ovl. (95 jaar oud) te Watergraafsmeer op 31 mei 2005.

                 info persoonskaart cbg pb 58.

                 Willem (wim) Born en Petronella Gerardina Neijenhuis

                 info persoonskaart cbg pb 58.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Willem, geb. te Amsterdam op 22 jan 1929 info persoonskaart cbg pb 58.

2.              Hendricus, geb. te Amsterdam op 27 mei 1931 info persoonskaart cbg pb 58.

3.              Hendrika Cornelia, geb. te Amsterdam op 2 dec 1935 info persoonskaart cbg pb 58.

4.              Karin, geb. te Amsterdam op 15 okt 1939 info persoonskaart cbg pb 58.

 

VId.          Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik Welman (Va) [blz. ] (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Watergraafsmeer op 18 aug 1908, Rooms Katholiek, Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel) Kaaswinkel heette "het kaasboertje", ovl. (76 jaar oud) te Haarlem op 4 dec 1984 om 9.45 uur, gecr. te Amsterdam Crematorium "Westgaarde", Ookmeerweg 275 op 7 dec 1984 om 14.00 uur35, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 3 feb 1937, kerk.huw. te Amsterdam St. Anna Parochie op 3 feb 1937, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 10 okt 1980) met Anna Maria (Annie) Stenekes, dr. van Cornelis Stenekes (apothekersknecht, koopmansknecht) en Anna Maria van Ingen, geb. te Amsterdam op 17 jan 1908 reg no 2 f 5452, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis "d Posthoorn" op 17 jan 1908, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1980 om 19.30 uur Op 14.10.1980 is aangifte gedaan door Dhr Reinier Brand, 33 jaar, bediende, wonende te Amsterdam51, gecr. te Amsterdam Crematorium "Westgaarde", Ookmeerderweg 275 op 15 okt 1980 om 11.30 uur.

                 Wim is van 19.12.1933 tot 17.7.1934 in klooster MariŽndal in Greve (Velp) geweest.
Zij hebben gewoond op het vd Helstplein nr 17, Amsterdam. Hij had samen met opa Welman een volkstuintje op landje achter de Chr. Koning.
Wim is ingeent tegen koepokken op 06-10-1909 door arts A. Blom gevestigt te Watergraafsmeer (zie kopie doc.) Wim is in ę 1979 geopereerd aan staar.
Wim heeft in de oorlog tramrails gestolen als hout voor de kachel.
Wim heeft ook op de binnenvaart gezeten.
Wim moest in de oorlog op 27-10-1941 als dwangarbeider naar Duitsland. Tijdens het transport is hij uit de trein gesprongen.
Wim heeft vele beroepen gehad. o.a. als visser naar Engeland voor haringvangst, ijssalon samen met broer, stratenmaker, schoorsteenveger. De laatste jaren van zijn leven heeft hij een kaartvriendin gehad: Suzanna Engel (geboren 30-10-1914 te Haarlem, overleden 02-10-2008 te amsterdam). Zij heeft hem op het eind ook verzorgd
.

                 Haar vader dronk graag een borrel. Haar moeder stierf toen zij 12 jaar oud was. Zij had een jonger zusje. Deze is gestorven toen zij ongeveer 16/17 jaar was, waarschijnlijk aan TBC (vliegende tering) na een verwaarloosde kou.
Annie is in betrekking geweest bij mevrouw L. Roosing, Amsterdam (zie kopie getuigschrift Amsterdam 4/9/1927) Heeft van 15.3.1928 tot 1.12.1933 gewerkt in de Boerhaave Kliniek als werkmeisje. In haar getuigschrift staat dat zij eerlijk, ijverig en betrouwbaar is en zij zich ter verbetering op eigen verzoek de inrichting heeft verlaten (zie kopie getuigenverklaring 1.12.1933) Annie is ingeent voor de koepokken 22.5.1911, en er zich daarna 10 koepokken hebben ontwikkeld. (kopie vaccinatie bureel) Haar bloedgroep was A/ negatief; zij heeft vanaf 1958 tot oktober 1960 bloed gegeven (zie kopie donorkaart) Op haar rentekaart staat vermeld dat zij heeft gewoond op het van der Helstplein nr 17hs en daarna in de Preangerstraat 20 hs
.

                 Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman en Anna Maria (Annie) Stenekes

                 Annie en Wim zijn op 18-08-1936 verloofd. Zij hebben gewoond op het vd Helstplein 17, Preangerstr 20hs, Smitstr 29hs, R. de Beerenbrouckstr 115hs, P. vd Werfstr 120 alle te Amsterdam, vanaf 1984 geregistreerd op Beveland 44 te Haarlem.

                 Waren in 1959/1960 pleeggezin voor een meisje Janny genaamd.(zie brieven liefdewerk voor kinderbescherming).

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Lodewijk Hendrik (Loek), geb. te Amsterdam op 22 mei 1938, volgt VIIi [blz. ].

2.              Theresia Maria (Trees), geb. te Amsterdam op 14 feb 1940, volgt VIIj [blz. ].

3.              Wilhelmus Bernardus (Wim), geb. te Amsterdam op 17 jan 1942, volgt VIIk [blz. ].

4.              Anna Maria (Anneke), geb. te Amsterdam op 28 sep 1943, volgt VIIl [blz. ].

5.              Martina Maria (Tineke), geb. te Amsterdam op 30 jan 1945, volgt VIIm [blz. ].

6.              Johanna Maria (Joke), geb. te Amsterdam op 4 mrt 1947, volgt VIIn [blz. ].

7.              Anthonius Hendrikus (Tonnie), geb. te Amsterdam op 1 jul 1949, volgt VIIo [blz. ].

8.              Cornelia Maria (Corrie), geb. te Amsterdam op 9 sep 1951, volgt VIIp [blz. ].

9.              Bernadette Maria (Bernadette)53, geb. en ovl. te Amsterdam53 op 26 feb 195453,53 (doodgeb.), Rooms Katholiek, incasseerder, ovl. 53 53,53, begr. te Amsterdam op 28 feb 1954 kopie rekening begrafenis Bernadette Welman.

                 in 2005 bellen of akte al in studiezaal aanwezig is R5- folio 17V; Bernadette een volgens zeggen een open ruggetje.

 

VIe.          Martinus Wilhelmus (Tinus) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik Welman (Va) [blz. ] (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Watergraafsmeer op 22 dec 1910, Rooms Katholiek, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1970 Tinus is overleden aan een hartstilstand. Had tevens trombose Begraven op Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan, Amsterdam, begr. te Amsterdam De nieuwe Oosterbegraafplaats; grafnr: 2-65-F-13a op 13 jan 1970, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1940, kerk.huw. op 6 nov 1940 Omdat Ciska nog niet gedoopt was mochten zij niet in de kerk trouwen, maar wel in de sacrestie met Franciska Lijdia (Ciska) Tilburgs, dr. van Petrus Bernardus Cornelis Tilburgs (Smid, bankwerker) en Lijdia Dirkje Verweij, geb. te Amsterdam op 12 jun 1920, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam Ciska is op latere leeftijd gedoopt. Zij moest katholiek worden om met Tinus te mogen trouwen, ovl. (75 jaar oud) te Leusden op 31 jul 1995 overleden aan een hartinfarct, gecr. te Leusden.

                 Beroepen van Tinus: 1: radiodistributie samen met zijn broers Wim en Joop 2: postbesteller; 3: hoofdbesteller.

                 Ciska heeft tijdens haar huwelijk gewerkt bij de zusters in de Lineushof nadat ze daar eerst bijbelles had gehad.

                 Martinus Wilhelmus (Tinus) Welman en Franciska Lijdia (Ciska) Tilburgs

                 familie woonde in de Magerfonteinstraat 9 twee hoog, Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Martina Damiana (Tini), geb. te Amsterdam op 23 jul 1941, volgt VIIq [blz. ].

2.              Bernardus Cornelis (Ben), geb. te Amsterdam op 6 aug 1942, Rooms Katholiek, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Amsterdam in jul 1966, (gesch. te Amsterdam) met Saskia Elisabeth (Saskia) Huber, geb. te Amsterdam in 1945. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (60 jaar oud) (2) te Chiangrai [Thailand] op 24 jan 2003 met Phuangphaka Sakkaew. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Theodorus Cornelis (Theo), geb. te Amsterdam op 22 jul 1945, volgt VIIr [blz. ].

4.              Gerrit Johannes (Gerrit), geb. te Amsterdam op 19 dec 1947, Rooms Katholiek Gerrit (Gerrie) deed op 15-05-1955 zijn eerste communie.

5.              Johannes Antonius Maria (Hans), geb. te Amsterdam op 16 mei 1954, volgt VIIs [blz. ].

 

VIf.           Johannes Franciscus (Joop) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik Welman (Va) [blz. ] (Stratenmaker) en Hendrika Jacoba Hulsing, geb. te Watergraafsmeer op 29 nov 1912 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 16 Lodewijk Hendrik Welman)36, Rooms Katholiek, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 1 dec 1983, gecr, kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Wilhelmina Johanna Maria (Wil) van den Born, dr. van Josephus Floris van den Born en Johanna Maria Hendrika Hillebrand, geb. te Amsterdam op 22 jan 1917, ovl. (86 jaar oud) te Amsterdam op 3 mei 2003, begr. te Amsterdam begraafplaats Zorgvliet, Amsterdam op 8 mei 2003.

                 Joop is samen met Dina en Wim Born helemaal naar Rome gefietst en zijn ontvangen door de paus.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Joop, geb. te Amsterdam op 20 feb 1943, ovl. (45 jaar oud) op 4 okt 1988, volgt VIIt [blz. ].

2.              Wilhelmina Johanna Maria, geb. te Amsterdam op 1 mei 1945, Rooms Katholiek, ovl. (3 maanden oud) te Amsterdam op 1 aug 1945.

3.              Frans, geb. te Amsterdam op 6 sep 1946, Rooms Katholiek, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam op 19 sep 1993, gecr. te Amsterdam op 23 sep 1993.

4.              Wilhelmina Johanna Maria (Willy), geb. te Amsterdam op 20 feb 1950, volgt VIIu [blz. ].

5.              Petrus R. (Peter), geb. te Amsterdam op 25 mei 1954, ged. Rooms Katholiek Peter deed op 11 mei 1961 zijn eerste communie te Amsterdam op 25 mei 1954 in de Bonefaciuskerk door pater J.A.M. Bon, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam op 19 jan 1999, begr. Zorgvliet.

 

VIg.          Anna Elisabeth Maria Sophia Welman, dr. van Engelbertus Arnoldus Welman (Vb) [blz. ] (steenzetter) en Wilhelmina van Spellen, geb. te Amsterdam op 18 dec 1904, stalen plakster, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 21 jan 192537 met Roelof Wouters, zn. van Roelof Wouters en Elisabeth Maria Middelbusker, geb. te Amsterdam op 21 dec 1901, schrijfmachinereperateur, kantoormachine monteur, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 23 apr 1981.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 info persoonskaart rb 335.

                 Roelof Wouters en Anna Elisabeth Maria Sophia Welman

                 info persoonskaart RB 1056.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Roelof, geb. te Amsterdam op 28 okt 1925, tr. (43 jaar oud) te Amsterdam op 8 mei 1969 met M P A van Delden.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 Roelof Wouters en M P A van Delden

                 info persoonskaart RB 1056. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Engelbertus Arnoldus, geb. te Amsterdam op 2 mrt 1935, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 17 apr 1959 met Sophia Louise Kemper.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 Engelbertus Arnoldus Wouters en Sophia Louise Kemper

                 info persoonskaart RB 1056. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Bartel Hermanus, geb. te Amsterdam op 12 mei 1938, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1959 met Y A Gude.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 info persoonskaart RB 1056.

                 Bartel Hermanus Wouters en Y A Gude

                 info persoonskaart RB 1056. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIh.          Wilhelmina Johanna Welman (VIh) [blz. ], dr. van Engelbertus Arnoldus Welman (Vb) [blz. ] (steenzetter) en Wilhelmina van Spellen, geb. te Amsterdam op 16 sep 1909 info persoonskaart rb 335, Naaister, ovl. (91 jaar oud) te Edam op 22 feb 2001 info internet, algemene begraafplaats Edam, tr. met Bernardus Henricus Franciscus Welman (zie Vt [blz. ]).

 

VIi.            Engelbertus Arnoldus Zweerman, zn. van Hendrik Karel Zweerman en Catharina Maria Welman (Vc) [blz. ] (werkster), geb. te Amsterdam op 20 aug 1903, Rooms Katholiek, huisschilder, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1974 info persoonskaart RB 1052, begr. te Amsterdam op 5 mrt 1974 Begraven op de Oosterbedraafplaats

                 grafnr.: alg 81-R-109, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 4 nov 1931 Nadere informatie        beroep Bg.:bloemist;beroep vader Bd.:smid16 met Juliana (Julianna) (Julianna) Heistinger, dr. van Josef Heistinger en Julianna Nitz, geb. te Gršz [Duitsland] (te Graz (Oostenrijk)) op 5 apr 1907, ovl. (96 jaar oud) te Amsterdam op 2 feb 2004, begr. te Amsterdam op 9 feb 2004 grafnummer:55-5-B137, Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3292140.

                 Bij huwelijk RB 342 erkend.
Engelbertus heeft ingeschreven gestaan op de persoonskaart van zijn opa en oma
.

                 info persoonskaart 936.

                 Engelbertus Arnoldus Zweerman en Juliana Heistinger

                 info persoonskaart 936.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Julius Arnoldus, geb. te Amsterdam op 28 nov 1931, tr. (36 jaar oud) te Hawick [Groot BrittaniŽ] op 18 jul 1968 met S van Merwijk.

                 info persoonskaart 936.

                 info persoonskaart RB 1052.

                 Julius Arnoldus Zweerman en S van Merwijk

                 info persoonskaart RB 1052. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Catharina Maria, geb. te Amsterdam op 30 mrt 1934.

                 info persoonskaart 936.

3.              Johanna Juliana, geb. te Amsterdam op 23 mei 1942.

                 info persoonskaart RB 1052.

4.              Margaretha Arnolda, geb. te Amsterdam op 20 jul 1944.

                 info persoonskaart RB 1052.

5.              Hildegonda Josephine, geb. te Amsterdam op 6 aug 1946.

                 info persoonskaart RB 1052.

6.              Robert Johan, geb. te Amsterdam op 13 dec 1947, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 29 jul 1989, begr. te Amsterdam op 3 aug 1989 grafnummer:Alg. 56-C-48, Begraafreg De Nieuwe Ooster; NL-SAA-1399985.

                 info persoonskaart RB 1052.

 

VIj.            Anna Catharina Welman (Wezel), dr. van Catharina Maria Welman (Vc) [blz. ] (werkster), geb. te Amsterdam op 21 jan 1918 (geadopt.), Mantelnaaister, ovl. (33 jaar oud) te Amsterdam op 20 aug 1951, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 13 jul 1938, (gesch. te Amsterdam op 24 feb 1947) met Egbert Baseliers, zn. van Ludwig Carel Baseliers (Steenhouwer) en Frederika Maria Misdorp, geb. te Amsterdam op 20 mrt 1913, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 13 nov 2002, begr. te Amsterdam op 19 nov 2002 grafnummer:55-5-B106, Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3289617.

                 info PB 4493 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Op haar persoonskaart staat alleen de naam van haar moeder genoteerd. Op persoonskaart RB 1221 staat zij genoteerd als stiefdochter.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Anna Catharina Welman, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (2) te Amsterdam op 22 jan 1948, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 20 aug 1951) met Koenraad Kanters, zn. van Fredrik Johannes Kanters en Koosje Merkelbag (Werkster), geb. te Amsterdam op 29 jun 1920.

                 info PB 4493 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacqueline Anita, geb. te Amsterdam op 29 jun 1948.

2.              Robert Frederik, geb. te Amsterdam op 30 aug 1949, tr. met Ingrid Mooij. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIk.          Johannes Theodorus Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus Welman (Ve) [blz. ] (Ketelmaker, scheepstimmerman) en Hendrika Elisabeth van Gasteren, geb. te Amsterdam op 21 jan 1900, controleur ijzerwerker scheepsbouw, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 20 jan 1966, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 2 feb 1927 Nadere informatie     beroep Bg.:ijzerwerker;beroep vader Bg.:werkman20 met Catharina Cornelia Roos, dr. van Pieter Roos en Catharina Cornelia Heijmel, geb. te Amsterdam op 9 okt 1902, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 21 dec 1991, begr. te Amsterdam op 27 dec 1991 begraafregister De Nieuwe Ooster: grafnr: Alg-65-L-124.

                 info persoonskaart RB 894.

                 info persoonskaart PB 3038.

                 Johannes Theodorus Welman en Catharina Cornelia Roos

                 info persoonskaart PB 3038.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Catharina Cornelia, geb. te Amsterdam op 19 nov 1927, tr. (beiden 21 jaar oud) te Amsterdam op 13 jan 1949 info persoonskaart RB 8278 met Petrus Josephus Stroober, zn. van Cornelis Josephus Stroober (huisschilder) en Maria Gerarda Goossens, geb. te Amsterdam op 9 mrt 1927 info persoonskaart RB 3259.

                 info persoonskaart PB 3038.

                 info persoonskaart PB 3038.

                 Petrus Josephus Stroober en Catharina Cornelia Welman

                 info persoonskaart PB 3038. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Hendrika Elisabeth, geb. te Amsterdam op 28 aug 1929, tr. (18 jaar oud) te Amsterdam op 18 dec 1947 met J J Schonenberg.

                 info persoonskaart PB 3038.

                 info persoonskaart PB 3038.

                 J J Schonenberg en Hendrika Elisabeth Welman

                 info persoonskaart PB 3038. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIl.            Johannes Sofriedus Maria (Johannes Sofriedus Mari) (Johannes Sofriedus Mari) Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus Welman (Ve) [blz. (Ketelmaker, scheepstimmerman) en Hendrika Elisabeth van Gasteren, geb. te Amsterdam op 17 aug 1904, Rooms Katholiek, werkman laboratorium petr.my, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 7 jan 1931 info gezinskaart RB 1128 Nadere informatie        beroep Bg.:werkman;beroep vader Bg.:techniker;beroep Bd.:dienstbode;beroep vader Bd.:stucadoor21 met Antonia Johanna de Wit, dr. van Antonie Johannes de Wit en Eefje Aalders, geb. te Amsterdam op 18 feb 1909 info gezinskaart RB 1128, Rooms Katholiek.

                 info persoonskaart RB 894.

                 info Jack Welman.

                 Johannes Sofriedus Maria Welman en Antonia Johanna de Wit

                 Hebben in de Ten Catestraat te Amsterdam gewoond en in de Houtzaagmolen 5 te Heerhugowaard.

                 Uit dit huwelijk een zoon:

1.              Hendrikus Johannes (Henny), geb. te Amsterdam op 28 jul 1935, ovl. (69 jaar oud) te Heerhugowaard op 14 mei 2005, volgt VIIv [blz. ].

 

VIm.         Johanna Susanna Welman, dr. van Wilhelmus Bernardus Welman (Ve) [blz. ] (Ketelmaker, scheepstimmerman) en Hendrika Elisabeth van Gasteren, geb. te Amsterdam op 6 sep 1909, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 23 mrt 1927 Nadere informatie         beroep Bg.:huisschilder;beroep vader Bd.:smid22 met Jacob Vermeeren, zn. van Jacob Vermeeren en Cornelia Stuiver, geb. te Amsterdam op 7 sep 1905, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 1979.

                 info persoonskaart RB 3231.

                 info persoonskaart RB 894.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jacob, geb. te Amsterdam op 16 okt 1927, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 15 dec 1949 met C Schonenberg.

                 info persoonskaart RB 3231.

                 info persoonskaart RB 3231.

                 Jacob Vermeeren en C Schonenberg

                 info persoonskaart RB 3231. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Wilhelmina Bernardina, geb. te Amsterdam op 24 dec 1937, tr. (19 jaar oud) te Amsterdam op 15 jan 1957 met F C Mulch.

                 info persoonskaart RB 3231.

                 info persoonskaart RB 3231.

                 F C Mulch en Wilhelmina Bernardina Vermeeren

                 info persoonskaart RB 3231. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIn.          Helena Briel, dr. van Nicolaas Wilhelm Briel (Smid) en Johanna Hendrika Welman (Vg) [blz. ], geb. te Amsterdam op 21 jan 1901 foto geboorteakte GAA, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 19 dec 1966 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam, tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 18 dec 1918, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 29 mei 1966) met Cornelis Carparus Zoll, zn. van Cornelis Casparus Zoll en Johanna Margaretha Herrebrugh, geb. te Amsterdam op 9 sep 1897, los werkman scheepvaart mij, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 29 mei 1966.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 Cornelis Carparus Zoll en Helena Briel

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Nicolaas Wilhelm, geb. te Amsterdam op 25 mei 1919, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 13 mei 1990 Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-1399944

                 * geboortedatum:25-05-1919

                 * datum overlijden:13-05-1990

                 * datum begrafenis:18-05-1990

                 * grafnummer:Alg. 56-C-160, begr. te Amsterdam op 18 mei 1990, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 27 jun 1946 met Johanna Clasina Moritz, geb. te Amsterdam op 17 jun 1921, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1997 Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3239581

                 * partner:Zoll, N.W.

                 * geboortedatum:17-06-1921

                 * datum overlijden:28-03-1997

                 * datum begrafenis:02-04-1997

                 * grafnummer:65-5-I033

                 * geboorteplaats:Amsterdam

                 * woonplaats:Amsterdam, begr. te Amsterdam op 2 apr 1997.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 Nicolaas Wilhelm Zoll en Johanna Clasina Moritz

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Joanna Hendrika Antonetta, geb. te Amsterdam op 17 aug 1920, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 9 sep 1942 met J H H van Engelen.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 J H H van Engelen en Joanna Hendrika Antonetta Zoll

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Cornelis Casparus, geb. te Amsterdam op 22 feb 1922, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 17 dec 1947 met M E Bruin.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam.

                 Cornelis Casparus Zoll en M E Bruin

                 info persoonskaart RB 1773 stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIo.          Cornelis Marinus Welman, zn. van Marinus Johannes Welman (Vh) [blz. ] en Maria Nielen, geb. te Amsterdam op 24 dec 1904, ovl. (31 jaar oud) te Amsterdam op 30 okt 1936 foto bidprentje, begr. te Amsterdam op 4 nov 1936 op RK Kerkhof St Barbara, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 3 dec 1930 Nadere informatie      beroep Bg.:winkelier;beroep vader Bg.:werkman23 met Maria Gimbergh, dr. van Leonard Gimbergh en Johanna van Beeren, geb. te Amsterdam op 28 nov 1909.

                 info persoonskaart Marinus Johannes Welman (pb 597).
Cornelis was raadslid van de mannencongregatie van O.L. Vrouw van Smarten (info bidprentje)
.

                 (info bidprentje pb 2429) info RB 3325.

                 Cornelis Marinus Welman en Maria Gimbergh

                 (info bidprentje pb 2429).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis Marinus, geb. te Amsterdam op 25 okt 1931.

                 info RB 923 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

2.              Franciscus Johannes, geb. te Amsterdam op 8 okt 1932.

                 info RB 923 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

3.              Marinus Johannes Maria, geb. te Amsterdam op 9 jun 1934.

                 info RB 923 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

4.              Maria Johanna Cornelia, geb. te Amsterdam op 20 nov 1936.

                 info RB 923 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

 

                 Maria Gimbergh, dr. van Leonard Gimbergh en Johanna van Beeren, tr. (resp. 27 en 36 jaar oud) (2) te Amsterdam op 25 aug 1937, (gesch. te Amsterdam op 2 jan 1948) met Ernst Bakker, zn. van Gerrit Bakker en Neeltje van der Ham, geb. te Zaandam op 23 feb 1901.

                 info pb 2437.

                 Ernst Bakker en Maria Gimbergh

                 info pb 2437.

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Cornelia Agatha, geb. te Amsterdam op 12 jun 1938.

                 info pb 2437.

2.              Johanna Hendrika, geb. te Amsterdam op 18 sep 1939.

                 info pb 2437.

3.              Elisabeth, geb. te Amsterdam op 6 dec 1942, ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam op 29 sep 1943.

                 info pb 2437.

4.              Elizabeth, geb. te Amsterdam op 10 mei 1945.

                 info pb 2437.

 

VIp.          Johannes Theodorus Welman, zn. van Marinus Johannes Welman (Vh) [blz. ] en Maria Nielen, geb. te Amsterdam op 4 sep 1908, Winkelier groente, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 13 jan 1989 info Hanna Welman, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 29 dec 1937, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 13 jan 1989) met Francisca Johanna Gerarda van den Bergh, geb. te Amsterdam op 16 feb 1912.

                 info persoonskaart pb 597.

                 info persoonskaart pb 2262.

                 Johannes Theodorus Welman en Francisca Johanna Gerarda van den Bergh

                 info persoonskaart pb 2262.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Gerardus Alphonsus Maria, geb. te Amsterdam op 24 dec 1941, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 27 apr 1966 met Wilhelmina Maria Bernadetta van de Water, dr. van Anton van de Water en Engelina Maria Koning, geb. te Amsterdam op 30 aug 1941, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 3 nov 1990 info foto grafzerk.

                 info persoonskaart pb 2262.

                 info PB 4824 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Gerardus Alphonsus Maria Welman en Wilhelmina Maria Bernadetta van de Water

                 info PB 4824 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Franciscus Alphonsus Maria, geb. te Amsterdam op 14 feb 1944.

                 info persoonskaart pb 2262.

3.              Astrid Alphonsus Maria, geb. te Amsterdam op 7 nov 1945.

                 info persoonskaart pb 2262, verhuisd naar Bussum.

4.              Leonardus Alphonsus Maria, geb. te Amsterdam op 7 mei 1947.

                 info persoonskaart pb 2262.

5.              Cornelis Alphonsus Maria, geb. te Amsterdam op 29 mei 1948, tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 7 sep 1972 met H J H van Haarlem.

                 info persoonskaart pb 2262.

                 info persoonskaart pb 2262.

                 Cornelis Alphonsus Maria Welman en H J H van Haarlem

                 info persoonskaart pb 2262. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIq.          Marinus Johannes Welman, zn. van Marinus Johannes Welman (Vh) [blz. ] en Maria Nielen, geb. te Amsterdam op 28 mrt 1911, Stratenmaker, Hoofdopzichter terreinen, ovl. (89 jaar oud) te Lelystad op 18 jan 2001, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 30 aug 1933 met Woutertje Sofia (Wouda) Geisterfer, dr. van Johannes Philippes Geisterfer en Clazina Antonia Jacoba Blom, geb. te Amsterdam op 20 apr 1912.

                 Marinus is ook bezig geweest met uitzoeken van de naam Welman en heb alle gegevens van zijn dochter Hanna gekregen: info dochter Hanna Welman. Marinus was hoofdopzichter afdeling gereedmaken terreinnen. Hij is in dienst getreden op 22-03-1926, was op 22-03-1966 40 jaar in dienst en is gepensioeneerd op 01-02-1973.

                 info dochter Hanna.

                 Marinus Johannes Welman en Woutertje Sofia (Wouda) Geisterfer

                 info mail Hanna Welman (pb 477).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Marinus Johannes, geb. te Amsterdam op 12 jul 1934, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 20 mei 1958 met Willy Lena van Nassou, dr. van Coenraad van Nassou (Barbier) en Margaretha Wilhelmina van den Haak, geb. te Amsterdam op 25 nov 1935.

                 info mail Hanna Welman (pb 477).

                 info RB 198 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Marinus Johannes Welman en Willy Lena van Nassou

                 info RB 198 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Herman Ernst, geb. te Amsterdam op 30 jul 1937, tr. (beiden 26 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1963 met Christina Susanna Siekerman, dr. van Christiaan Pieter Siekerman (Machineboorder) en Susanna Elisabeth Harmsen, geb. te Amsterdam op 25 aug 1937.

                 info mail Hanna Welman (pb 477).

                 info RB 198 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Herman Ernst Welman en Christina Susanna Siekerman

                 info RB 198 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Albertus Willem, geb. te Amsterdam op 26 jan 1944, tr. (23 jaar oud) te Amsterdam op 7 aug 1967 met M Oudhof.

                 info Hanna Welman.

                 info RB 198 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Albertus Willem Welman en M Oudhof

                 info RB 198 persoonskaart stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.              Wouterina Johanna (Hanna), geb. te Amsterdam op 7 dec 1951, volgt VIIw [blz. ].

 

VIr.           Hendrik IJde Jozeph (Hendrik Yde Joseph) (Hendrik Yde Joseph) Welman, zn. van Henricus Wilhelmus Bernardus Welman (Vi) [blz. ] (werkman kunstmestfabriek) en Hinke de Jong, geb. te Amsterdam op 26 mrt 1909, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1931 Nadere informatie beroep Bg.:werkman;beroep vader Bg.:werkman;beroep vader Bd.:meesterknecht in een verfhandel24 met Theodora Laurentine Augusta (Theodora Laurentina Augusta) (Theodora Laurentina Augusta) Voogdt, dr. van Kasper Johannes Voogdt en Maria Johanna Elisabeth Boshoff, geb. te Amsterdam op 20 nov 1909.

                 info persoonskaart PB 598.

                 info RB 1668 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Hendrik IJde Jozeph Welman en Theodora Laurentine Augusta Voogdt

                 info RB 1668 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Hendrik Casper Leendert, geb. te Amsterdam op 14 mei 1933, tr. (31 jaar oud) te Amsterdam op 24 dec 1964 met F S Hall.

                 info RB 1668 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info GAA persoonskaart RB 1668.

                 Hendrik Casper Leendert Welman en F S Hall

                 info GAA persoonskaart RB 1668. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Theodora Everdina Maria, geb. te Amsterdam op 25 nov 1937, tr. (18 jaar oud) te Amsterdam op 14 aug 1956 met G Rietveld.

                 info GAA persoonskaart RB 1668.

                 info RB 1668 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 G Rietveld en Theodora Everdina Maria Welman

                 info GAA persoonskaart RB 1668. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Kasper Hendrik Johannes, geb. te Amsterdam op 9 jun 1943, tr. (22 jaar oud) te Haarlem op 28 dec 1965 met J H Westerhoff.

                 info GAA persoonskaart RB 1668.

                 info GAA persoonskaart RB 1668.

                 Kasper Hendrik Johannes Welman en J H Westerhoff

                 info GAA persoonskaart RB 1668. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIs.           Sijbrandus Welman, zn. van Henricus Wilhelmus Bernardus Welman (Vi) [blz. ] (werkman kunstmestfabriek) en Hinke de Jong, geb. te Amsterdam op 10 jan 1915, tr. met Doutzen Hilverda, geb. op 20 jun 1915.

                 info persoonskaart PB 598.

                 info persoonkaart PB 4245.

                 Sijbrandus Welman en Doutzen Hilverda

                 info persoonkaart PB 3996.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Felucia, geb. te Amsterdam op 11 apr 1944, ovl. (1 jaar oud) te Leeuwarden op 20 mei 1945 akte 399-1.

                 info persoonkaart PB 4245.

 

VIt.           Johannes Theodorus Halberstadt, zn. van Theodorus Halberstadt (behanger) en Maria Magdalena Welman (Vj) [blz. ], geb. te Amsterdam op 16 mrt 1904, telegrambesteller, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 9 apr 1984, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 2 sep 1926 Nadere informatie        beroep Bg.:telegrambesteller;beroep vader Bg.:behanger;beroep vader Bd.:werkman25 met Paulina Petronella Engberts, dr. van Karel Engberts en Anna Maria Mulder, geb. te Amsterdam op 3 jul 1899.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Johannes Theodorus Halberstadt en Paulina Petronella Engberts

                 info RB 957 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Anna Maria, geb. te Amsterdam op 5 aug 1927.

2.              Paulina Johanna, geb. te Amsterdam op 19 apr 1932, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 1954 met Hobart La Fayette Money. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIu.          Gerardus Johannes Bernardus Koot, zn. van Johannes Gerardus Helenus Koot (venter bloemen) en Margaretha Alida Johanna Welman (Vn) [blz. ], geb. te Amsterdam op 3 mei 1915, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 26 sep 1990, begr. te Amsterdam op 1 okt 1990 grafnummer:A-42-472, Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-1036372, Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3249716, tr. (beiden 17 jaar oud) (1) te Amsterdam op 15 feb 1933 met Josina Ant Hendrika van Onzen, dr. van Floris Christiaan van Onzen (glazenwasscher) en Johanna Sophia Petronella Smit, geb. te Amsterdam op 23 aug 1915 helft van tweeling (zus Johanna Sophia Petronella).

                 info stadsarchief Amsterdam, Gerardus is gewettigt door huwelijk ouders.

                 info RB 2458 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Gerardus Johannes Bernardus Koot en Josina Ant Hendrika van Onzen

                 info RB 2454/ PB 6468 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Gerardus Johannes Bernardus Koot, tr. (resp. 22 en 17 jaar oud) (2) te Amsterdam op 18 aug 1937 met Maria Niedekker, dr. van Willem Joseph Niedekker (Voddenkoopman) en Alexandrina Johanna de Groot, geb. te Brunssum op 4 jan 1920.

                 info RB 2456 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Gerardus Johannes Bernardus Koot en Maria Niedekker

                 info RB 2456 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Margaretha Alida, geb. te Amsterdam op 26 aug 1938, ovl. (4 jaar oud) te Amsterdam op 17 aug 1943 akte 9- 590.

                 info PB 6472 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

 

VIv.          Wilhelminus Frederick Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (Vo) [blz. ] (koopman in bloemen, venter) en Alida Margaretha Scholten, geb. te Amsterdam op 30 jun 1920 geboortedatum ?? 18 juni of 30 juni, Rooms Katholiek, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 14 sep 1949 info persoonskaart RB 204, (ontb. door overlijden te Amsterdam op 28 sep 2005) met Margaretha Maria (Greet) Noordermeer, geb. te Amsterdam op 19 jun 1925, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 28 sep 2005, begr. te Amsterdam op 3 okt 2005 Begraafregister De Nieuwe Ooster, grafnr.: 03-2-0067.

                 (info gezinskaart).

                 info pb 2832 Henk Welman.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Peter.

                 info pb 2832 Henk Welman.

2.              Sonja, tr. met Marcel.

                 info pb 2832 Henk Welman.

                 info pb 2832 Henk Welman. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Willem.

                 info pb 2832 Henk Welman.

4.              Anneke (Annie), tr. met Theo Vriesenga, ovl. voor 2007. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIw.          Franciscus (Frans) Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (Vo) [blz. ] (koopman in bloemen, venter) en Alida Margaretha Scholten, geb. te Amsterdam op 25 apr 1925, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) circa 2006, tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) te Amsterdam op 9 jan 1946 info persoonskaart RB 204 met Catharina (Trien) van Vliet, dr. van David van Vliet en Maria Theodora Kool, geb. te Den Helder op 11 okt 1928, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) circa 1997 info Terence Rijswijk.

                 info Henk Welman.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIx [blz. ].

2.              Robertus Franciscus (Rob).

                 info pb 2832 Henk Welman.

3.              Maria Theodora.

                 info Terence Rijswijk.

 

VIx.          Henricus Franciscus Bernardus (Henk) Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus Welman (Vo) [blz. ] (koopman in bloemen, venter) en Alida Margaretha Scholten, geb. te Amsterdam op 31 jul 1926, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) circa 14 feb 2012, tr. (ongeveer 28 jaar oud) (1) circa 1955, (gesch. voor 1967) met Atie Abbekerk.

                 (info persoonskaart en Henk Welman pb 2832) Tijdens de oorlog was Hendricus kok en zijn broer Frans bleek in Polen terecht te zijn gekomen. Toen de oorlog was afgelopen kwamen ze elkaar daar tegen, ze wisten helemaal niets van elkaar. Henricus wilde terug naar huis, maar oom Frans wilde graag in Polen blijven en stond te dansen met een Pools meisje.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Jan, geb. in 1955, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Amsterdam op 28 jul 2006, volgt VIIy [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIz [blz. ].

 

                 Henricus Franciscus Bernardus (Henk) Welman, tr. (minstens 40 jaar oud) (2) na 1967 met Ernestina Regina (Gien) Colmsee (Welman (zie opmerkingen)).

                 Ernestina Regina heeft de naam Welman aangenomen (info Henk Welman pb2832).

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

                 Ernestina Regina (Gien) Colmsee, tr. (1) circa 1959 met Onbekend Caward.

                 info pb 2832 Henk Welman.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIy.          Aartje Welman, dr. van Lodewijk Hendrik Welman (Vq) [blz. ] en Jacoba Wilhelmina IJsendijk, geb. te Amsterdam op 12 sep 1932, ovl. (69 jaar oud) te Purmerend op 8 mrt 2002 info Loes vd Gaag, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 27 feb 1952 met Johan (Jan) van der Gaag, geb. te Amsterdam op 30 apr 1925, ovl. (78 jaar oud) te Purmerend op 8 okt 2003.

                 info Loes vd Gaag.

                 info pers.krt pb 2556.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd, volgt VIIaa [blz. ].

3.              Afgeschermd.

 

VIz.           Gerrit van Groningen, zn. van Gerrit van Groningen (Loodgieter, Haringventer) en Johanna Hendrica Margaretha Welman (Vr) [blz. ], geb. te Amsterdam op 10 jul 1923, loodgieter, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 18 jun 1959 info RB 1617 persoonskaart GAA, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 19 okt 1950 met Johanna Geertruida Elizabeth Goldsmith, dr. van Lea Goldsmith, geb. te Amsterdam op 5 nov 1928 (geadopt.).

                 info RB 1615 persoonskaart stadsarchief. Is stiefdochter van Franciscus Goedknegt.

                 Gerrit van Groningen en Johanna Geertruida Elizabeth Goldsmith

                 info RB 1614 persoonskaart stadsarchief.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Gerardus Johannes, geb. te Amsterdam op 26 aug 1951.

                 info RB 1617 persoonskaart GAA.

2.              Robertus Martin, geb. te Amsterdam op 29 jun 1953.

                 info RB 1617 persoonskaart GAA.

 

VIaa.        Joop Heerholtz, zn. van Jan Frederik Dirk Heerholtz en Geertruida Margaretha Johanna Welman (Vw) [blz. ], geb. op 4 apr 1938,

                 info van Jolanda Heerholtz (nicht van Ida).

                 een kind:

1.              Afgeschermd.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Petrus Adrianus (Piet) Welman, zn. van Lodewijk Hendrik (Lood) Welman (VIa) [blz. ] (Koopman brandstoffen, hulpmonteur, broodbezorger) en Martina Maria Gijsbertha (Tina) Kooyman, geb. te Amsterdam op 30 aug 1934 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 503 Lodewijk Hendrik Welman)46, tr. (20 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1954 met T. Hogenberg.

                 Piet heeft op de van Oldenbarnevelthbs gezeten op het Afrikaanderplein zie infowww.jvanoldenbarnevelt.org.

                 info persoonskaart pb 503 cbg.

                 Petrus Adrianus (Piet) Welman en T. Hogenberg

                 info PB 503 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk een dochter:

1.              Truus, geb. in 1955.

                 info mail.

 

VIIb.         Johanna Damiana Antonia Welman, dr. van Lodewijk Hendrik (Lood) Welman (VIa) [blz. ] (Koopman brandstoffen, hulpmonteur, broodbezorger) en Martina Maria Gijsbertha (Tina) Kooyman, geb. te Amsterdam op 18 nov 1937 info geboortedatum: persoonkaart vader (pb 503 Lodewijk Hendrik Welman)47, tr. met Gerrit de Ronde, geb. te Amsterdam in 1936, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Loosdrecht op 26 nov 1994.

                 info krantenknipsel Pb 4097.

                 Gerrit de Ronde en Johanna Damiana Antonia Welman

                 info krantenknipsel PB 4097.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIc.         Martinus Jozef Gijsbertus Welman, zn. van Lodewijk Hendrik (Lood) Welman (VIa) [blz. ] (Koopman brandstoffen, hulpmonteur, broodbezorger) en Martina Maria Gijsbertha (Tina) Kooyman, geb. te Amsterdam op 5 mrt 1940, relatie met Ria Stork.

                 info PB 503 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 info krantenknipsel geboorte Silvia.

                 Martinus Jozef Gijsbertus Welman en Ria Stork

                 info krantenknipsel geboorte Silvia.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIId.         Hendrika Jacoba (Henny) Welman, dr. van Hendrikus Jacobus (Henk) Welman (VIb) [blz. ] (Arbeider gordijnfabriek, fabriekschef) en Trijntje Elisabeth de Vries, geb. te Amsterdam op 13 jun 1928, Rooms Katholiek, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 16 jun 1953 info gezinskaart RB 124, kerk.huw. te Amsterdam in de Christus Koning door pastoor J. vd Berg op 2 jul 1953 met Hendricus Gerardus (Henk) Houweling, zn. van Antonius Johannes (Anton) Houweling en Anna Antonia (Anna) van Louvezijn, geb. te Amsterdam op 18 sep 1928, Rooms Katholiek.

                 info RB 642 persoonskaart stadsarchief Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Antonius Hendrikus Maria, geb. te Amsterdam op 26 mei 1954, Rooms Katholiek, ovl. (41 dagen oud) te Amsterdam op 6 jul 1954.

                 Overleden aan een open ruggetje.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

4.              Afgeschermd.

 

VIIe.         Susanna Aleida Maria (Suze) Welman, dr. van Hendrikus Jacobus (Henk) Welman (VIb) [blz. ] (Arbeider gordijnfabriek, fabriekschef) en Antonia Sandrina (Tonnie) Rohde, geb. te Amsterdam op 26 feb 1937 info gezinskaart rb 41, Rooms Katholiek, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam op 21 dec 1992, begr. te Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats op 24 dec 1992, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 4 apr 1959 info gezinskaart rb 41, (ontb. door overlijden) met Gerard Nicolaas de Bekker, zn. van Gerardus Lambertus de Bekker (Conducteur gemeente tram) en Wilhelmina Johanna Maria Schoorl, geb. te Amsterdam op 1 mrt 1931, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam in 2004.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Astrid Maria, geb. te Amsterdam op 1 mrt 1960, ovl. (39 jaar oud) te Amsterdam op 2 okt 1999, begr. te Amsterdam op 8 okt 1999 Grafnr. 54-5-031, tr. met Afgeschermd.

                 info stadsarchief Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Afgeschermd, volgt VIIIa [blz. ].

3.              Afgeschermd, volgt VIIIb [blz. ].

 

VIIf.          Hendricus Antonius (Henk) Welman, zn. van Hendrikus Jacobus (Henk) Welman (VIb) [blz. ] (Arbeider gordijnfabriek, fabriekschef) en Antonia Sandrina (Tonnie) Rohde, geb. te Amsterdam op 5 okt 1938, Rooms Katholiek, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 17 sep 1963 met Alida Lammerdina Rudolphina (Ina) Meulenbroek, geb. op 31 dec 1943, Protestantse Kerk in Nederland.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIg.         Bernardus (Ben) Born, zn. van Willem (wim) Born (Kelner) en Barendina Gerarda (Dina) Welman (VIc) [blz. ], geb. te Amsterdam op 3 mrt 1943, Rooms Katholiek, tr. (beiden 23 jaar oud) op 3 jun 1966 Zwitserland, kerk.huw. te Vilar de Cancelada [Spanje] op 11 apr 1966 met Ramira Lopez, geb. te Vilar de Cancelada [Spanje] op 24 mrt 1943, Rooms Katholiek.

                 Zij is geboren in Spanje. Haar zusMaria is getrouwd met Hans, broer van Ben.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIc [blz. ].

2.              Afgeschermd.

 

VIIh.         Johannes (Hans) Born, zn. van Willem (wim) Born (Kelner) en Barendina Gerarda (Dina) Welman (VIc) [blz. ], geb. te Amsterdam op 9 okt 1944, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Edam op 17 apr 1968 info persoonskaart cbg pb 58 met Maria Lopez, geb. circa 3 okt 1941.

                 Maria is een zus van R. Lopez.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIi.           Lodewijk Hendrik (Loek) Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 22 mei 1938 gedoopt in de Bonifatiuskerk Amsterdam oost, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 22 mei 1938, vertegenwoordiger, otr. te Amsterdam in nov 1960, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 3 nov 1961 (getuige: Alice Cornelisse de Leng ( zus van Carla), Guus Timman (neef van Loek)) met Carla Christina (Carla) de Leng, dr. van Hendrik Martinus de Leng (meubelmaker, bedrijfsleider meubelfabriek) en Alida Cornelia van Teeseling, geb. te Amsterdam op 10 aug 1942, administratief medewerkster.

                 Loek is op 21.6.1939 ingeent tegen diphenterie op de achtergracht (zie kopie kladblaadje).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIId [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIe [blz. ].

 

VIIj.           Theresia Maria (Trees) Welman, dr. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 14 feb 1940 gedoopt in Wilibrodus Buiten de Veste, Amsterdam, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 14 feb 1940, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 19 mei 1961 met Bernard Christiaan (Bert) Simons, zn. van Junius Simons en Tarpiah (Bok Tarpiah) Simons, geb. op 6 aug 1933 Geboren in IndonesiŽ, Protestant.

                 Bernard Christiaan (Bert) Simons en Theresia Maria (Trees) Welman

                 huwelijksdatum/ kerkelijke huwelijksdatum?.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIf [blz. ].

2.              Yolanda Maria (Yolanda), geb. te Venlo op 29 aug 1962, ovl. (48 jaar oud) te Eindhoven op 8 nov 2010, volgt VIIIg [blz. ].

3.              Afgeschermd, volgt VIIIh [blz. ].

4.              Afgeschermd, volgt VIIIi [blz. ].

5.              Afgeschermd, volgt VIIIj [blz. ].

 

VIIk.         Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 17 jan 1942 gedoopt in Bonifatiuskerk Amsterdam oost, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 17 jan 1942, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (1) te Amsterdam op 14 mei 1963 om 09.00 uur, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Amsterdam In de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten op 14 mei 1963 om 10.00 uur, (gesch. te Amsterdam) met Johanna Gerarda Maria (Joepi) Verlaan, geb. te Amsterdam op 15 sep 1942.

                 Wim is op jongere leeftijd opgepakt door de politie vanwege buurtgevecht tegen Dapperbuurt.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIk [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIl [blz. ].

3.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen.

4.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd.

                 Afgeschermd en Afgeschermd

                 Mirjam heeft Ī 10 jaar samengewoond met Spencer, maar zijn sinds januari 2005 uit elkaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman, tr. (resp. 56 en 45 jaar oud) (2) op 15 jan 1999 met Anja Mus, dr. van Dirk Mus en Frederika Aleida Helms, geb. te Zaandam op 5 nov 1953.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Anja Mus, dr. van Dirk Mus en Frederika Aleida Helms, tr. (resp. hoogstens 21 en hoogstens 22 jaar oud) (1) voor 1975, (gesch. voor 1999) met Willem Kroezen, geb. te Westzaan op 3 jul 1952, ovl. (58 jaar oud) te Wijdewormer op 13 feb 2011, gecr. te Wijdewormer op 21 feb 2011 Crematorium Zaanstad.

                 info overlijdenskaart.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie een kind.

2.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie 2 kinderen.

3.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen.

 

                 Anja Mus,

                 geen kinderen.

 

VIIl.           Anna Maria (Anneke) Welman, dr. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 28 sep 1943, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 29 sep 1943, tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 16 jul 1963 met James (Jimmy) Schaper der Alderwereldt van Sint John, geb. te Jakarta [IndonesiŽ] op 11 mei 1936.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIm [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIn [blz. ].

3.              Afgeschermd, volgt VIIIo [blz. ].

4.              Afgeschermd, volgt VIIIp [blz. ].

 

VIIm.        Martina Maria (Tineke) Welman, dr. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 30 jan 1945, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 30 jan 1945, tr. (20 jaar oud) te Amsterdam op 8 apr 1965 om 09.40 uur, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Amsterdam De kerkelijke inzegening van hun huwelijk was om 10.45 uur in de O.L. Vrouw van 7 Smarten, Aalbersestraat 244 te Amsterdam op 8 apr 1965 om 10.45 uur, (gesch. te Amsterdam) met J. Pincky (Pinky) Pattipeilohy.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIq [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIr [blz. ].

3.              Afgeschermd, volgt VIIIs [blz. ].

 

VIIn.         Johanna Maria (Joke) Welman, dr. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1947, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 4 mrt 1947, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 27 sep 1968 om 09.00 uur (getuige: Joop Esselman (broer van Jan), Loek Welman broer van Joke Welman), kerk.huw. te Amsterdam De kerkelijke inzegening van hun huwelijk was om 10 uur in de O.L. Vrouw van 7 Smarten, Aalbersestraat 244 te Amsterdam op 27 sep 1968 om 10.00 uur (getuige: Joop Esselman (broer van Jan), Loek Welman broer van Joke Welman) met Jan Esselman, zn. van Jacob Bernard Michiel Esselman en Anna Maria (Annie) van Dijk, geb. te Middenbeemster op 24 jun 1943.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIt [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIu [blz. ].

 

VIIo.         Anthonius Hendrikus (Tonnie) Welman, zn. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 1 jul 1949, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam in 1949, Verkoper, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 28 jul 1972, (gesch. te Krommenie in 1990) met Thilly (Tilly) Lamberts, geb. te Amsterdam op 17 apr 1950.

                 Ton is op 6-7-1951 ingeent tegen de pokken (zie kopie).

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIv [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIw [blz. ].

3.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen.

 

                 Anthonius Hendrikus (Tonnie) Welman, sam. (2) op 1 jan 2003 met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie geen kinderen.

 

                 Afgeschermd,

                 een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIp.         Cornelia Maria (Corrie) Welman (Cornelia Maria Welman), dr. van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VId) [blz. ] (Kruidenier, kaaswinkel, besteldienst, huisknecht, incasseerder, fabrieksarbeider (Bruijnzeel)) en Anna Maria (Annie) Stenekes, geb. te Amsterdam op 9 sep 1951, ged. Rooms Katholiek te Amsterdam op 9 sep 1951, tr. (beiden 21 jaar oud) te Haarlemmerliede op 15 dec 1972 none, kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Amsterdam Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten op 15 dec 1972 met Arnoldus Wilhelmus (Arnold) Stroop (Arnoldus Wilhelmus Stroop), zn. van Antonius Cornelis (Toine) Stroop (Bakker; betonemailleur (1957); Schilder) en Alida Maria (Alie) Bieshaar, geb. te Amsterdam op 6 mrt 1951, Rooms Katholiek.

                 Arnoldus Wilhelmus (Arnold) Stroop en Cornelia Maria (Corrie) Welman

                 Corrie en Arnold zijn verloofd 26.12.1969.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIx [blz. ].

2.              Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Joris (Jos) van Verseveld. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.              Afgeschermd, volgt VIIIy [blz. ].

 

VIIq.         Martina Damiana (Tini) Welman, dr. van Martinus Wilhelmus (Tinus) Welman (VIe) [blz. ] en Franciska Lijdia (Ciska) Tilburgs, geb. te Amsterdam op 23 jul 1941, Rooms Katholiek, tr. (beiden 23 jaar oud) te Amsterdam op 1 mrt 1965 (getuigen: Ben Welman en Mia Simons

                 Ben is broer van Tinie Mia Simons is tante van Joop), kerk.huw. te Amsterdam op 1 mrt 1965 Zijn getrouwd door Pastoor van de Berg met Leonardus Gerardus Johannes (Joop) Idzenga, geb. te Maastricht op 19 apr 1941.

                 Zij en haar man Joop zijn fanatieke wandelaars. Tinie heeft last van staar.

                 Leonardus Gerardus Johannes (Joop) Idzenga en Martina Damiana (Tini) Welman

                 hun receptie hebben ze gehouden in Atlantic, Westeinde, Amsterdam.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIz [blz. ].

 

VIIr.          Theodorus Cornelis (Theo) Welman, zn. van Martinus Wilhelmus (Tinus) Welman (VIe) [blz. ] en Franciska Lijdia (Ciska) Tilburgs, geb. te Amsterdam op 22 jul 1945, Rooms Katholiek, tr. (22 jaar oud) te Amsterdam op 3 okt 1967 info RB 122 persoonskaart stadsarchief Amsterdam met H.P. (Nel) van Leeuwen.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIs.          Johannes Antonius Maria (Hans) Welman, zn. van Martinus Wilhelmus (Tinus) Welman (VIe) [blz. ] en Franciska Lijdia (Ciska) Tilburgs, geb. te Amsterdam op 16 mei 1954, Rooms Katholiek Hans deed op 7 mei 1961 zijn eerste communie, tr. (resp. 21 en 36 jaar oud) te Diemen op 12 mei 1976 met Ullern Kari Synnove (Kari) Berg, geb. te Londen [Groot BrittaniŽ] op 9 dec 1939, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 9 aug 2007, gecr. te Amsterdam op 14 aug 2007 Nieuwe Oosterbegraafplaats.

                 Volgens zus Tinie heeft Hans last van clusterhoofdpijn.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIaa [blz. ].

 

VIIt.          Joop Welman, zn. van Johannes Franciscus (Joop) Welman (VIf) [blz. ] en Wilhelmina Johanna Maria (Wil) van den Born, geb. te Amsterdam op 20 feb 1943, Rooms Katholiek, ovl. (45 jaar oud) op 4 okt 1988 Joop is tijdens zijn vakantie in Zuid Frankrijk overleden, begr. te Amsterdam begraafplaats Zorgvliet op 14 okt 1988, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam in 1963 met Ninou Bellver, geb. te Bayonne [Frankrijk] op 22 mei 1944.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIab [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIac [blz. ].

 

VIIu.         Wilhelmina Johanna Maria (Willy) Welman, dr. van Johannes Franciscus (Joop) Welman (VIf) [blz. ] en Wilhelmina Johanna Maria (Wil) van den Born, geb. te Amsterdam op 20 feb 1950, Rooms Katholiek, sam. te Amsterdam op 1 jan 1972 met Hans Jozef (Hans) Deuss, geb. te Amsterdam op 10 jul 1948.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Ghita, geb. te Amsterdam op 3 jun 1979, ovl. (ťťn week oud) te Amsterdam op 10 jun 1979, gecr. te Amsterdam.

2.              Afgeschermd, volgt VIIIad [blz. ].

 

VIIv.         Hendrikus Johannes (Henny) Welman, zn. van Johannes Sofriedus Maria Welman (VIl) [blz. ] (werkman laboratorium petr.my.) en Antonia Johanna de Wit, geb. te Amsterdam op 28 jul 1935, ovl. (69 jaar oud) te Heerhugowaard op 14 mei 2005 info krantenknipsel, gecr. te Driehuis Crematorium Westerveld op 21 mei 2005, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 21 apr 1966 info gezinskaart rb 1128 met Margriet E.A. Duijm, geb. op 29 jul 1944.

                 info Jack Welman.

                 info Jack Welman.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIae [blz. ].

 

VIIw.         Wouterina Johanna (Hanna) Welman, dr. van Marinus Johannes Welman (VIq) [blz. ] (Stratenmaker, Hoofdopzichter terreinen) en Woutertje Sofia (Wouda) Geisterfer, geb. te Amsterdam op 7 dec 1951 Geboren in Karel Doormanstraat, Amsterdam West, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 2 jun 1971 met Simon Jan Wijbren Paulis Paulis Lammerts info Hanna Welman, zn. van Simon Jan Wijbren Paulis en Bertha Alberts, geb. te Amsterdam op 9 dec 1947.

                 Heb Hanna gevonden via schoolbank en dank zij haar weer goede nieuwe informatie gekregen over de familie omdat haar vader ook met de stamboom bezig is geweest. info mail Hanna Welman (pb 477).

                 Simon Jan Wijbren Paulis Paulis Lammerts en Wouterina Johanna (Hanna) Welman

                 info Hanna Welman.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIx.         Afgeschermd, kind van Franciscus (Frans) Welman (VIw) [blz. ] en Catharina (Trien) van Vliet, relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIy.         Jan Welman, zn. van Henricus Franciscus Bernardus (Henk) Welman (VIx) [blz. ] en Atie Abbekerk, geb. in 1955, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Amsterdam op 28 jul 2006 info overlijdensdatum van krantenknipsel. Door een ongeluk op de A26. Hij stond met pech en werd op de vluchtstrook geraakt tegen het hoofd door de spiegel van een vrachtwagen (Info pb 2832), begr. te Amsterdam St. Barbara op 1 aug 2006, tr. met Hanneke Baas.

                 (Info pb 2832).

                 (Info pb 2832).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIz.          Afgeschermd, kind van Henricus Franciscus Bernardus (Henk) Welman (VIx) [blz. ] en Atie Abbekerk,

                 een kind:

1.              Afgeschermd.

 

                 Afgeschermd, tr. in 2007 met Leen Stakenburg, geb. te Leiden.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIaa.       Afgeschermd, kind van Johan (Jan) van der Gaag en Aartje Welman (VIy) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd, volgt VIIIaf [blz. ].

2.              Afgeschermd, volgt VIIIag [blz. ].

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.        Afgeschermd, kind van Gerard Nicolaas de Bekker en Susanna Aleida Maria (Suze) Welman (VIIe) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIb.        Afgeschermd, kind van Gerard Nicolaas de Bekker en Susanna Aleida Maria (Suze) Welman (VIIe) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIc.        Afgeschermd, kind van Bernardus (Ben) Born (VIIg) [blz. ] en Ramira Lopez, relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

 

VIIId.        Afgeschermd, kind van Lodewijk Hendrik (Loek) Welman (VIIi) [blz. ] (vertegenwoordiger) en Carla Christina (Carla) de Leng (administratief medewerkster), relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

 

VIIIe.        Afgeschermd, kind van Lodewijk Hendrik (Loek) Welman (VIIi) [blz. ] (vertegenwoordiger) en Carla Christina (Carla) de Leng (administratief medewerkster), relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIf.         Afgeschermd, kind van Bernard Christiaan (Bert) Simons en Theresia Maria (Trees) Welman (VIIj) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIg.        Yolanda Maria (Yolanda) Simons, dr. van Bernard Christiaan (Bert) Simons en Theresia Maria (Trees) Welman (VIIj) [blz. ], geb. te Venlo op 29 aug 1962, ged. Rooms Katholiek te Venlo op 30 aug 1962 Gedoopt in Parochiekerk H. Nicolaas in Venlo, Mondhygieniste, ovl. (48 jaar oud) te Eindhoven op 8 nov 2010, begr. te Best op 13 nov 2010 Yolanda ligt begraven op de Alg begraafplaats, R. Regoutstraat, tr. (25 jaar oud) te Amsterdam op 17 jun 1988, kerk.huw. te Amsterdam op 17 jun 1988 met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

 

VIIIh.        Afgeschermd, kind van Bernard Christiaan (Bert) Simons en Theresia Maria (Trees) Welman (VIIj) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

 

VIIIi.          Afgeschermd, kind van Bernard Christiaan (Bert) Simons en Theresia Maria (Trees) Welman (VIIj) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIj.          Afgeschermd, kind van Bernard Christiaan (Bert) Simons en Theresia Maria (Trees) Welman (VIIj) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIk.        Afgeschermd, kind van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VIIk) [blz. ] en Johanna Gerarda Maria (Joepi) Verlaan, relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIl.          Afgeschermd, kind van Wilhelmus Bernardus (Wim) Welman (VIIk) [blz. ] en Johanna Gerarda Maria (Joepi) Verlaan, relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

                 Afgeschermd, relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIm.       Afgeschermd, kind van James (Jimmy) Schaper der Alderwereldt van Sint John en Anna Maria (Anneke) Welman (VIIl) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIn.        Afgeschermd, kind van James (Jimmy) Schaper der Alderwereldt van Sint John en Anna Maria (Anneke) Welman (VIIl) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Afgeschermd en Afgeschermd

                 RB 57 trouwfoto.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

 

VIIIo.        Afgeschermd, kind van James (Jimmy) Schaper der Alderwereldt van Sint John en Anna Maria (Anneke) Welman (VIIl) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

                 Afgeschermd, relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie geen kinderen.

 

VIIIp.        Afgeschermd, kind van James (Jimmy) Schaper der Alderwereldt van Sint John en Anna Maria (Anneke) Welman (VIIl) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIq.        Afgeschermd, kind van J. Pincky (Pinky) Pattipeilohy en Martina Maria (Tineke) Welman (VIIm) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIr.         Afgeschermd, kind van J. Pincky (Pinky) Pattipeilohy en Martina Maria (Tineke) Welman (VIIm) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIs.         Afgeschermd, kind van J. Pincky (Pinky) Pattipeilohy en Martina Maria (Tineke) Welman (VIIm) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIt.         Afgeschermd, kind van Jan Esselman en Johanna Maria (Joke) Welman (VIIn) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIu.        Afgeschermd, kind van Jan Esselman en Johanna Maria (Joke) Welman (VIIn) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie 3 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

3.              Afgeschermd.

 

VIIIv.        Afgeschermd, kind van Anthonius Hendrikus (Tonnie) Welman (VIIo) [blz. ] (Verkoper) en Thilly (Tilly) Lamberts, relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIw.        Afgeschermd, kind van Anthonius Hendrikus (Tonnie) Welman (VIIo) [blz. ] (Verkoper) en Thilly (Tilly) Lamberts, relatie met Afgeschermd, kind van Dirk Kruit en Frederika Wijsingh Weener.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIx.        Afgeschermd, kind van Arnoldus Wilhelmus (Arnold) Stroop en Cornelia Maria (Corrie) Welman (VIIp) [blz. ], relatie met Afgeschermd, kind van Peter Verbeek en Ans Bettinger.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

                 Afgeschermd, kind van Peter Verbeek en Ans Bettinger, relatie met Afgeschermd, kind van Antoine (Toine) Roestenburg en Alberdina (Bea) Haak.

                 Uit dit huwelijk een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIy.        Afgeschermd, kind van Arnoldus Wilhelmus (Arnold) Stroop en Cornelia Maria (Corrie) Welman (VIIp) [blz. ], relatie met Afgeschermd, kind van Gerard Altman en Kitty Appelman.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIz.         Afgeschermd, kind van Leonardus Gerardus Johannes (Joop) Idzenga en Martina Damiana (Tini) Welman (VIIq) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIaa.      Afgeschermd, kind van Johannes Antonius Maria (Hans) Welman (VIIs) [blz. ] en Ullern Kari Synnove (Kari) Berg, relatie met Afgeschermd.

                 Afgeschermd en Afgeschermd

                 info Maria Welman (pb506).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIab.      Afgeschermd, kind van Joop Welman (VIIt) [blz. ] en Ninou Bellver, relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIac.      Afgeschermd, kind van Joop Welman (VIIt) [blz. ] en Ninou Bellver, relatie met Afgeschermd, kind van Kim Seng Ong (arts) en Annigje (Ans) Hofman.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIad.      Afgeschermd, kind van Hans Jozef (Hans) Deuss en Wilhelmina Johanna Maria (Willy) Welman (VIIu) [blz. ], relatie met Afgeschermd.

                 Uit deze relatie een kind:

1.              Afgeschermd.

 

VIIIae.      Afgeschermd, kind van Hendrikus Johannes (Henny) Welman (VIIv) [blz. ] en Margriet E.A. Duijm, relatie met Afgeschermd.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIaf.       Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (VIIaa) [blz. ],

                 2 kinderen:

1.              Afgeschermd.

2.              Afgeschermd.

 

VIIIag.      Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd (VIIaa) [blz. ],

                 een kind:

1.              Afgeschermd.


Bronnen

 

 

 

1.              Huwelijksakte Joannes Henricus Maureau (GL01028), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.40;fol.28, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 14 nov 1901

2.              Geboorteakte (SO64), Type: Algemene bron,

3.              Huwelijksakte Hermanus Jonkhout (GL00544), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.3A;fol.4, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 19 feb 1913

4.              Huwelijksakte Wilhelmus Bernardus Welman (GL00546), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.3B;fol.3, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 29 mrt 1922

5.              Huwelijksakte Henricus Wilhelmus Bernardus Welman (GL00543), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.5F;fol.45, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 19 sep 1907

6.              Huwelijksakte Antonius Hubertus Kloosterman (GL00716), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.2D;fol.38v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 3 jul 1907

7.              Huwelijksakte Bertus van der Linden van Sprankhuizen (GL00717), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.8E;fol.16, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 13 aug 1924

8.              Huwelijksakte Johannes Gerardus Helenus Koot (GL00003), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.4F;fol.32v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 9 aug 1916

9.              Huwelijksakte Theodorus Wilhelmus Welman (GL00658), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.5C;fol.28, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 16 mei 1917

10.            Huwelijksakte Pieter Pol (GL00016), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.3F;fol.25v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 2 nov 1932

11.            Huwelijksakte Joannes Henricus Jacobus Ruikers (GL01072), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.6;fol.36, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 12 feb 1931

12.            GAA (Microfiche 8/66) (SO20), Type: Algemene bron,

13.            Huwelijksakte Hendrikus Jacobus Welman (GL00687), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.8E;fol.12v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 25 aug 1927

14.            Huwelijksakte Lodewijk Hendrik Welman (GL01030), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: Watergraafsmeer;reg.W1;fol.5, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 30 jan 1930

15.            Gaa; bidprentje (SO68), Type: Algemene bron,

16.            Huwelijksakte Engelbertus Arnoldus Zweerman (GL01031), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.7F;fol.34, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 4 nov 1931

17.            Bidprentje (SO48), Type: Algemene bron,

18.            Bidprentje (SO47), Type: Algemene bron,

19.            Bidprentje (SO46), Type: Algemene bron,

20.            Huwelijksakte Johannes Theodorus Welman (GL01029), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.3;fol.24v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 2 feb 1927

21.            Huwelijksakte Johannes Sofriedus Mari Welman (GL00699), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.5;fol.2v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 7 jan 1931

22.            Huwelijksakte Jacob Vermeeren (GL00697), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.2A;fol.20v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 23 mrt 1927

23.            Huwelijksakte Cornelis Marinus Welman (GL00757), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.2G;fol.37, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 3 dec 1930

24.            Huwelijksakte Hendrik Yde Joseph Welman (GL00698), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.2F;fol.42, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 12 nov 1931

25.            Huwelijksakte Johannes Theodorus Halberstadt (GL00547), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.4E;fol.25v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 2 sep 1926

26.            Huwelijksakte Arie Nederlof (GL01695), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.3B;fol.23v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 1 mei 1930

27.            Huwelijksakte Gerrit van Groningen (GL01285), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.3F;fol.37, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 8 aug 1917

28.            Gaa (SO23), Type: Algemene bron, veld 1: Doopregister, veld 2: 297 p. 69 (folio 141) #10

29.            Kopie overlijdensbericht (SO24), Type: Algemene bron,

30.            Gaa (SO69), Type: Algemene bron,

31.            Bidprentje (SO71), Type: Algemene bron,

32.            Kopie overlijdenskaart (SO70), Type: Algemene bron,

33.            Gaa (SO58), Type: Algemene bron,

34.            Gaa (SO52), Type: Algemene bron,

35.            Kopie akte (SO75), Type: Algemene bron,

36.            Gaa (SO63), Type: Algemene bron,

37.            Huwelijksakte Roelof Wouters (GL00730), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: reg.2;fol.15v, Plaats van akte: Amsterdam, Aktedatum: 21 jan 1925

38.            Huwelijksakte Jan Wezel (GL00020), Type: Genlias, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Deel/Akte: 57, Inventarisnr.: 358.147, Plaats van akte: Wormerveer, Aktedatum: 9 nov 1907

39.            Bidprentje (SO25), Type: Algemene bron,

40.            Bidprentje (SO26), Type: Algemene bron,

41.            Bidprentje; GAA overlijdensakte (SO66), Type: Algemene bron,

42.            Bidprentje (SO65), Type: Algemene bron,

43.            Gaa (SO27), Type: Algemene bron,

44.            Gaa (SO72), Type: Algemene bron,

45.            Gaa (SO51), Type: Algemene bron,

46.            Gaa (SO74), Type: Algemene bron,

47.            Gaa (SO62), Type: Algemene bron,

48.            Bidprentje (SO50), Type: Algemene bron,

49.            Bidprentje (SO49), Type: Algemene bron,

50.            Kopie overlijdenskaart (SO31), Type: Algemene bron,

51.            Kopie (Origineel in bewaardoos Joke Esselman) (SO41), Type: Algemene bron,

52.            Kopie geboorteinschrijving (SO40), Type: Algemene bron,

53.            BS Geboorteregister (SO53), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Amsterdam, Akteplaats: Amsterdam (27 feb 1954 akte 99)

                


Index

 

 [Index]